Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Антиоксидант Бумефол для стабілізації вітамінів і жирів у преміксах та комбікормах і для забезпечення їх сипучості, який включає агідол-2, який відрізняється тим, що додатково містить цеолітове борошно у такому співвідношенні: агідол-2 - дві частини, цеолітове борошно - 1 частина.

Текст

Корисна модель належить до кормовиробництва, зокрема, до нових засобів, які забезпечують стабільність вітамінів і зменшують окислення жирів у преміксах та комбікормах. У процесі зберігання в комбікормах та преміксах знижується вміст вітамінів, зокрема, А, Е, тіаміну, рибофлавіну, піридоксину, фолієвої кислоти. З метою збереження активності цих вітамінів у склад преміксів та комбікормів вводяться антиоксиданти. Вони знижують рівень окислення жирів за рахунок зменшення вміст}' перекисних радикалів, що забезпечує покращення якості кормів і продовження терміну їх зберігання. Для стабілізації вітамінів у комбікормах і преміксах відомі антиоксиданти сантохін та агідол-2. Антиоксидант сантохін ["Наставление по применению сантохина в ветеринарии. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ Рос. Федерации. Ветеринария. - №2, 1994. - С.63-64.] - в'язка рідина від світло-жовтого до коричневого кольору. Його використовують як стабілізатор жиророзчинних вітамінів, бета-каротину у виробництві преміксів і комбікормів. Недоліком цього препарату є те, що сантохін - нестійка сполука, швидко окислюється у присутності світла та кисню, зменшує сипучість продукту та потребує спеціального устаткування для внесення в корми. Найбільш близьким по суті до антиоксиданту, який заявляється, є агідол-2 [Антиоксидант "Агидол-2" ТУ 38-16117-80] 2,2метиленбі/6третбутил-4метилфенол - дрібнодисперсний порошок білого кольору, який стабілізує вітаміни у преміксах і комбікормах, забезпечуючи більш тривале їх зберігання. Застосування агідолу-2 у кормовиробництві сприяє зменшенню кількості вільних агресивних радикалів в організмі тварин, захисту від канцерогенного впливу, перекисного окислення ліпідів. У процесі внутрішньоклітинного дихання в якості побічних продуктів утворюються форми кисню та інші вільні радикали, які можуть викликати незворотні зміни в хімічній природі тканин і органів тварин. Недоліком цього антиоксиданту є недостатнє забезпечення сипучості комбікормів і преміксів та площі взаємодії біологічно активної речовини з кормом під час зберігання. Суть корисної моделі, який заявляється, полягає в тому, що до складу нового антиоксиданту входять агідол-2 - порошок білого кольору, який має стабілізуючий вплив на жирні кислоти та вітаміни, і цеолітове борошно. Використання нового антиоксиданту дозволяє забезпечити стабільність вітамінів та жирів у преміксах і комбікормах при їх зберіганні та сипучість за рахунок збільшення площі взаємодії біологічно активної речовини з кормом. В основу корисної моделі покладено завдання розробити новий антиоксидант для комбікормів та преміксів, який дозволив би при його застосуванні покращити якість комбікормів та збільшити термін їх зберігання. Технічний рівень, який полягає у покращенні якісного складу комбікормів та преміксів, продовженні терміну їх зберігання з мінімальним зниженням активності жиророзчинних вітамінів та ступеня окислення жирів, досягається тим, що до складу нового антиоксиданту Бумефол входять агідол-2 і цеолітове борошно. Використання заявленого антиоксиданту забезпечить сипучість та підвищення якості комбікормів і преміксів за рахунок стабілізації вітамінів тa жирів. При проведенні патентно-інформаційного пошуку заявником знайдено технічне рішення антиоксидант агідол-2, який використовується для стабілізації вітамінів та жирів у комбікормах і преміксах, в якому є найбільша кількість суттєвих