Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стаціонарний причал на палях, що складається з сукупності залізобетонних модулів-понтонів, що мають коробчасту форму, встановлених перпендикулярно або паралельно до берегової лінії порту, який відрізняється тим, що його модулі-понтони є плавучими спорудами, які не з'єднані між собою, а встановлені впритул одна до одної; нижня частина кожного модуля-понтона, що знаходиться у воді та частково височить над акваторією порту, є залізобетонним понтоном, а верхня частина кожного модуля-понтона є залізобетонною надбудовою стаціонарного причалу; при цьому модулі-понтони занурені у воду на глибину, яка забезпечує розташування надбудови на проектному рівні над поверхнею акваторії порту.

2. Стаціонарний причал за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішня порожнина нижньої частини кожного модуля-понтона поділена подовжніми та поперечними перебірками на водопроникні та водонепроникні відсіки, які обладнані міряльними трубами, виведеними на верхню палубу надбудови, а також люковими лазами для огляду відсіків під час буксирування модулів-понтонів водними шляхами та встановлення їх у складі причалу.

3. Стаціонарний причал за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що у порожнині верхньої надбудови обладнані балки підкріплення під залізничними коліями та подовжні перебірки під крановими коліями.

4. Стаціонарний причал за пп. 1-3, який відрізняється тим, що на верхній палубі надбудови, для заглиблення паль у грунт акваторії дна, є отвори наскрізних відгороджених залізобетонних колодязів, що проходять через верхню і нижню частини модулів-понтонів.

5. Стаціонарний причал за пп. 1-4, який відрізняється тим, що торцеві перебірки надбудови причалу обладнані пристроями, які забезпечують проектне взаємне розташування модулів-понтонів у складі стаціонарного причалу.

6. Стаціонарний причал за пп. 1-5, який відрізняється тим, що виготовлення модулів-понтонів здійснюється на спеціалізованому суднобудівному заводі.

7. Стаціонарний причал за пп. 1-6, який відрізняється тим, що доставка попередньо виготовлених у високій технічній готовності модулів-понтонів здійснюється на плаву для накопичення їх у необхідній кількості у безпосередній близькості від місця спорудження стаціонарного причалу.

8. Стаціонарний причал за пп. 1-7, який відрізняється тим, що його спорудження здійснюється з попередньо виготовлених модулів-понтонів.

9. Стаціонарний причал за пп. 1-8, який відрізняється тим, що заглиблення паль у грунт здійснюється через колодязі модулів-понтонів за допомогою відомих механізмів, які розташовуються безпосередньо на верхній палубі модулів-понтонів, встановлених у визначеному місці у складі стаціонарного причалу.

