Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Транспортний рольганг прокатного стана, що містить привідні ролики, встановлені на підшипниках кочення в корпусах, розміщені у пазах рам і виконані у вигляді подушок з торцевими кришками і з мастильними каналами, розташованими з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга, який відрізняється тим, що бічні поверхні кожної подушки виконані гладкими, а верхня поверхня і нижня опорна поверхня - рівновіддаленими від осі ролика, причому торцеві кришки подушок і з боку приводу оснащені регулювальними прокладками і виконані виступаючими по ширині за габарити подушки й утворюють виступи, що охоплюють бічні стінки пазів у рамах, крім того, в подушках виконані додаткові мастильні канали, які розміщені відносно осі ролика симетрично мастильним каналам, розташованим з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга.

Текст

Транспортний рольганг прокатного стана, що містить привідні ролики, встановлені на підшипниках кочення в корпусах, розміщені у пазах рам і виконані у вигляді подушок з торцевими кришками і з мастильними каналами, розташованими з боку 3 24641 вальними прокладками, дозволить компенсувати знос контактуючи х поверхонь. Для досягнення вищевказаного результату в транспортному рольгангу прокатного стану, що містить приводні ролики, установлені на підшипниках кочення в корпусах, розміщених у пазах рам і виконаних у ви гляді подушок з торцевими кришками і з мастильними каналами, розташованими з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга, відповідно до корисної моделі, бічні поверхні кожної подушки виконані гладкими, а верхня поверхня і нижня опорна поверхня - рівновіддаленими від осі ролика, при цьому торцеві кришки подушок з боку привода оснащені регулювальними прокладками і виконані виступаючими по ширині за габарити подушки й утворюють виступи, що о хоплюють бічні стінки пазів у рамах, крім того, у подушках виконані додаткові мастильні канали, розміщені щодо осі ролика симетрично мастильним каналам, розташованим з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга. У результаті порівняльного аналізу передбачуваного рішення з прототипом установлено, що вони мають наступні загальні ознаки: - приводні ролики, установлені на підшипниках кочення в корпусах; - корпуси розміщені в пазах рам; - корпуси виконані у вигляді подушок з торцевими кришками; - у подушках виконані мастильні канали, розташовані з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга, а також відмінні ознаки: - бічні поверхні кожної подушки виконані гладкими; - верхня поверхня подушки і її нижня опорна поверхня виконані рівновіддаленими від осі ролика; - торцеві кришки подушок сторони привода постачені регулюючими прокладками; - торцеві кришки подушок сторони привода виконані виступаючими по ширині за габарити подушки й утворять виступи, що охоплюють бічні стінки пазів у рамах; - у подушках виконані додаткові мастильні канали, розміщені щодо осі ролика симетрично мастильним каналам, розташованим з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга. Таким чином, запропонований транспортний рольганг прокатного стану має нові складові частини, нову форму виконання цих частин, їхнє взаємне розташування. Між відмінними ознаками і технічним результатом, що досягається, існує причиннонаслідковий зв'язок. Завдяки тому, що бічні поверхні подушок виконані гладкими збільшується, при рівних габаритах із прототипом, площа контакту з пазами рами і зменшується знос поверхонь. За рахунок того, що верхня поверхня і нижня опорна поверхня подушок виконані рівновіддаленими від осі ролика стало можливим після зносу нижньої опорної поверхні установити подушки в пази рам на верхню поверхню розворотом подуш 4 ки на 180° навколо осі ролика і тим самим збільшити термін служби вузла. Завдяки тому, що торцеві кришки подушок сторони привода постачені регулювальними прокладками і виконані виступаючими по ширині за габарити подушок і утворять виступи, що охоплюють бічні стінки пазів у рамах стало можливим регулювати осьовий зазор подушки в пазу рами за рахунок прокладок при зносі контактуючих поверхонь і збільшити тим самим довговічність роботи вузла. За рахунок того, що в подушках виконані додаткові мастильні канали, розташовані щодо ролика симетрично мастильним каналам, розташованим з боку підведення