ознак, спільних із заявленим рішенням. Однак, даних суттєвих ознак недостатньо для одержання очікуваного технічного результату. Технічних рішень, які містять сукупність всіх ознак, що повністю б співпадали із ознаками заявленого рішення не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію "новизна". У джерелах патентної і науково-технічної інформації не знайдено відомостей про використання цеолітового борошна у складі антиоксиданту для комбікормів і преміксів. Отже, заявлене технічне рішення не випливає явним чином з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність його критерію "винахідницький рівень". Заявлений препарат може бути використаний як новий високоефективний антиоксидант для преміксів і комбікормів, і тому відповідає критерію "промислова придатність". Таким чином, заявлене технічне рішення є новим, промислово придатним, широкодоступним, має винахідницький рівень, тобто, відповідає всім умовам патентоспроможності винаходу відповідно до ст. 6 розділу 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" №1771-III від 1.06.2000р. Реалізація заявленого технічного рішення здійснюється таким чином: Новий антиоксидант Бумефол отримують механічним змішуванням агі-долу-2 і цеолітового борошна у співвідношенні 2:1. В результаті цього отримується дрібно дисперсний порошок сірого кольору. Антиоксидант агідол-2 (ТУ 38-16И7-80)- дрібно дисперсний порошок білого кольору, використовується для стабілізації вітамінів у преміксах і комбікормах, забезпечуючи тривале зберігання цих продуктів. Цеолітове борошно (Мука цеолитовая для животноводства и птицеводства. ТУ 113-23-91-52-89) унікальний мінерал із множинними мікропорожнинами, який має велику внутрішню поверхню, володіє абсорбційними властивостями. Це гідрофільна сполука, яка містить біля 28 макро- і мікроелементів. Використовується у тваринництві та птахівництві як джерело мінеральних елементів і для покращення сипучості кормів. Складники нового антиоксиданту Бумефол (агідол -2 і цеолітове борошно) відомі і застосовуються в кормовиробництві, нетоксичні. Застосування нового антиоксиданту у преміксах і комбікормах дозволить забезпечити стабільність їх компонентів при зберіганні. Ефективність запропонованого нового антиоксиданту Бумефол доводиться прикладами проведених досліджень. Приклад 1 Визначення оптимального співвідношення компонентів Бумефолу З метою оптимального підбору компонентів нового антиоксиданту бумефол були проведені дослідження з різними співвідношеннями складників протягом 10 днів за температури 50°С. Результати оцінювали за показником збереженості вітаміну А. Результати досліджень збереженості вітаміну А у преміксі при різних співвідношеннях компонентів антиоксиданту наведені в табл.1. Таблиця 1 Динаміка вітаміну А в преміксі при різних співвідношеннях компонентів антиоксиданту Співвідношення агідол-2: цеолітове борошно 5:0 4:1 2:1 1:1 1:2 контроль Вміст вітаміну А, МО/кг преміксу На початку досліду Через 10 днів Збереження, % 1000000 723000 72,3 1000000 731000 73,1 1000000 740000 74,0 1000000 701000 70,1 1000000 624000 62,4 1000000 464000 46,4 В результаті проведених досліджень встановлено оптимальне співвідношення компонентів агідолу-2 і цеолітового борошна 2:1. Приклад 2 Вивчення впливу Бумефолу на сипучість преміксів і комбікормів Для визначення сипучості преміксу з внесенням цеолітового борошна були проведені досліди, які характеризують цей показник. Результати досліджень з показниками фракційного складу преміксів наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Характеристика сипучості преміксів Контроль без цеолітового борошна, % 9,5 13,4 26,9 33,7 16,5 Залишок на ситі діаметром, мм 2,0 1,5 1,2 1,0 0,5 Дослід з цеолітовим борошном,% 1,7 8,3 14,8 38,9 36,3 За результатами досліджень