Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Контейнер, що містить дно та стінки, виконаний з можливістю нарощування контейнерів один поверх іншого і вкладання одного контейнера в інший, який відрізняється тим, що можливість нарощування контейнерів один поверх іншого і вкладання одного контейнера в інший забезпечується тим, що принаймні дві стінки контейнера обладнано порожнистими похилими виступами.

2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що стінки контейнера виконано суцільними.

3. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що верхні краї стінок контейнера обладнано заглибинами.

4. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що в основі виступу виконано фіксуючий паз.

Текст

1. Контейнер, що містить дно та стінки, виконаний з можливістю нарощування контейнерів один поверх іншого і вкладання одного контейнера в інший, який відрізняється тим, що можливість нарощування контейнерів один поверх іншого і 3 20704 на бокових стінках контейнера, для чого в основі виступу виконано паз, що лежить в одній площині з верхнім краєм відповідної стінки контейнера, при цьому верхній край відповідної стінки контейнера обладнано заглибиною. Виступи на бокових стінках контейнера виконано порожнистими з можливістю суміщення з відповідними виступами подібного контейнера при вкладанні одного контейнера в інший з повторенням рельєфу корпусу контейнера. Для забезпечення можливості вкладання подібних контейнерів один в інший, стінки контейнера і стінки виступів виконано похилими відносно вертикалі. Кут нахилу обрано з діапазону від 5 до 15 градусів. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На Фіг.1 представлено загальний вигляд контейнера. На Фіг.2 подано вигляд контейнерів при нарощуванні одного поверх іншого. На Фіг.3 надано вигляд контейнерів, вкладених один в інший. Контейнер за Фіг.1 представляє собою ємність з дном 1 прямокутної форми, задньою стінкою 2 та боковими стінками 3 по периметру дна 1. Піднесе 4 ний край 4 дна контейнера з боку, не обмеженого стінкою, має вирізку 5. Верхній зовнішній край стінок 2 та 3 контейнера обладнано навскісними фланцями 6. Бокові стінки 3 контейнера обладнано порожнистими виступами 7. В основі виступу 7 виконано паз 8, розташований в одній площині з верхнім краєм відповідної бокової стінки 3 контейнера. Верхній край бокової стінки контейнера обладнано заглибинами 9. Заявлена корисна модель реалізується наступним чином. При нарощуванні контейнерів один поверх іншого, як показано на Фіг.2, паз 8, розташований в основі виступу 7 верхнього суміжного контейнера, з'єднується з відповідною заглибиною 9, виконаною на верхньому краї бокової стінки 3 нижнього суміжного контейнера. При вкладанні порожнього контейнера в інший подібний контейнер, як зображено на Фіг.3, виступи 7 бокових стінок 3 верхнього контейнера суміщаються із відповідними виступами 7 нижнього контейнера з повторенням рельєфу корпусу контейнера. Заявлена корисна модель здійснюється на відомому устатк уванні за допомогою існуючих технологій. 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крулевський 20704 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Container

Автори англійською

Sen' Vadym Viktorovych

Назва патенту російською

Контейнер

Автори російською

Сень Вадим Викторович

МПК / Мітки

МПК: B42F 7/00

Мітки: контейнер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-20704-kontejjner.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контейнер</a>

Подібні патенти