змащення від мастильної системи рольганга стало можливим після розвороту подушки на 180° навколо осі ролика використовувати для змащення підшипників ту ж мастильну систему рольганга без її перенастроювання, що дозволяє використовувати верхню і нижню поверхні подушок як опорні і збільшити термін служби вузла до капремонту. Усе вищевказане привело до збільшення терміну служби устаткування транспортного рольганга і тим самим забезпечило зменшення витрат на ремонт устатк ування транспортного рольганга. Виключення з вищевказаної сукупності відмінних ознак хоча б одного не забезпечує досягнення технічного результату. Технічне рішення, що заявляється, не відомо з рівня техніки і тому воно є новим. Корисна модель, що заявляється, промислово застосовна, тому що її те хнічне і технологічне рішення не представляє труднощів. По цьому рішенню виконаний робочий проект транспортного рольганга для стану 1700 гарячої прокатки металургійного комбінату ім.Ілліча, м.Маріуполь. Таким чином, корисній моделі, що заявляється, може надаватися правова охорона, тому що вона є новою і промислово застосовна, тобто відповідає всім критеріям корисної моделі. Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображене: Фіг.1 - загальний вид транспортного рольганга, розріз уздовж його осі; Фіг.2 - розріз А-А по Фіг.1; Фіг.3 - вид Б по Фіг.2; Фіг.4 - вид В по Фіг.3. Транспортний рольганг прокатного стану складається з приводних роликів 1 (див. Фіг.1, привод умовно не показаний), встановлених на підшипниках 2 кочення в корпусах (див. Фіг.2). Корпуси виконані у вигляді подушок 3 і встановлені в пазах 4 рам 5. У подушках 3 установлені торцеві кришки 6, 7, 8, 9 (див. Фіг.2, 3, 4), з яких кришки 6 і 7 з боку привода мають габарит по ширині більше ширини подушки (див. фіг.4) і утворюють виступи 10, 11, 12 і 13 (див. Фіг.3, 4), що охоплюють бічні стінки 14 і 15 у пазах 4 рам 5. Між кришками і подушками встановлені регулювальні прокладки 16 і 17. Подушки мають нижню 18 і верхню 19 опорні поверхні, які рівновіддалені від ролика. У подушках виконані мастильні канали 20, 21, 22, 23, одні з яких 20, 22 розташовані з боку підве 5 24641 дення змащення від мастильної системи 24, 25, а інші - 21, 23 розташовані щодо осі ролика симетрично першим. Вони закриті пробками (умовно не показані). Працює транспортний рольганг таким чином. При обертанні роликів 1 від привода (умовно не показаний) штабовий метал подається до прокатних клітей. При русі металу на ролики 1, підшипники 2 і корпуса 3 діє статична (вага матеріалу) і динамічна (удари по роликах) навантаження, які сприймаються опорними і бічними поверхнями корпусів 3 у вертикальному і горизонтальному напрямках і в осьовому напрямку виступами 10, 11, 12, 13 торцевих кришок 6, 7. Підшипники 2 періодично змазуються від мастильної системи 24, 25 через мастильні канали 20, 22. Найбільш інтенсивному зносові піддаються нижні опорні поверхні 18. Комп’ютерна в ерстка В. Мацело 6 Для усунення наслідків зносу в пропонованому технічному рішенні корпуса 3 опор роликів можуть бути розгорнуті щодо осей роликів на 180° з використанням верхніх поверхонь 19 таким чином. Від корпусів 3 від'єднується мастильна система 24, 25, ролик 1 разом з корпусами виймається з пазів 4 рам 5, оскільки поверхні 18 і 19 симетричні щодо осі ролика, корпуси розвертаються на 180° і вставляються в пази 4 рам 5, спираючись на раму 5 незношеними поверхнями 19. Знос торцевих кришок 6, 7 усувається зміною набору прокладок 16, 17. Після установки роликів 1 у рами 5 мастильна система 24, 25 приєднується до нових мастильних каналів 21, 23. Таким чином, завдяки пропонованому технічному рішенню збільшується термін служби транспортного рольганга прокатного стану. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transport roller conveyer of rolling mill

Автори англійською

Yeletskykh Volodymyr Ivanovych, Brekhov Yevhen Volodymyrovych

Назва патенту російською

Транспортный рольганг прокатного стана

Автори російською

Елецких Владимир Иванович, Брехов Евгений Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B21B 39/00

Мітки: прокатного, стана, рольганг, транспортний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-24641-transportnijj-rolgang-prokatnogo-stana.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Транспортний рольганг прокатного стана</a>

Подібні патенти