Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Фундамент будівлі, споруди, що містить фундаментну плиту тарілчастої форми з опорами, який відрізняється тим, що фундаментна плита має ступінчасту похилу бічну поверхню.

2. Фундамент будівлі, споруди за п. 1, який відрізняється тим, що ступінчаста похила бічна поверхня вкрита антифрикційним шаром.

3. Фундамент будівлі, споруди за п. 1, який відрізняється тим, що у нижній частині фундаментної плити тарілчастої форми знаходиться виступ.

Текст

1. Фундамент будівлі, споруди, що містить фундаментну плиту тарілчастої форми з опорами, 3 23838 4 знизити величини зусиль у надземних конструкціях рілчастої форми 1. Регулювання йде в автономза рахунок виключення крену фундаменту. ному режимі під впливом всього комплексу силоРобота даної конструкції полягає в обмеженні вих чинників. Антифрикційний шар 5 може бути (запобіганні) абсолютних і (або) відносних перемівиконаний у виді масляних розчинних сумішей чи щень фундаменту і надфундаментної конструкції комплексних складів, наприклад, битумізованих такими межами, при яких гарантується нормальна емалей, а також у виді листових чи плівкових маексплуатація споруди і не знижується його довготеріалів. вічність. У варіанті рішення фундаментна плита тарілТака робота реалізується за рахунок утворенчастої форми 1 має виступ 6 знизу, з метою поня зони ущільнення ґрунтів 2 під центральною чаліпшення контактної взаємодії фундаментної плистиною фундаментної плити тарілчастої форми 1 і ти з ґрунтом 2, що нерівномірно деформується. відповідно зменшення площ пластичного плину Фундаментну плиту тарілчастої форми 1 доціґрунту 2, а також зниження активного тиску ґрунту льно застосовувати як у звичайних умовах, так і в 2, що насувається, на ступінчатих бічних похилих умовах просадки першого типу, так і на підроблюповерхнях 4 фундаментної плити тарілчастої фованих територіях, переважно з радіусоподібної рми 1. При такому розкладанні сил величина пру(позитивної і негативної кривизни) деформацією жного ядра збільшується в 1,2 рази. основи. Фундаментну конструкцію доцільно застосовуВплив від нерівномірних осадів фундаменту, вати як в звичайних умовах, так і в умовах просівикликаних природною неоднорідністю ґрунту, не дань першого типу, а також і на територіях, що сумуються з впливами від скривлення основи, випідробляються, переважно з радіусоподібною (покликаною підробкою, унаслідок того, що підробка зитивною і негативною кривизною) деформацією відбувається під час експлуатації будинків після основи. стабілізації будівельних осадів. На майданчиках, Впливи від нерівномірних осідань фундаменту, складених просадними ґрунтами, конструкції будіщо викликані природною неоднорідністю ґрунту, вель і споруд повинні проектуватися з обліком не підсумують із впливами від викривлення осноможливого спільного впливу на них деформацій ви, яка викликана підробкою, унаслідок того, що від підробки й осідань. підробка відбувається під час експлуатації будіУ зв'язку з постійним збільшенням навантавель після стабілізації будівельних осідань. На жень на фундаменти внаслідок росту поверховосмайданчиках, складених просідними ґрунтами, ті, прольотів будинків і навантажень від устаткуконструкції будівель і споруд повинні проектувативання, висоти будівель і споруд, упровадження ся з урахуванням можливого загального впливу на напружено розтягнутих конструкцій і інших принних деформацій від підробки і осідань. ципово нових рішень, а також у зв'язку з освоєнСтупінчата похила бічна поверхня 4 фундаменям територій, складених слабкими ґрунтами, що нтної плити тарілчастої форми 1 вкрита антифриквважалися раніш непридатними для будівництва, ційним шаром 5. Антифрикційний шар 5 дозволяє запропонований фундамент максимально знижує згладжувати можливі фронтальні навантаження, витрати матеріалів, трудови трати і вартість при діючі на бічну поверхню фундаментної плити таналежній надійності і довговічності. 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 23838 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basement of building, structure

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Фундамент строения, сооружения

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 27/00

Мітки: фундамент, споруди, будівлі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-23838-fundament-budivli-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фундамент будівлі, споруди</a>

Подібні патенти