Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тримач для крейди, що містить корпус, різьбовий перший фіксатор, установлений з одного боку корпуса, який відрізняється тим, що у корпусі виконаний некруглий отвір, а з другого боку корпуса установлений другий фіксатор, причому обидва фіксатори оснащені захисними чохлами і виконані у вигляді пластинчастих пружних притискачів, одні кінці яких з'єднані з корпусом жорстко, а протилежні - вільні, з можливістю взаємодіяти з торцями додатково установлених затискних регулюючих гвинтів, а зовні корпус покритий прогумованим матеріалом і одна сторона його між притискачами має повздовжній отвір, при цьому в осьовий отвір корпуса додатково установлений розподільник крейди, виконаний у вигляді поршня, з можливістю переміщатися вздовж корпуса в межах поздовжнього отвору в його стороні, а до розподільника різьбовим з'єднанням за допомогою осі, паралельної осі корпуса, шарнірно прикріплена одним кінцем заскочка, протилежний кінець якої вільний, з можливістю фіксації її на зовнішній поверхні корпуса.

Текст

Тримач для крейди, що містить корпус, різьбовий перший фіксатор, установлений з одного боку корпуса, який відрізняється тим, що у корпусі виконаний некруглий отвір, а з другого боку корпуса установлений другий фіксатор, причому обидва фіксатори оснащені захисними чохлами і виконані у вигляді пластинчастих пружних притис 3 24152 рової крейди з можливістю переміщатися самому між притискачами вздовж корпуса і переміщати при цьому крейди, а також показувати залишену після писання їх величину. До розподільника різьбовим з'єднанням прикріплена на осі одним кінцем заскочка, протилежний кінець якої вільний з можливістю фіксації її на корпусі. Для запобігання пошкодження крейди і попадання вологи на неї при тривалому зберіганні на торцях корпуса установлюються накидні чохли. При заправці вручну білу і кольорову крейди встановлюють з обох боків в корпус таким чином, щоб їх кінець, з можливістю писання, дещо виступав за корпус, а другий - впирався в розподільник. В такому положенні крейди фіксуються і нерухомо утримуються при писанні. По мірі стирання достатньо звільнити крейду від притискача, шляхом вигвинчування затискного гвинта, перемістити її розподільником вздовж корпуса і зафіксувати в необхідному, а розподільник у вихідному положенні. При цьому немає потреби брати крейду руками як при настроюванні так і при визначенні списаної її частини, яка завжди рівна перемішуванню розподільника. Отже, запропоноване технічне рішення дасть можливість використовувати білу і кольорову крейди квадратного або прямокутного перерізу, настроювати і користуватись в роботі тримачем без будь-якого контакту рук з нею, що обумовить певні зручності і підвищить ефективність навчального процесу, а також розширить область застосування тримача. Па представленому креслені схематично показано: на Фіг.1 - в розрізі загальний вигляд тримача з білою і кольоровою крейдою; на Фіг.2 - загальний вигляд тримача зверху; на Фіг.3 - вигляд в перерізі А-А на Фіг.1. Відповідно до вказаних креслень тримач для крейди містить корпус 1, виконаний у ви гляді порожнистого стержня з квадратним (прямокутним) наскрізним отвором. З обох боків корпуса 1 по всій ширині отвору установлені пластинчастий пружний для білої крейди 2, а для кольорової крейди 3 притискачі 4,5, одні кінці яких з'єднані з корпусом 1 жорстко, а протилежні - вільні. У притискачі 4,5 впираються своїми торцями затискні гвинти 6,7, якими регулюється ступінь притискання крейди. Ззовні корпус 1 між гвинтами 6,7 покритий прогумованим матеріалом 8 для запобігання просковзування при його утримуванні і має повздовжній паз 4 9. В осьовий отвір корпуса 1 встановлений, виконаний у вигляді поршня, розподільник 10, білої 2 і кольорової 3 крейди з можливістю переміщатися вздовж корпуса між притискачами 4,5. До розділювача 10 різьбовим з'єднанням за допомогою осі 11. паралельній вісі корпуса, шарнірно прикріплена одним кінцем заскочка 12, протилежний кінець якої вільний з можливістю горизонтальної фіксації її на зовнішній поверхні корпуса 1. Для запобігання пошкодження крейди і попадання вологи на неї при тривалому зберіганні, на торцях корпуса установлюються накидні чохли 13, 14. При користуванні тримачами білу 2 і кольорову крейду 3 (один раз за період використання - при заправці) вручну установлюють одним кінцем в отвір корпуса 1 з одного і другого боку, попередньо відгвинтивши регулювальні затискні гвинти 6,7 і, здолавши порівняно незначне зусилля притискачів 4,5 таким чином, щоб їх одні кінці для письма дещо виступали за корпус 1, а др угі кінці впиралися торцями в розподільник 10. В такому положенні біла і кольорова крейда фіксуються і далі нерухомо утримуються при писанні. Для компенсації крейди після її стирання достатньо (наприклад) затискним гвинтом 6 звільнити притискач 4, а разом з ним і білу крейду 2, а далі легким натиском через заскочку 12 на розподільник 10, в залежності від резервної довжини крейди, перемістити її вліво на необхідну величину. Після цього гвинт 6 необхідно затиснути і зафіксувати крейду 2 в потрібному положенні. В цьому випадку нема потреби брати крейду безпосередньо руками як при настройці, так і при визначенні резерву довжини крейди, що знаходиться в корпусі. У другому випадку залишену довжину крейди легко визначити за положенням розподільника 10, оскільки з вкороченням крейди він буде за нею переміщатися. Використання запропонованого тримача, у порівнянні з відомим, дасть можливість: - покращити санітарно-гігієнічні умови і настрій працюючих з крейдою, особливо в навчальних класах і аудиторіях, де відсутні умивальники та інші засоби для миття рук; - підвищити і покращити культур у робочих місць біля класної дошки і створити певні зручності при користуванні крейдою; - підвищити продуктивність праці і ефективність навчального процесу. 5 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова 24152 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Holder for chalk

Автори англійською

Bozhok Arkadii Mykhailovych, Krymskyi Volodymyr Pavlovych

Назва патенту російською

Держатель для мела

Автори російською

Божок Аркадий Михайлович, Крымский Владимир Павлович

МПК / Мітки

МПК: B43K 23/00

Мітки: тримач, крейди

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-24152-trimach-dlya-krejjdi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тримач для крейди</a>

Подібні патенти