Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Елемент насадки масообмінного апарата, що містить центральне тіло з радіально розташованими стрижнями, який відрізняється тим, що поздовжні осі стрижнів, кількість яких дорівнює шести, розташовані у трьох взаємно перпендикулярних площинах.

2. Елемент за п. 1, який відрізняється тим, що стрижні виконані з наскрізними отворами, які сполучаються з порожниною центрального тіла.

Текст

Корисна модель належить до обладнання хімічних, харчови х та споріднених виробництв, зокрема до насадок тепломасообмінних апаратів і може бути використана в ректифікаційних, абсорбційних та екстракційних апаратах, переважно невеликої продуктивності. Для розділення невеликих кількостей рідких і газових гомогенних систем необхідно використовувати насадкові масообмінні апарати. При цьому до насадки ставляться більш жорсткі, порівняно з масообмінними апаратами промислової продуктивності, вимоги: невеликий гідравлічний опір, легкість очищення від забруднень, достатня питома поверхня. Так, відомий елемент насадки масообмінного апарата, що містить центральне тіло з фігурними пелюстками [а. с. СРСР №1790994, МПК5 B01J19/30, заявл. 21.06.1989, опубл. 30.01.1993]. Цей елемент насадки забезпечує досить надійну взаємодію фаз в апараті, проте його конструкція не може забезпечити його необхідної жорсткості за умови невеликих розмірів (менше 5-10мм): під дією сили тяжіння пелюстки елементів деформуються, при цьому суттєво зменшується питомий об'єм і збільшується гідравлічний опір насадки. Крім того, значно погіршуються умови очищення елементів насадки від забруднень. Найближчим до пропонованого технічного рішення є елемент насадки масообмінного апарата, що містить центральне тіло з радіально розташованими стрижнями, при цьому центральне тіло виконане у вигляді спіралі, а стрижні утворюють гвинтову поверхню [а. с. СРСР №1669533, МПК5 B01J19/30, заявл. 26.07.1989, опубл. 15.08.1991]. Цей елемент насадки, як і аналог, що розглянуто, має ті ж самі недоліки. В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити елемент насадки масообмінного апарата, в якому його нове виконання збільшує жорсткість його конструкції, що дозволяє застосування цієї конструкції для виготовлення елементів насадки широкого діапазону розмірів. При цьому забезпечуються достатні питомий об'єм і питома поверхня, невеликий гідравлічний опір і пристосованість до очищення від забруднень. Поставлена задача вирішується тим, що в елементі насадки масообмінного апарата, що містить центральне тіло з радіально розташованими стрижнями, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що поздовжні осі стрижнів, кількість яких дорівнює шести, розташовані у трьох взаємно перпендикулярних площинах. У найприйнятнішому прикладі виконання елемента насадки стрижні виконані з наскрізними отворами, які сполучаються з порожниною центрального тіла. Виконання елемента насадки з шістьма стрижнями, розташованими в трьох взаємно перпендикулярних площинах, забезпечує високу жорсткість конструкції при достатній технологічності виготовлення, особливо для дрібних елементів (еквівалентним розміром менше 10мм): елемент можна виготовляти пластичним деформуванням або литтям під тиском. У цьому разі геометрична форма стрижнів може бути різноманітною: у вигляді циліндрів, паралелепіпедів, пірамід тощо. При цьому досягаються високі значення коефіцієнта використання конструкційного матеріалу. Наявність же у стрижнях наскрізних отворів, які сполучаються з порожниною центрального тіла, збільшують питому поверхню елемента. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг.1, 2 - загальний вигляд елемента насадки; на Фіг.3-6 - те саме, приклади виконання з центральним тілом різної форми; на Фіг. 7 - загальний вигляд елемента насадки, приклад виконання стрижнів з наскрізними отворами. Елемент насадки містить центральне тіло 1 з радіально розташованими шістьма стрижнями 2-7, поздовжні осі 8-10 яких розташовані у трьох взаємно перпендикулярних площинах 11-13 (Фіг.1-7). При цьому стрижні можуть бути виконані з наскрізними отворами 14, які сполучаються з порожниною 15 центрального тіла 1 (див. Фіг.7). Елемент працює в такий спосіб. Елементи безладно засипаються в масообмінний апарат на підтримуючу решітку. Після цього в апарат, зазвичай протитечією, подають оброблювані фази, які, проходячи крізь шар насадки, інтенсивно взаємодіють одна з одною. Застосування пропонованого елемента насадки інтенсифікує масообмінний процес в апараті при незначному гідравлічному опорі насадки.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Element of nozzle of mass-exchange apparatus

Автори англійською

Vozna Anna Serhiivna, Mikulionok Ihor Olehovych, Rakytskyi Vitalii Leonidovych

Назва патенту російською

Элемент насадки массообменного аппарата

Автори російською

Возная Анна Сергеевна, Микуленок Игорь Олегович, Ракицкий Виталий Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B01J 19/30

Мітки: насадки, апарата, елемент, масообмінного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-23562-element-nasadki-masoobminnogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент насадки масообмінного апарата</a>

Подібні патенти