Текст

Корисна модель відноситься до гідротехнічних портових споруд, зокрема до стаціонарних портових причалів. Відомий патент SU 1687712 А1 "Причальна споруда" Е02В3/06 публ. 30.10.91. Бюл. №40. Цей причал складається з залізобетонних конструкцій: заглибленої у грунт лицевої стінки, анкерних опор з анкерними тягами та надбудови у вигляді горизонтальної плити, яка має консольну частину, що виступає за межі лицевої стінки. Недоліками цього патенту є те, що будівництво його здійснюється на місці створення причалу шляхом з'єднання окремих деталей та вузлів з наступним їх омонолічуванням. Роботи ці виконуються у необладнаних "польових" умовах, що знижує продуктивність праці, подовжує строк будівництва, веде до збільшення собівартості причалу. Відомий патент SU 1113451 А "Гідротехнічна споруда типу причалу" Е02В3/06 публ. 15.09.84. Бюл. №34. Даний причал складається з засипаних ґрунтовим матеріалом циліндричних оболонок, опертих нижніми торцями на фундамент, на яких споруджена верхня частина причалу з підкрановими коліями, швартовним обладнанням тощо. Створення цього причалу потребує виконання великого обсягу підводних робіт, пов'язаних з підготовкою на дні акваторії площадки для установки фундаментів, балок, колон, циліндричних оболонок тощо. Для цих робіт мусить бути залучена велика кількість плавучих кранів, землечерпальних та інших суден технічного флоту. Термін виконання робіт по створенню такого причалу залежить у значній мірі від погодних умов. Перелічені фактори є недоліками цього патенту. Відомі причали, побудовані на залізобетонних палях [Ф.М. Шихиєв, Б.Ф. Горюнов. Устройство морских портов. М. "Транспорт", 1979, стр.192, рис.124]. Причали, як правило, створюються за індивідуальними проектами, тому у вітчизняній та зарубіжній практиці будівництво причалів здійснюється наступним чином: на заглиблені у грунт дна акваторії палі закріплюється підвісна опалубка, в яку укладається арматура залізобетонної надбудови причалу. Зварені та зв'язані у сітки та каркаси арматурні стержні надбудови причалу та заздалегідь виготовлених окремих залізобетонних конструкцій з'єднуються у єдине ціле з оголеною від бетону арматурою верхньої частини паль. Після цього у опалубку заливається бетонна суміш, яка омонолічує всі ці елементи у монолітну надбудову причалу. Недоліками цих причалів є: виготовлення монолітним способом у польових умовах значної кількості залізобетонних конструкцій причалу, велика трудомісткість будівельно-монтажних робіт, залучення на довгий термін спеціального кранового обладнання, у тому числі плавучих кранів, транспортних засобів та іншого спеціального обладнання, необхідність виготовлення під час бетонних робіт великої кількості тимчасової опалубки, довготривалий термін виконання робіт, залежність строків виконання робіт від погодних умов. Задачами корисної моделі "Стаціонарний причал на палях " є: - створення стаціонарного причалу з окремих залізобетонних плавучих модулів-понтонів (далі - модуліпонтони), які виготовляються на спеціалізованому суднобудівному заводі та у високій технічній готовності установлюються на місці створення такого причалу; - забезпечення можливості буксирування виготовлених модулів-понтонів річковими та морськими шляхами з підприємства-постачальника до місця будування Стаціонарного причалу на палях з урахуванням того, що виготовлення цих модулів-понтонів здійснюється на клас та під наглядом Російського Морського Регістра Судноплавства з дотриманням його "Правил постройки корпусов морских судов и плавучих сооружений с применением железобетона" та вимог щодо розрахунків та норм міцності, а також не затоплюваності плавучих споруд під час їх буксирування морем; - забезпечення високої якості Стаціонарного причалу на палях, що складається з окремих, виготовлених в умовах суднобудівного заводу модулів-понтонів, побудованих на клас та під наглядом Російського Морського Регістра Судноплавства; - можливість заглиблення паль у грунт дна акваторії безпосередньо через колодязі, що розташовані на палубі кожного модуля-понтону; - зниження загальної вартості будівництва Стаціонарного причалу на палях за рахунок попереднього виготовлення необхідної кількості типових модулів-понтонів, які у плавучому стані при високій технічній готовності, у визначений графіком будівництва термін, можуть бути доставлені на плаву до місця будівництва Стаціонарного причалу на палях; - зменшення кількості залученого на будівництво Стаціонарного причалу на палях кранового обладнання, у тому числі плавучих кранів, а також допоміжних транспортних та інших засобів; - скорочення терміну та зменшення витрат на будівництво Стаціонарного причалу на палях. Суть корисної моделі. Наступне відомо. При створенні причалу на палях, зазначених Ф.М. Шихиєвим та Б.Ф. Горюновим у книзі "Устройство морских портов", він будується монолітним способом на палях, попередньо заглиблених у дно акваторії порту. На них установлюється тимчасова дерев'яна або металева опалубка, в яку укладають арматурні стержні, що зварюють та зв'язують у сітки та каркаси разом з оголеною від бетону арматурою паль, а також з окремими, заздалегідь виготовленими металевими та залізобетонними конструкціями, що входять до складу надбудови причалу. Після цього у підготовлену опалубку заливають бетонну суміш і виготовляють залізобетонний монолітний причал. Верхнє покриття причалу утворюють, укладаючи залізобетонні плити або іншим відомим способом. Наступне нове. Стаціонарний причал на палях, який заявляється, складається з окремих, заздалегідь виготовлених плавучих модулів-понтонів (поз.1 Фіг.1), що на місці створення стаціонарного причалу з'єднується з верхніми частинами металевих або залізобетонних паль (Фіг.2 поз.2), які заглиблюються у донний грунт через наскрізні колодязі, що розташовані на модуль-понтонах. Кожний модуль понтон має коробчату форму. Він складається з нижньої частини - понтона (Фіг.2 поз.3) та верхньої частини надбудови причалу (Фіг.2 поз.4). Понтонна частина утворена днищем (Фіг.2 поз.5), бортами (Фіг.3 поз.6), нижніми