у складі преміксів з цеолітовим борошном наявний вищий відсоток фракцій 0,5 і 1мм, ніж у контролі, що сприяє кращому перемішуванню преміксу і збільшенню сипучості. Приклад 3 Визначення якості комбікормів та преміксів з використанням Бумефолу Якість комбікормів та преміксів з використанням бумефолу характеризують наступні дослідження (збереженість вітаміну А, Е, рівень кислотного числа). Динаміка збереженості вітаміну А у складі преміксу з внесенням різних доз бумефолу (5-20г/кг преміксу) при зберіганні протягом 7 місяців наведені в таблиці 3. Таблиця 3 Динаміка вітаміну А з внесенням різних доз бумефолу Термін зберігання, міс. контроль 5 0 1 2 3 4 5 6 7 1200 1140 1020 962 958 923 808 749 1200 1180 1025 1015 1017 990 980 938 Доза бумефолу, г/кг 10 12,5 Вміст вітаміну А, тис. МО/кг 1200 1200 1195 1150 1050 1096 1040 1048 1019 1039 998 1039 986 1022 940 975 15 20 1200 1150 1060 1058 1048 1047 1039 1032 1200 1180 1081 1078 1063 1059 1053 1056 За результатами досліджень вміст вітаміну А в контрольній пробі без Бумефолу зменшився через 3 міс. зберігання на 19,9%. Максимальна збереженість вітаміну А була у пробах з дозою Бумефолу 12,5-20 г/кг преміксу. Динаміка збереженості вітаміну Ε у складі преміксу з внесенням різних доз Бумефолу (5-20 г/кг преміксу) при зберіганні протягом 7 міс. Наведена в таблиці 4. Таблиця 4 Динаміка вітаміну Ε з внесенням різних доз бумефолу Термін зберігання, міс. 0 1 2 3 4 5 6 7 Контроль 5 1200 1129 1120 980 995 915 782 780 1200 1193 1136 1080 1090 1050 951 832 Доза бумефолу, г/кг 10 12,5 Вміст вітаміну Е, мг/кг 1200 1200 1233 1216 1146 1214 1120 1210 1090 1180 1095 1100 944 1084 880 998 15 20 1200 1210 1128 1140 1080 1070 1094 1040 1200 1239 1215 1212 1160 1180 1135 1135 Результати досліджень свідчать, що вміст вітаміну Ε в контрольній пробі знизився на 35%, а максимальна збереженість вітаміну була при внесенні бумефолу у дозі 12,5-20г/кг преміксу. З метою визначення рівня кислотною числа жиру у комбікормі у процесі зберігання ъикористовували комбікорм для бройлерів. Бумефол вносився у дозах 100, 200, 300мг/кг. У контрольну пробу антиоксидант не вносився. Комбікорм зберігався у лабораторних умовах протягом двох місяців за температури 18-23°С. Результати досліджень наведено у таблиці 5. Таблиця 5 Рівень кислотного числа жиру в комбікормі у процесі зберігання № проби 1 2 3 4 К-сть внесеного бумефолу 100 мг/кг 200 мг/кг 300 мг/кг Контроль Кислотне число жиру, мгКОН/г Перекисне число жиру, % Ч-з 40 днів Ч-з 20 днів 15,6 15,8 15,6 18,4 Ч-з 60 днів Ч-з 20 днів 17,2 17,4 17,0 24,3 20,2 18,0 17,2 27,5 0,06 0,05 0,05 0,08 Ч-з 40 днів Ч-з 60 днів 0,07 0,07 0,05 0,11 0,11 0,08 0,07 0,15 Рівень кислотного числа після 2-х місяців зберігання комбікорму при стабілізації його Бумефолом збільшувався лише на 13,2-34,8%, тоді як у не-стабілізованому комбікормі (контроль) - на 80,9%. Рівень перекисного числа жиру у контрольній пробі зріс з 0,04% до 0,15%, тоді як у дослідних він коливався у межах 0,07-0,11%. Мінімальна швидкість утворення перекисів була у пробах, в які внесено 200, 300 мг/кг бумефолу.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Antioxidant bumefol

Автори англійською

Kosenko Mykhailo Vasiliovych, Levytskyi Taras Romanovych, Boiko Halyna Iosypivna, Nazar Bohdan Ivanovych, Ryvak Halyna Petrivna

Назва патенту російською

Антиоксидант бумефол

Автори російською

Косенко Михаил Васильевич, Левицкий Тарас Романович, Бойко Галина Иосифовна, Назар Богдан Иванович, Рывак Галина Петровна

МПК / Мітки

МПК: C11B 5/00, C09K 15/00, A23K 1/175

Мітки: антиоксидант, бумефол

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-21771-antioksidant-bumefol.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Антиоксидант бумефол</a>

Подібні патенти