Спосіб посилення монолітної плити перекриття

Номер патенту: 23837

Опубліковано: 11.06.2007

Автори: Тімченко Радомир Олексійович, Крішко Дмитро Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб посилення монолітної плити перекриття, що включає нарощування бетоном верхньої поверхні плити і посилення опорних конструкцій, який відрізняється тим, що в місцях з'єднання монолітної плити перекриття та конструкцій встановлюють додаткові арматурні сітки, які з'єднуються зварюванням з оголеною арматурою опорних конструкцій і вкладаються в один або у два ряди.

2. Спосіб посилення монолітної плити перекриття за п. 1, який відрізняється тим, що плити перекриття нарощують високоміцними бетонами, що розширюються.

3. Спосіб посилення монолітної плити перекриття за п. 1, який відрізняється тим, що монолітна плита перекриття має змінну товщину.

4. Спосіб посилення монолітної плити перекриття за п. 1, який відрізняється тим, що верхня частина опорних конструкцій закінчується капітеллю.

Текст

1. Спосіб посилення монолітної плити перекриття, що включає нарощування бетоном верхньої поверхні плити і посилення опорних конструкцій, який відрізняється тим, що в місцях з'єднання монолітної плити перекриття та конструкцій встановлюють додаткові арматурні сітки, які 3 23837 4 спосіб посилення монолітної плити перекриття за збільшення несучої здатності і забезпеченні ексдопомогою високоміцних бетонів, що розширюплуатаційної надійності конструкції. ються, на Фіг.3. зображений спосіб посилення моТовщина нарощування визначається розрахунолітної плити перекриття за допомогою переміннком. Мінімальна товщина нарощування при укланої товщини, Фіг.4. - зображений спосіб посилення данні бетону вібруванням становить 35мм, а при монолітної плити перекриття за допомогою капіукладанні торкретуванням - 25мм. телей. Поперечні арматури приймається діаметром Посилювання монолітної плити перекриття 1 не менш 6мм і встановлюється із кроком не більше здійснюється по опорних конструкціях 2. Викону15 діаметрів додаткових поздовжніх арматур. ється поєднання оголеної арматури опорних консСпільна робота "старого" і "нового" бетону дотрукцій 2 з верхніми 3 та нижніми 4 арматурними сягається за рахунок механічного зачеплення, сітками. влаштуванням насічки й за рахунок встановлення Варіантом посилення монолітної плити передодаткових верхніх 3 та нижніх 4 арматурних сіток, криття 1 може бути нарощування її високоміцними які з'єднуються зваркою до існуючих опорних елебетонами 5, 6, що розширюються. ментів 2. Варіантом посилення монолітної плити переДля підвищення зчеплення "старого і "нового" криття 1, за рахунок регулювання її жорсткості, бетону застосовуються також композиції на основі товщина у центральній частині h2 перевищує товепоксидного, акрилового та інших видів синтетичщину плит по периметру h1. них клеїв. Варіантом посилення монолітної плити переПосилення конструкції монолітної плити перекриття 1 є використання капітелей у верхній часкриття 1 здійснюється з урахуванням характеру тини опорних конструкцій. Капітелі можуть бути несучого остову будівлі, споруди і ступеню чутлисхідчастої 7, трикутної 8, криволінійної 9 та змішавості його до можливих осідань, характеру геологіної 10 форм. чних і гідрогеологічних умов ділянки, умов району Запропонований спосіб посилення здійснюбудівництва. ється наступним чином. Залежно від впливу деформації основи для Конструкції каркасно-монолітних багатоповернадання різних жорсткостних характеристик посихови х будівель проектують як елементи єдиної лення конструкції монолітної плити перекриття 1, просторової системи для сприйняття зусиль від застосовуються високоміцні бетони 5, 6, що рознавантажень, що діють на них, та дію нерівномірширюються із застосуванням додаткового армуних деформацій ґрунтових основ. Вертикальна вання конструкції монолітної плити перекриття 1. стійкість багатоповерхових каркасно-монолітних Клас бетону зменшується від центру монолітбудівель у поперечному та повздовжньому напряної плити перекриття до її країв, а зусилля, які дімах забезпечується: надійним з'єднанням вертиють на опорні конструкції 2 при затвердінні бетону, кальних несучих конструкцій (колон, пілонів, коротщо розширюється 5, 6, будуть більшими з того ких та довгих несучих стін) з фундаментами; боку де клас бетону більше, що додає монолітній жорстким з'єднанням міжповерхових перекриттів плиті перекриття 1 збільшення несучої здатності і та покриття з вертикальними несучими конструкціексплуатаційної надійності конструкції. ями; влаштуванням за необхідності вертикальних Варіантом посилення монолітної плити перезв'язків між колонами у вигляді довгих монолітних криття 1, за рахунок регулювання її жорсткості, стін (діафрагм жорсткості). Вертикальні зв'язки, що товщина у центральній частині h2 перевищує товзабезпечують просторову стійкість багатоповерхощину плит по периметру h1. вої будівлі або його деформаційного відсіку, груВаріантом посилення монолітної плити перепують в середній частині будівлі або відсіку у викриття 1 є використання капітелей у верхній часгляді просторових монолітних блоків жорсткості, в тини опорних конструкцій. яких розміщують сходові клітки та ліфтові ша хти. Використання капітелей східчастої 7, трикутної Для забезпечення спільної роботи каркасу та про8, криволінійної 9 та змішаної 10 форм сприяє песторових блоків жорсткості підсилюють вузли з'єдрерозподілу значних згинальних моментів та понання їх з перекриттями, що забезпечує більшу перечних сил на фундаментні конструкції. З урахужорсткість всієї конструктивної системи в горизонванням можливих деформаційних впливів тальній площині . прагнемо посилити центральну частину плити, Особливістю статичної роботи монолітних оскільки при складному навантаженні в цих переплит перекриття 1 є наявність великих опорних різах йде максимальне збільшення моментів. моментів та поперечних сил, під впливом яких Запропонований спосіб посилення монолітної відбувається продавлювання або відрив перекритплити перекриття задовольняє вимогам міцності, тя по периметру вертикальних елементів 2. стійкості, довговічності й економічності і дозволяє Посилення бетоном або залізобетоном застопідвищити загальну надійність монолітної плити совується (за інших рівних умов) при необхідності перекриття в процесі експлуатації. 5 Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко 23837 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for reinforcement of monolithic floor slab

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych, Krishko Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ усиления монолитной плиты перекрытия

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич, Кришко Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 29/02

Мітки: перекриття, монолітної, плити, спосіб, посилення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-23837-sposib-posilennya-monolitno-pliti-perekrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб посилення монолітної плити перекриття</a>

Подібні патенти