частинами торцевих перебірок модуль-понтону (Фіг.3 поз.7), колодязями для забивки паль (Фіг.3 поз.10), а також поперечними перебірками (Фіг.3 поз.8) та подовжніми перебірками (Фіг.3 поз.9), які утворюють відсіки понтону, обладнані міряльними трубами та люковими лазами для огляду відсіків під час буксирування модуль-понтонів. Надбудова причалу складається з нижньої палуби (Фіг.2 поз.11), верхньої палуби (Фіг.2 поз.12), подовжніх перебірок (Фіг.2 поз.13 та Фіг.3 поз.13), поперечних перебірок, балок підкріплення під залізничними коліями (не показані), колодязів для паль (Фіг.2 поз.14.), причальних кордонних стінок (Фіг.2 поз.15). Верхня палуба надбудови Стаціонарного причалу на палях (Фіг.2 поз.12) обладнана підкрановими коліями (Фіг.1 поз.16), а також залізничними коліями (Фіг.1 поз.17). У районі причальних кордонних стінок надбудова причалу закінчується консольною частиною (Фіг.2 поз.18), на якій розташовані кнехти для швартування та стоянки суден, а також шафи електроенергії, телефонного зв'язку, комунікацій живлення, привальні бруси та інше обладнання для швартування та стоянки суден (не показані). Низ консольної частини надбудови причалу обмежений похилою стінкою (Фіг.2 поз.19), яка сприяє ламанню льоду у зимовий період. Верхні частини торцевих перебірок модульпонтонів (Фіг.3 поз.7) у районі надбудов обладнані центрувальними пристроями у вигляді гнізда (Фіг.3 поз.20) та виступу (Фіг.3 поз.21), які розташовані на суміжних модуль-понтонах. Під час установлювання модуль-понтонів у складі причалу, зазначені виступ та гніздо суміщаються один з одним, забезпечуючи проектне взаємне розташування модуль-понтонів у складі Стаціонарного причалу на палях. Корисна модель ілюструється наступними кресленнями: Фіг.1 - схема розташування Стаціонарного причалу на палях, Фіг.2 - перетин по А-А, Фіг.3 - перетин по Б-Б. Технічний результат. Модулі-понтони, які є складовою частиною Стаціонарного причалу на палях, поділені подовжніми та поперечними перебірками на водонепроникні та водопроникні відсіки з дотриманням вимог Правил Російського Морського Регістра судноплавства щодо розрахунків та норм міцності, а також не затоплюваності плавучих споруд. Це забезпечує безпечне буксирування модуль - понтонів річковими та морськими шляхами. Вони заздалегідь накопичуються на заводі-постачальнику в необхідній кількості для утворення Стаціонарного причалу на палях і за узгодженим графіком доставляються на плаву до місця їх установлення, що дає можливість організувати ритмічне виконання будівельних робіт і у стислі строки створити Стаціонарний причал на палях. Виготовлення модуль - понтонів у заводських умовах забезпечує необхідну їх якість, а також високу експлуатаційну надійність Стаціонарного причалу на палях, до складу якого вони входять. Створення Стаціонарного причалу на палях з окремих модуль - понтонів, що мають високу технічну готовність, значно скорочує обсяг робіт, зменшує загальну трудомісткість будівельних робіт, а також витрати на залучення кранового та спеціального устаткування, плавучих засобів та іншого обладнання для виконання робіт на місці створення Стаціонарного причалу на палях, що забезпечує зменшення загальних витрат на його створення. Власна вага модуль - понтонів, заглиблені у морське чи річкове дно палі, на яких закріплені модуль -понтони, забезпечують надійну фіксацію у визначеному місці Стаціонарного причалу на палях. Модуль - понтони, при їх будівництві на стапелях суднобудівного заводу, розміщуються своїми довшими частинами уздовж стапелів. Це дозволяє створювати стаціонарні причали на палях, на вимогу замовника, будь-якої ширини для паралельного швартування суден одночасно на дві причальні стінки, кожна з яких оснащена кранами необхідної вантажопідйомністю, а також залізничними коліями. Цим розширяються функціональні можливості Стаціонарного причалу на палях, як складової частини терміналів для перевалки різного роду вантажів, що зменшує вартість перевалочних робіт. У разі використання понтонів-причалів для будівництва стаціонарних причалів на палях, розташованих паралельно береговій лінії, у безпосередній близькості від неї, уздовж берега улаштовують кам'яну відсипку із зворотнім фільтром, що забезпечує захист грунту берега від розмивання хвилями. У варіанті, одним з конструктивних елементів функціонального призначення Стаціонарного причалу на палях є його застосування у складі морського або річкового терміналів для обробки генеральних, сипучих та інших видів вантажів, або для утворення будівельних площадок для спорудження комплексів: житлових, готельних, ділових, спортивних, розважальних тощо; або для будівництва виробничих потужностей, пунктів для збереження паливно-мастильних матеріалів та заправки ними суден, а також інших транспортних засобів тощо. Тип паль (залізобетонні, сталеві, квадратні, оболонкові тощо), їх кількість та довжина визначаються з урахуванням несучої спроможності донного грунту акваторії порту, навантаження на причал тощо. Використані джерела інформації: 1. Шихиев Ф.М. и др. Устройство морских портов. М. "Транспорт". 1976. 2. Опис винаходу SU 1113451 А "Гідротехнічна споруда типу причал". 3. Опис винаходу SU 1687712 А1 Е02В3/06 "Причальна споруда". 4. Правила постройки корпусов морских судов и плавучих сооружений с применением железобетона. Российский Морской Регистр Судоходства. 2000.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Stationary berth on piles

Автори англійською

Slutskyi Mykola Heorhiiovych, Kryvoshein Vilen Semenovych, Yermakov Dmytro Vladyslavovych, Dymanova Natalia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Стационарный причал на сваях

Автори російською

Слуцкий Николай Георгиевич, Кривошеин Вилен Семенович, Ермаков Дмитрий Владиславович, Диманова Наталья Владимировна

МПК / Мітки

МПК: E02B 3/06

Мітки: причал, стаціонарний, палях

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-23768-stacionarnijj-prichal-na-palyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стаціонарний причал на палях</a>

Подібні патенти