Пристрій блокування подачі води споживачу-боржнику

Номер патенту: 21445

Опубліковано: 15.03.2007

Автор: Чорний Анатолій Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій блокування подачі води споживачу-боржнику, що містить запірний клапан у вигляді еластичної трубки із зовнішнім діаметром, меншим внутрішнього діаметра стояка з урахуванням заростання його внутрішньої поверхні, що закріплена на розташованому у її середині стержні, через який запірний клапан фіксують у стояку за допомогою пружних фіксаторів, які кінцями упираються у стояк, і нижній кінець якого з'єднують із штангою для заведення у стояк і виведення із нього, який відрізняється тим, що запірний клапан закріплюють до стержня окремо за допомогою гнучких міцних водостійких ниток, наприклад капронових, які пропускають через виконані у стержні на відстані від кінців клапана отвори і своїми кінцями закріплюють до них.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що його запірний клапан виконують із смуги м'якої гумотканинної або гумової пластини шляхом з'єднання її поздовжніх крайок паралельним його осі швом, наприклад клейовим або нитковим.

3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що запірний клапан закріплюють до стержня так, щоб його з'єднуючий крайку шов знаходився посередині між кінцями пружних фіксаторів, які розташовують в одній площині.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що отвори у стержні, через які гнучкими міцними водостійкими нитками закріплюють до нього запірний клапан, виконують попарно із зміщенням одного відносно другого по осі стержня і взаємно перпендикулярними.

