Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Конструкція складної цегляно-залізобетонної рами для облаштування прорізу великих розмірів, що включає цегляно-залізобетонні стійки (1), підсилені спеціальною залізобетонною оболонкою (6) і з'єднані між собою через отвори (4) залізобетонними зв'язками (7), та залізобетонні ригелі (2), виконані у вигляді залізобетонних осердь, що з обох сторін прилягають до реконструйованої цегляної стіни (3) і з'єднуються між собою залізобетонними зв'язками (8), розташованими в місцях знаходження стійок та в середній частині ригеля, фундаменти (4), які підсилюються у місцях розташування стійок рами (1) за допомогою спеціальних залізобетонних приливків (5), яка відрізняється тим, що спільна робота конструкції запропонованої рами разом з реконструйованою цегляною стіною забезпечується щільним приляганням стійок до стіни і ригеля до плит перекриття за рахунок спільного просторового каркаса та монолітного бетону.

Текст

Конструкція складної цегляно-залізобетонної рами для облаштування прорізу великих розмірів, що включає цегляно-залізобетонні стійки (1), підсилені спеціальною залізобетонною оболонкою (6) і з'єднані між собою через отвори (4) залізобетон 3 24095 вів [5]. Стійки рами включають шари у вигляді спеціальної залізобетонної оболонки [6], що розташовані з обох сторін цегляної стіни та з'єднані між собою в просторову конструкцію залізобетонними зв'язками [7] з кроком 0.5м, які влаштовуються в наскрізних отворах в стіні [4]. Ригелі рами виконані у вигляді залізобетонних осердь [2], що з обох сторін прилягають до реконструйованої залізобетонної стіни та з'єднані між собою залізобетонними зв'язками [8], розташованими в місцях знаходження стійок та в середній частини ригеля. Бетон замонолічування забезпечує щільне прилягання ригеля до конструкцій плит перекриття по всій поверхні контакту. Суть корисної моделі пояснюється кресленням Фіг.3, де зображено загальна конструкція цеглянозалізобетонної рами. Ескіз зовнішнього вигляду рами Фіг.4, та основні перерізи несучих елементів показано на Фіг.5, 6, 7, 8. Конструкція (складна цегляно-залізобетонна рама) працює наступним чином: цегла разом з залізобетонною сорочкою в стійках рами працюють на стиск, а залізобетонний ригель з залізобетонними осердями на згин. Обопільна робота залізобетонних приливів ригеля та стійок забезпеч 4 чується за допомогою залізобетонних зв'язків, що розташовані в наскрізних прорізах реконструйованої стіни. У порівнянні з найближчим аналогом при зведенні рами суттєво зменшується використання металу в ригелі та стійках, котрі армуються, а не виконуються повністю з суцільних металевих профілів, спрощується поетапне виконання монтажних робіт та забезпечується щільне прилягання ригеля до конструкцій перекриття по всій поверхні контакту. Використана інформація: 1. Патент СССР №659715 кл: Е06В 3/00, Е04С 3/20. Обрамление проема в кирпичной стене / Б.В. Давидов, Μ.Η. Собенніков. Заявл. 23.11.77, Опубл. 30.04.79. 2. Патент України №68112, кл. 7E04G23/02. Спосіб утворення прорізу у несучій стіні / В.Т. Шалений, М.В. Савицький, B.I. Большаков, С.Є. Понізов. Заявл. 09.10.2003, Опубл. 15.07.2004. БВ №7 (прототип). 3. С.Н. Нотенко, А.Г. Ройтман, Е.Я. Сокова и др. „Техническая эксплуатация жилых зданий" Под ред. A.M. Стражникова. - М.: Высш. шк. 2000, 429стр. 5 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова 24095 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Construction of brick-reinforced-concrete frame

Автори англійською

Kolchunov Volodymyr Ivanovych, Yakovenko Ihor Anatoliiovych

Назва патенту російською

Конструкция кирпично-железобетонной рамы

Автори російською

Колчунов Владимир Иванович, Яковенко Игорь Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: E04G 23/02

Мітки: цегляно-залізобетонної, рами, конструкція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-24095-konstrukciya-ceglyano-zalizobetonno-rami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Конструкція цегляно-залізобетонної рами</a>

Подібні патенти