Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Збірна підпірна стінка блочного типу, що складається з фундаментної плити та вертикального елементу, представленого у вигляді встановлених один на одний бетонних або залізобетонних блоків, лицьова грань кожного з яких виконана прямолінійною, а тильна - у вигляді структурної поверхні, яка відрізняється тим, що структурна поверхня блоків представлена у вигляді пірамід.

2. Збірна підпірна стінка блочного типу за п. 1, яка відрізняється тим, що блоки мають пази та шипи.

3. Збірна підпірна стінка блочного типу за п. 1, яка відрізняється тим, що на тильній поверхні з ґрунтом розміщено гнучкий відокремлюючий лист пружнопіддатливого матеріалу.

4. Збірна підпірна стінка блочного типу за п. 1, яка відрізняється тим, що може бути виконане додаткове армування по швах з'єднувальних блоків.

Текст

Корисна модель відноситься до будівництва, зокрема, до зведення збірних підпірних стінок, що використовують для стабілізації нестійких схилів та відкосів. Аналогом корисної моделі по своїй суті є збірна підпірна стінка, що містить встановленні один на одного блоки ломаного контуру з зв'язаних між собою похилих плит [див. Авторське свідоцтво СРСР № 1574738 А1, кл.Е02D29/02,1990]. Недоліком збірної підпірної стінки є неможливість врівноваження та рівномірного розподілу зусиль ґрунту в масиві. З відомих те хнічних рішень, найбільш близьким до запропонованої корисної моделі, обраною як прототип, є збірна підпірна стінка блочного типу, що складається з фундаментної плити та вертикального елементу, представлений з встановлених один на одного бетонних чи залізобетонних блоків, лицьова грань якого виконана прямолінійною, а тильна - у вигляді стр уктурної поверхні [див. Авторське свідоцтво СРСР № 646005, кл.Е02D29/02,1979]. Недоліком даної підпірної стінки є неможливість опору додатковим зрушуючим зусиллям, що виникають у результаті роботи в умовах насування нестійких схилів та укосів, а також горизонтальних переміщень ґрунту при підроблені, ці обставини змушують робити більш масивними її частини, що приводить до підвищення матеріалоємкості підпірної стінки при незначному поліпшенні її роботи в складних умовах. Задачею корисної моделі є удосконалення збірної підпірної стінки блочного типу шляхом формування структурної поверхні з виступаючих пірамід на тильній грані з боку ґрунту, за рахунок використання при збірці блоків з пазами та шипами на розчині, що дозволяє знизити контактні напруги на поверхні підпірної стінки та досягнення значної стійкості підпірної стінки. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що збірна підпірна стінка блочного типу, що складається з фундаментної плити та вертикального елементу, який представлений з встановлених один на одного бетонних чи залізобетонних блоків, лицьова грань кожного з них виконана прямолінійною, а тильна - у вигляді стр уктурної поверхні. Відповідно до корисної моделі структурна поверхня блоків представлена у вигляді пірамід. Задля забезпечення стійкості при з'єднанні вертикального елементу, блоки мають пази та шипи. Задля ущільнення ґрунту на тильній поверхні з ґрунтом може бути розміщений гнучкий відокремлюючий лист пружньопідатливого матеріалу. Задля посилення вертикального елементу може бути виконане додаткове армування по швах з'єдн увальних блоків. Заявлена корисна модель ілюструється малюнками, де на фіг. 1 зображено збірну підпірну стінку, поперечний розріз; на фіг. 2 - блок з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазом на верхній поверхні; на фіг. 3 - блок з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з шипом на нижній поверхні; на фіг. 4 - блок з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазом на верхній поверхні і з шипом на нижній поверхні; на фіг. 5 - варіант збірної підпірної стінки, поперечний розріз. Запропонована збірна підпірна стінка складається з фундаментної плити 1 і вертикального елементу, виконаного з укладених один на одного блоків 2. Вертикальний елемент містить у собі лицьову та тильну грані. Лицьова грань блоків 2 виконана прямолінійною, а тильна - у вигляді структурної поверхні, котра представляє собою виступаючі піраміди 3 з боку утримуваного ґрунту 4. Блоки встановлені один на одний та з'єднані між собою шипами 5, що входять в пази 6 на високоміцному розчині 7. Вертикальний елемент представлено блоками трьох видів: блоком з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазом 6 на верхній поверхні, блоком з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з шипом 5 на нижній поверхні та блоком з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазом 6 на верхній поверхні і з шипом 5 на нижній поверхні. На тильній грані структурної поверхні розміщено гнучкий відокремлюючий лист пружнопідатливого матеріалу 8, а також може бути виконане додаткове армування 9 по швах з'єднувальних блоків 2. Заявлена корисна модель реалізується таким чином. Збірна підпірна стінка дозволяє сприймати додаткові зрушуючі з усилля, що виникають у результаті роботи в умовах насування нестійких схилів та укосів, а також горизонтальні переміщення ґрунту при підробці. Для з'єднання вертикального елементу, що складається з блоків 2, з фундаментною плитою 1 використовується блок з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазомб на верхній поверхні. Основними складовими вертикального елементу є блоки з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з пазом 6 на верхній поверхні і з шипом 5 на нижній поверхні. Завершує вертикальний елемент блок з прямолінійною лицьовою гранню, тильною у вигляді піраміди та з шипом 5 на нижній поверхні. Стійкість підпірної стінки забезпечується за рахунок шипів 5 і пазів 6 блоків 2. з'єднання блоків 2 може бути виконане на високоміцному розчині 7. Використання додаткового армування по швах з'єднувальних блоків 2 дозволяє зміцнити в цілому увесь вертикальний елемент. Поверхня у вигляді пірамід 3 блоків 2, що контактує з ґрунтом 4, значно зменшує горизонтальний тиск ґрунту 4, перерозподіляючи його по висоті підпірної стінки. При активному зсуву ґрун ту 4 е фект збільшується. Можливе застосування гнучкого відокремлюючого шару 8, який закріплюється нижньою частиною в фундаментній плиті та розташовується на контактуючій поверхні збірної підпірної стінки з утримуванням ґрунту 3. Лист пружньопідатливого матеріалу 8 може бути виконаний з матеріалу, що самознищується згодом чи розтягується під впливом масиву ґр унту, що переміщується. Порівняно з прототипом, корисна модель збірної підпірної стінки спрощує проведення робіт по їх зведенню (монтаж) і забезпечує зниження дії навантаження від контакуючого ґрунту на її поверхні, а також підвищення стійкості. Запропонована збірна підпірна стінка може бути використана для стабілізації нестійких схилів та відкосів, при цьому фундаментна плита може бути уні фікованою конструкцією, а застосування запропонованої збірної підпірної стінки з блоків спеціальної форми та з'єднання, забезпече надійну роботу даної споруди. Корисна модель збірної підпірної стінки відрізняється високою надійністю експлуатації в критичній ситуації непередбаченого аварійного зростання силового навантаження.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pre-fabricated support wall

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych, Krishko Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Сборная подпорная стенка

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич, Кришко Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 29/02

Мітки: збірна, підпірна, стінка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-23835-zbirna-pidpirna-stinka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірна підпірна стінка</a>

Подібні патенти