Текст

1. Пристрій блокування подачі води споживачу-боржнику, що містить запірний клапан у вигляді еластичної трубки із зовнішнім діаметром, меншим внутрішнього діаметра стояка з урахуванням заростання його внутрішньої поверхні, що закріплена на розташованому у її середині стержні, через який запірний клапан фіксують у стояку за допомогою пружних фіксаторів, які кінцями упираються у стояк, і нижній кінець якого з'єднують із штангою для заведення у стояк і виведення із нього, який відрізняє ться тим, що запірний клапан закріплюють до стержня окремо за допомогою гнучких міцних водостійких ниток, наприклад капронових, які 3 21445 4 які пропускають через виконані у стержні на віддіаметра врізи і з перемичками 9 між ними ширистані від кінців клапана отвори і своїми кінцями ною, меншою діаметра врізи, якщо у стояку є прозакріплюють до них. Тому що еластична трубка тилежно розташовані врізи. усі х потрібних для клапана діаметрів і якостей не Пристрій працює наступним чином. випускається промисловістю, то її виконують із Для блокування подачі води споживачусмуги м'якої гумовотканинної або гумової пластини боржнику в підвалі будинку, де він проживає, пешляхом з'єднання її поздовжніх крайок паралельрекривають вентилями, перерізають і спорожняним її осі швом, наприклад клейовим або ниткоють стояки холодної води і гарячої води, щоб унивим. Щоб з'єднуючий крайки смуги шов клапана не кнути перетікання води із одного стояка у др угий попадав на врізу при його фіксуванні у стояку його при відкриванні кранів у квартирі її мешканцем. закріплюють до стержня так, щоб шов знаходився Клапан 1, попередньо зібраний на стержні 2 за посередині між кінцями фіксаторів, які розташовудопомогою капронових ниток 5, нижнім різьбовим ють в одній площині. Для зменшення послаблення кінцем стержня 2 загвинчують у вер хню частину стержня та некруглості поперечного перерізу кінців штанги 6 і заводять нею у стояк так, щоб поперечні клапана отвори у стержні, через які гнучкими міцпружні фіксатори 3 знаходились у перпендикулярними водостійкими нитками закріплюють клапан ній розташуванню осі врізів площині, щоб уникнути до нього, виконують попарно із зміщенням одного попаданню їх кінців у отвори врізів при перемівідносно другого по осі стержня і взаємно перпенщенні клапана у стояку. Штангу 6 виконують складикулярними. довою із окремих частин, зручних для заведення у Ця сукупність нових суттєви х ознак, що полястояк, і мірної довжини. Висоту фіксації клапана у гають у окремому закріпленні клапана на стержні стояку визначають до його заведення у нього, вигнучкими міцними водостійкими нитками, його виходячи із висоти поверхів будинку, їх кількості до готовленні із смуг м'якої гумовотканинної або гуквартири споживача-боржника та висоти розташумової пластини та його закріпленні на стержні відвання врізи на стояку від підлоги у квартирі. При носно фіксаторів, у взаємодії з відомими ознаками, цьому завдяки довжині клапана висоту фіксації що полягають у виконанні клапана у вигляді еласклапана достатньо визначити приблизно. Послідотичної трубки і закріпленні його на розташованому вно, з'єднуючи і шплінтуючи між собою частини у її середині стержня, суттєво полегшує заведення штанги, які мають мірну довжину, і рахуючи їх, піта виведення клапана із стояка і виключає його діймають клапан у стояку на вишину, при якій він заклинювання і пошкодження при цьому знаходиться напроти врізи приблизно серединою На Фіг.1 зображений пристрій блокування посвоєї довжини, і згвинчують із нього штангу. дачі води заборгованому споживачу у стані його При цьому відрізок пружного дроту 4 перешкозаведення у стояк напроти врізу і суміщеними з джає обертанню пружних фіксаторів 3 вигнутою ним робочому стані закриття клапаном врізу за стороною униз і опусканню стержня 2, що сприяє рахунок перепаду тиску у стояку і у врізу та у стані фіксації клапана 1 у стояку у цьому положенні. з'єднання із штангою перед виведенням, на Фіг.2 Потім штангу опускають, розшплінтовують і згвинвид зверху на пристрій у стояку. чують послідовно її нижні частини, і, вийнявши її із Пристрій має клапан 1, стержень 2, на який стояка, зварюють його, відкривають вентиль і зачерез отвори в ньому заведені пружні поперечні пускають у стояк воду. Якщо після цього споживачфіксатори 3, що вигнуті у вигляді коловороту на боржник відкриє у своїй квартирі кран для споживеличину, що відповідає різниці радіусів внутрівання води, клапан 1 за рахунок перепаду тиску шньої поверхні кінців клапана та стержня, для моводи між стояком і врізою притиснеться до отвору жливості їх обертання на 180°. Поперечні фіксатоврізи і заблокує подачу води в неї. При цьому інри З кінцями упираються у внутрішню поверхню шим споживачам вода буде поступати без втрати стояка. Зверху у стержні 2 через отвір у ньому практично її тиску на клапані. Після сплати спожизаведений і зафіксований поперечний відрізок вачем-боржником боргу та операції блокування і пружного дроту 4, який перешкоджає самоопусрозблокування знову перекривають вентилем і канню стержня 2 і обертанню пружних поперечних перерізають у підвалі стояк, заводять у нього штафіксаторів 3 під дією маси стержня 2, що забезпенгу 6 із нагвинченим на неї ловителем 7 і, нагвинчує кращу фіксацію положення клапана 1 у стояку тивши її на нижній кінець стержня 2, тягнуть його на необхідній висоті. Крім цього така форма пружуниз. При цьому подолається зусилля згину відрізних фіксаторів 3 полегшує заведення клапана 1 у ка пружного дроту 4, а пружні поперечні фіксатори стояк та виведення його із нього після їх обертанобертаються на 180° і не перешкоджають витягуня на 180°. Клапан 1 капроновими нитками 5 закріванню клапана 1 із стояка, за винятком подолання плений до стержня 2 через отвори в ньому. Отвотільки зусилля від тертя їх кінців і стінок клапана ри виконані попарно на відстані від кінців клапана об поверхню стояка. Після послідовного виймання перпендикулярно і із зміщенням одного відносно частин штанги 6 та клапана 1 із стояка, його знову другого для зменшення послаблення ними стержзаварюють і, відкривши вентиль, подають у нього ня 2. Заведення клапана 1 у стояк і виведення воду. Якщо необхідно заблокувати декілька спойого із нього здійснюють за допомогою штанги б, а живачів-боржників, які споживають воду із одного його уловлювання у стояку штангою - за допомостояка, то спочатку блокують верхніх споживачів, а гою ловителя 7, який нагвинчують на штангу 6 потім - послідовно нижніх. При розблокуванні їх – перед тим, як завести її у стояк для розблокування навпаки спочатку розблоковують нижніх, а потім подачі води. У стінці клапана по його довжині зі послідовно верхніх. При цьому завдяки тому, що сторони протилежної запираючій можуть бути виклапан 1 закріплений до стержня 2 не через пружні конані прорізи 8 довжиною більшою внутрішнього фіксатори 3, а окремо за допомогою капронових 5 21445 6 ниток 5, він при заведенні у стояк і виведенні із подачі води ним підтверджується також виготовнього не роз'єднується із стержнем 2, що полегшує леними і випробуваними на стенді і в житлових і покращує надійність його просування у стояку, будинках його зразками. позбавляє уникнути його заклинювання у ньому, Джерела інформації: необхідності витягування із нього та пошкодження 1. Деклараційний патент України на корисну при цьому. модель №15505, кл. F 03 В 7/10,14.11.2005. Можливість виготовлення цього пристрою, зручність роботи з ним та надійність блокування Комп’ютерна верстка І.Скворцова Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for blocking water supply to consumer-debtor

Автори англійською

Chornyi Anatolii Petrovych

Назва патенту російською

Устройство блокировки подачи воды потребителю-должнику

Автори російською

Черный Анатолий Петрович, Чорный Анатолий Петрович

МПК / Мітки

МПК: F16K 43/00, E03B 7/00

Мітки: пристрій, споживачу-боржнику, подачі, води, блокування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-21445-pristrijj-blokuvannya-podachi-vodi-spozhivachu-borzhniku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій блокування подачі води споживачу-боржнику</a>

Подібні патенти