Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб закінчення свердловин, який включає буріння стовбура у продуктивному пласті і його кольматацію, буріння зумпфа, наступне розширення стовбура, спуск трубного "хвостовика", який перфорують до або після спуску, і виклик припливу пластового продукту у свердловину, який відрізняється тим, що кольматацію продуктивного пласта здійснюють за рахунок хімічної взаємодії активного компонента бурового розчину з матеріалом гірських порід продуктивного пласта або пластовим флюїдом з утворенням кольматуючого шару, при цьому розширення інтервалу продуктивного пласта здійснюють з промиванням рідиною, яка не кольматує продуктивний пласт.

Текст

Спосіб закінчення свердловин, який включає буріння стовбура у продуктивному пласті і його 3 20699 гірських породах і формування тонкого непроникного бар'єру у пористому середовищі пласта за рахунок протікання хімічної реакції між силікатами та алюмінатами гірських порід (теригенний тип порід), які складають стінки свердловини і гідроксидом кальцію, який міститься у буровому розчині. Спосіб забезпечує стабільність стінок свердловини в інтервалі глинистих порід при великих кутах нахилу ствола свердловини. Недоліком відомого способу є те, що відбувається повна кольматація продуктивного пласта, яка потребує здійснення перфорації, у той час, як згідно проектам на будівництво свердловин їх необхідно завершувати тр убним фільтром. Крім того, застосування даного способу обмежується теригенним типом порід і не може поширюватись на розкриття карбонатних колекторів внаслідок відсутності взаємодії гідроксиду кальцію у запропонованому складі бурового розчину, який є активною речовиною, з карбонатом кальцію привибійної зони. Відомий спосіб закінчення будівництва свердловин, обраний нами за найближчий аналог, [див. патент Російської Федерації №2161247, 7 МПК Е21В43/10, публ. 27.12.2000р.], який включає буріння ствола у продуктивному пласті і його механічну кольматацію глинистим буровим розчином, буріння зумпфа, наступне розширення ствола без промивання свердловини, під час якого видаляють вибурений шлам у з умпф, спуск трубного "хвостовика", який перфорують до або після спуску, і виклик припливу пластового продукту у свердловину. Недоліком способу є використання глинистих бурових розчинів для механічної кольматації продуктивного пласта, що в умовах АНПТ призводить до катастрофічних поглинань і, відповідно погіршує якість розкриття. Складність конструкції низу бурильної колони, яка повинна включати пристрій для струминної кольматації продуктивного пласта, що загрожує виникненням аварійної ситуації, пов'язаної зі зламом в місцях з'єднання. Задачею корисної моделі є покращення якості розкриття продуктивних пластів при спрощенні технології буріння за рахунок забезпечення утворення кольматаційного шару шляхом хімічної взаємодії компонентів бурового розчину з матеріалом гірських порід продуктивного пласта і виключення з компоновки низу бурильної колони кольмататорів. Для вирішення поставленої задачі пропонується спосіб закінчення свердловин, який включає буріння ствола у продуктивному пласті і його кольматацію, буріння зумпфа, наступне розширення ствола, спуск трубного "хвостовика", який перфорують до або після спуску, і виклик припливу пластового продукту у свердловину, згідно корисної моделі кольматацію продуктивного пласта здійснюють за рахунок хімічної взаємодії активного компонента бурового розчину з матеріалом гірських порід продуктивного пласта або пластовим флюїдом з утворенням кольматуючого шар у, при цьому розширення інтервалу продуктивного пласта здійснюють з промиванням рідиною, яка не кольматує продуктивний пласт. 