Пристрій для навчання рентгенолаборантів і лікарів-стоматологів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для навчання рентгенолаборантів і лікарів-стоматологів, що містить оклюдер, у якому на штирях розміщені верхня і нижня пластини з пластмаси червоного кольору, виконані у вигляді верхньої і нижньої щелеп, в пластинах встановлений набір моделей зубів, як у порожнині рота, при цьому зліва розташовані моделі зубів і зачатків зубів дитини віком 5 років, а справа розташовані моделі зубів і зачатків зубів дитини віком 6 років, на моделях зубів змодельований карієс, що характерний для зубів, які уражені карієсом у віці 5-6 років, причому моделі зачатків зубів розміщені усередині пластин і виконані з пластмаси, до складу якої додають рентгеноконтрастну речовину.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на моделях зубів і зачатків зубів змодельовано пульпіти і періодонтити зубів, як характерно для дітей віком 5-6 років.

Текст

1. Пристрій для навчання рентгенолаборантів і лікарів-стоматологів, що містить оклюдер, у якому на штирях розміщені верхня і нижня пластини з пластмаси червоного кольору, виконані у вигляді верхньої і нижньої щелеп, в пластинах встановлений набір моделей зубів, як у порожнині рота, при 3 19770 4 виконані у вигляді верхньої і нижньої щелеп, в 4 - каріозна порожнина глибока, але не поєдпластинах встановлюється набір моделей зубів, як нується з порожниною зуба (глибокий карієс); у порожнині рота при цьому зліва розташовані 5 - каріозна порожнина у межах дентина, замоделі зубів і зачатків зубів дитини віком 5 років, а ймає не менш ніж половина слою твердих тканин справа розташовані моделі зубів і зачатків зубів зуба (середній карієс); дитини віком 6 років, на моделях зубів змодельо6 - порожнина зуба (норма). ваний карієс, що характерний для зубів, які уражеЯк варіант пристрій складається (Aіг.2) з ні карієсом у віці 5 - 6 років, при чому моделі зачаоклюдера, у якому розміщується набір пластин, тків зубів розміщені усередині пластин і виконані з виконаних у вигляді верхньої (А) і нижньої (В) щепластмаси, до складу якої додають рентгеноконтлеп, у яких зліва розташовані моделі зубів і зачатрастну речовину. ків зубів дитини віком 5 років, у яких змодельовано Крім того, на моделях зубів і зачатків зубів пульпіт і періодонтит, а справа розташовані моделі змодельовано пульпіти і періодонтити зубів, як зубів і зачатків зубів дитини віком 6 років, у яких характерно для дітей віком 5-6 років. також змодельовано пульпіт і періодонтит, а саме: Причинно-наслідкові зв’язки: 2 - другий тимчасовий моляр нижньої щелепи 1. Наявність моделей дасть змогу навчити рена жувальній поверхні глибока каріозна порожнинтгенолаборантів працювати з радіовізіографом на, яка поєднується з порожниною зуба (достовірабо рентгенапаратом і виконувати з першого разу, на ознака пульпіта); безпомилково, на високому рівні стоматологічні 3 - другий тимчасовий моляр верхньої щелепи, рентгенологічні дослідження дітей різного віку, не на жувальній поверхні пломба з рентгеноконтрасзавдаючи шкоди здоров’ю дитини. тної речовини, під якою осередок вторинного карі2. Моделювання стоматологічних захворювань єсу (не рентгеноконтрастний), що доходить до ускладнює завдання під час навчання і тим самим порожнини зуба (пульпіт); сприяє поглибленню навичок і удосконаленню 4 - глибокий карієс; вмінь рентгенолаборантів. 7 - патологічна резорбція коренів молочного Опис пристрою: зуба, в 3 бачимо осередок грануляційної тканини, Конструкцію пристрою для навчання рентгещо контактує з фолікулою постійного зуба (хронічнолаборантів і лікарів-стоматологів показано на ний гранульований періодонтит); кресленнях, де: 8 - фолікул (зачаток) постійного зуба; на Фіг.1 зображено пристрій, що містить моде9 - корені тимчасових зубів (моляри) значно лі зубів і моделі зачатків зубів, на яких змодельорезорбовані, коронка постійного зуба міститься у вані каріозні процеси; порожнині кисти, фолікулярна киста нижньої щена Фіг.2 зображено пристрій, що містить моделепи у області 44 зуба; лі зубів і моделі зачатків зубів, на яких змодельо10 - внутрішньо пульпарна гранульома у облавані пульпіт і періодонтит. сті кореня тимчасового центрального різця нижПристрій складається (Фіг.1) з оклюдера, у ньої щелепи; якому розміщується набір пластин, виконаних з 11 - глибока каріозна порожнина у області поспластмаси червоного кольору, пластини виконані у тійного моляра нижньої щелепи з несформованивигляді верхньої (А) і нижньої (В) щелеп, у яких ми коренями, точечно поєднується з порожниною зліва розташовані моделі зубів і зачатків зубів дизуба (пульпіт постійного зуба з несформованими тини віком 5 років, на яких змодельовано каріозні коренями); процеси, а справа розташовані моделі зубів і зача12 - патологічна резорбція коренів, затемнентків зубів дитини віком 6 років, у яких також змоденя в області біфуркації коренів у другому тимчасольовано каріозні процеси, а саме: вому молярі нижньої щелепи - діагноз-хронічний 1 - каріозна порожнина тільки у емалі (поверхгранулюючий періодонтит; невий карієс); 13 - осередок деструкції кісткової тканини в 2 - каріозна порожнина поєднується з порожобласті біфуркації коренів -хронічний гранулюючий ниною зуба (пульпіт - періодонтит); періодонтит у реформованому першому постійно3 - невірно накладена пломба (травмує десну і му молярі верхньої щелепи. може бути початком пародонтиту); 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 19770 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for training radiologists and stomatologists

Автори англійською

Havrylenko Maryna Arkadiivna, Havrylenko Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для обучения рентгенологов и врачей-стоматологов

Автори російською

Гавриленко Марина Аркадьевна, Гавриленко Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: навчання, пристрій, рентгенолаборантів, лікарів-стоматологів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19770-pristrijj-dlya-navchannya-rentgenolaborantiv-i-likariv-stomatologiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для навчання рентгенолаборантів і лікарів-стоматологів</a>

Подібні патенти