4 Суть корисної моделі полягає у тому, що для розкриття продуктивних пластів, складених різними типами гірських порід та колекторами, що вміщують пластові води хлоркальцієвого типу, є можливість в кожному конкретному випадку підібрати такий склад бурового розчину, певний компонент якого здатний хімічно реагувати з матеріалом стінок свердловини або пластовим флюїдом і утворювати при цьому непроникний захисний шар. Так, наприклад, на стінках свердловин, складених хемогенними породами (крейда, ангідрити тощо), захисний непроникний шар утворює рідке скло (силікат натрію або калію), поліфосфат натрію або калію, а на стінках, складених теригенними породами (пісковики, аргіліти, алевроліти тощо) захисний непроникний шар утворюють силікат натрію або калію та інші хімічні речовини. Таким чином, без застосування додаткових пристроїв у конструкції низу бурильної колони і втрати тиску насосів на гідромоніторний ефект, а лише за рахунок підбору і застосування відповідного типу бурового розчину пропонується здійснювати ізоляцію проникних стінок свердловини від дії тиску бурового розчину та інших негативних факторів. Приклад 1 Свердловина Кегичівського ГКР проектною глибиною 2900м. Продуктивний пласт, складений пісковиком, залягає на глибині 2560-2860м. Пластовий тиск дорівнює 24,5МПа. Пластові води хлоркальцієвого типу з рівнем мінералізації 200-300г/л. Згідно проекту свердловину необхідно завершити трубним "хвостовиком"-фільтром діаметром 146мм. Спосіб закінчення реалізується на цій свердловині наступним чином. Здійснюють буріння ствола в інтервалі продуктивного пласта 2560-2860м з використанням бурового розчину на основі рідкого скла і кольматують його за рахунок утворення непроникного шару в результаті хімічної реакції рідкого скла з пластовими водами хлоркальцієвого типу. Далі здійснюють буріння зумпфа до глибини 2900м, здійснюють розширення ствола, замінюють буровий розчин на вуглеводневу рідину, сп ускають трубний "хвостовик"-фільтр діаметром 146мм і викликають приплив пластового флюїду. Приклад 2 Свердловина Орховецького ГКР проектною глибиною 1960м. Продуктивний пласт, складений крейдою, залягає на глибині 1920-1940м. Пластовий тиск нижче умовно гідростатичого. Згідно проекту свердловину необхідно завершити трубним "хвостовиком"-фільтром діаметром 146мм. Спосіб закінчення реалізується на цій свердловині наступним чином. Здійснюють буріння ствола в інтервалі продуктивного пласта 1920-1940м з використанням бурового розчину на основі поліфосфату натрію і кольматують його за рахунок утворення непроникного шару в результаті хімічної реакції поліфосфату натрію з карбонатом кальцію, яким складені стінки свердловини. Далі здійснюють буріння зумпфа до глибини 1960м, замінюють буровий розчин на вуглеводневу рідину, здійснюють розширення ствола, спускають трубний "хвостовик"-фільтр діаметром 5 20699 146мм і викликають приплив пластового флюїду. Технічний результат від застосування способу закінчення свердловин полягатиме у тому, що заміна механічних кольмататорів хімічними кольма Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 6 тантами у складі бурового розчину забезпечує високу якість розкриття продуктивних пластів при спрощенні і здешевленні технології буріння. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for well termination

Автори англійською

Vasylchenko Anatolii Oleksandrovych, Buniak Borys Trokhymovych, Hordiichuk Mykola Vasyliovych, Kusturova Olena Valeriivna, Melnyk Mykhailo Petrovych, Kushnariov Valerii Leonidovych, Khakimov Leonid Zakirovych

Назва патенту російською

Способ окончания скважин

Автори російською

Васильченко Анатолий Александрович, Буняк Борис Трофимович, Гордийчук Николай Васильевич, Кустурова Елена Валериевна, Мельник Михаил Петрович, Кушнарев Валерий Леонидович, Хакимов Леонид Закирович

МПК / Мітки

МПК: E21B 33/13, C09K 8/02, E21B 43/00

Мітки: спосіб, свердловин, закінчення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-20699-sposib-zakinchennya-sverdlovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб закінчення свердловин</a>

Подібні патенти