Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб терапії хворих на поширений псоріаз в прогресуючій стадії, що включає призначення фармакологічних засобів, що пригнічують проліферацію, нормалізують порушення диференціювання епітеліоцитів, корегують імунологічні зсуви і запальні процеси, який відрізняється тим, що додатково призначають засоби, що корегують метаболічні процеси організму.

Текст

Спосіб терапії хворих на поширений псоріаз в прогресуючій стадії, що включає призначення фармакологічних засобів, що пригнічують проліферацію, нормалізують порушення диференціювання епітеліоцитів, корегують імунологічні зсуви і запальні процеси, який відрізняється тим, що додатково призначають засоби, що корегують метаболічні процеси організму. (19) (21) u200608976 (22) 11.08.2006 (24) 15.12.2006 (46) 15.12.2006, Бюл. № 12, 2006 р. (72) Солошенко Ельвіра Миколаївна, Кутасевич Яніна Францівна, Жукова Наталья Вікторовна, Стулій Ольга Миколаївна (73) ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 3 перебіг псоріазу із системою адаптації, вказуючи на провідну роль системи гіпоталамус-гіпофіз кора надниркових залоз і рекомендують призначення адаптогенів - дибазолу та екстракту елеутерококу [Псориаз. Псориатическая артропатия: этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. - 1996, Ореол, СПб. - 291с.]. В останні роки з'явилися дані про ефективність при лікуванні хворих на псоріаз препаратів, коригуючих функціональну активність епіфізу ноотропного засобу гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), який має властивість інгібувати синтез гормону мелатоніну, та імуностимулюючого засобу - тимогену [Л.А. Болотна, О.В. Решетняк. Новий фармакотерапевтичний підход до лікування псоріазу // Дерматологія та венерологія. - 2002. - №2 (16). - С. 56-58]. Ю.В. Андрашко, враховуючи патогенетичну значущість метаболічних порушень обміну ліпідів, зокрема співвідношення між насиченими й ненасиченими жирними кислотами, обґрунтував потребу для реабілітації та профілактики рецидивів хвороби використання зовнішніх лікувальних засобів таких, як ропа, мулова грязь, галобактерії Солотвинського озера Кунігуда [Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія курортних факторів Солотвіно при псоріазі // Автореф. дис. д-ра мед. наук. - К., 2003. - 39с.]. В останні роки лікування хворих на поширений псоріаз в погресуючій стадії проводять за стандартами, стосовно яких передбачається призначення, поряд з зовнішньою терапією, також гіпосенсибілізуючих засобів, транквілізаторів, вітамінів, адаптогенів, імунокоректорів та препаратів мікроциркуляторної дії [І.І. Мавров, В.М. Пономаренко, Я.Ф. Кутасевич та інші «Стандарти якості діагностичнолікувального процесу в дерматології та венерології». - X., 2000. - 51с.]. Таким чином, відповідно сучасній патогенетичній моделі псоріазу переважно застосовуються такі основні напрями терапевтичного впливу на хворих: пригнічення проліферації і нормалізація порушень диференціювання епітеліоцитів, корегування імунологічних зсувів і запального процесу [Я.Ф. Кутасевич. Современный взгляд на проблему псориаза. Дерматологія та венерологія. - 2002. - №2 (16). - С. 3-9]. Вищевказаний спосіб є найбільш близьким до способу, що заявляється за технічною сутністю і за результатом, який може бути досягнутим, тому він обраний як прототип. Але цей спосіб не являється досить ефективним, оскільки він не корегує метаболічні розлади, які ускладнюють перебіг псоріазу. В основу корисної моделі покладено задачу підвищення ефективності терапії хворих на поширений псоріаз в прогресуючій стадії. Ця задача вирішується тим, що у відомому способі терапії хворих на поширений псоріаз в прогресуючій стадії, який включає використання фармакологічних засобів, що пригнічують проліферацію, нормалізують порушення диференціювання епітеліоцитів, корегують імунологічні зсуви і запальні процеси, згідно з корисною моделлю, додатково призначають засоби, що корегують ме 19761 4 таболічні процеси організму. Спосіб здійснюють таким чином. У хворого на поширений псоріаз в прогресуючій стадії збирають анамнез і направляють на дослідження загальних аналізів крові, цукру крові, сечі, на яйця глистів. Проводять флюорографію, біохімічні та імунологічні дослідження, при необхідністі, консультації суміжних фахівців (стоматолог, отоларинголог, гастроентеролог, невропатолог, ендокринолог), санують спалахи фокальної інфекції та супутньої патології. Потім, поряд з місцевої терапією, призначають фармакологічні засоби, які становлять «золотий стандарт» терапії псоріазу - гіпосенсибілізуючі та траквілізуючі препарати, адаптогени, імунокоректори, препарати мікроциркуляторної дії, вітаміни. Додатково з першого дня лікування і до настання клінічної ремісії під контролем лабораторних досліджень, зокрема індикаторних показників метаболічного процесу, хворому призначають фармакологічні засоби, що корегують метаболічні процеси організму. Приклади конкретного виконання способу. Приклад 1. Хворий П. О. В., 19 років, і. х. №703. Причина хвороби, за думкою хворого, є стрес. Хворіє вперше, давність захворювання – 1,5 місяця. В анамнезі - запальні процеси, піелонефріт, простатит. Ураження шкіри представлені монетоподібними бляшками, які захоплюють 70% всієї шкіри. Діагноз - поширений псоріаз, прогресуюча стадія. При дослідженні в сироватці крові 19 індикаторних показників метаболічного процесу за допомогою біохімічного поліаналізатору Cobas mira (Австрія) встановлено підвищення вмісту кальцію (3,4ммоль/л, при нормі 2,1-2,6ммоль/л), загального білку (93,4г/л, при нормі 81,3+1,11г/л), холестеріну (7,0ммоль/л, при нормі 5,59+0,14ммоль/л), тригліцеридів (3,78ммль/л, при нормі 1,54+0,58ммоль/л), підвищення активності креатинфосфокінази (81мкмоль/мл.час, при нормі 46мкмоль/мин.л) і Y-глутамілтранспептидази (49ЕД/л, при нормі 27,8+7,9Ед/л) та зниження вмісту магнію (0,54ммоль/л, при нормі 0,751,25ммоль/л), що свідчило про порушення метаболічних процесів в організмі. Хворому були призначені лише традиційні засоби терапії: 30% розчин тіосульфату натрію внутрішньовенно (на курс №20-25); седасен форте по 1 капсулі 2 рази на день; екстракт елеутерококу по 20 крапель за 30 хвилин до їжі; теонікол по 1 таб. 3 раза на день після їжі або ксантінолу нікотінату по 2,0мл внутрішньом'язово щоденно; чергування через день внутрішньом'язово по 1,0мл вітамінів В1, В6, В12; зовнішня терапія. Клінічна ремісія наступила через 35 днів. При повторному дослідженні індикаторних показників метаболічного процесу їх корекція не виявлена: залишалися підвищеними вміст кальцію (3,1ммоль/л, при нормі 2,1-2,6ммоль/л), загального білку (89,3г/л, при нормі 81,3+1,11г/л), холестеріну (6,7ммоль/л, при нормі 5,59+0,14ммоль/л), тригліцеридів (2,88ммль/л, при нормі 1,54+0,58ммоль/л), активність креатинфосфокінази 64мкмоль/мл.час, при нормі 46мкмоль/мин.л) і Yглутамілтранспептидази 35,4ЕД/л, при нормі 27,8+7,9Ед/л), зниженим вміст магнію (0,65ммоль/л, при нормі 0,75-1,25ммоль/л). 5 19761 Заключення. Призначення традиційних засобів лікування не приводить до корекції метаболічних процесів в організмі хворого на поширений псоріаз в прогресуючій стадії. Приклад 2. Хворий Г. А. М., 66 років, і. х №745. Хворіє 40 років. Хворий відмічає, що дуже часто у нього по роду його професійної діяльності бували психоемоційні стреси. Рецидиви 5-6 разів на рік, причини рецидивів для хворого невідомі. В анамнезі - ішемічна і гіпертонічна хвороби, ожиріння. Ураження шкіри представлені ексудативними бляшками, які захоплюють 67% всієї шкіри. Діагноз - поширений псоріаз, прогресуюча стадія. При дослідженні в сироватці крові індикаторних показників метаболічного процесу за допомогою біохімічного поліаналізатора (Австрія) встановлено підвищення вмісту кальцію (5,3ммоль/л, при нормі 2,1-2,6ммоль/л), загального білку (95,2г/л, при нормі 81,3+1,11г/л), холестерину (8,6ммоль/л, при нормі 5,59+0,14ммоль/л), ригліцеридів (4,8ммль/л, при нормі 1,54+0,58ммоль/л), підвищення активності креатинфосфокінази 87мкмоль/мл.час, при нормі 46мкмоль/мин.л) і Y-глутамілтранспептидази 53ЕД/л, при нормі 27,8+7,9Ед/л), зниження вмісту магнію (0,57ммоль/л, при нормі 0,75-1,25ммоль/л). Хворому були призначені традиційні засоби терапії (30% розчин тіосульфату натрію внутрішньо Комп’ютерна верстка А. Крулевський 6 венно (на курс №20-25); седасен форте по 1 капсулі 2 рази на день; екстракт елеутерококу по 20 крапель за 30 хвилин до їжі; теонікол по 1 таб. 3 раза на день після їжі або ксантінолу нікотінату по 2,0мл внутрішньом'язово щоденно; чергування через день внутрішньом'язово по 1,0мл вітамінів В1, В6, В12; зовнішня терапія), та фармакологічний засіб, що здатний корегувати метаболічні процеси в організмі - Кардонат по 1 капсулі 3 рази в день. Клінічна ремісія наступила через 23 дня. При повторному дослідженні індикаторних показників метаболічного процесу була виявлена їх корекція: вміст кальцію - 2,4ммоль/л (при нормі 2,12,6ммоль/л), магнію - 0,54ммоль/л (при нормі 0,751,25ммоль/л), вміст загального білку - 78,7г/л (при нормі 81,3+1,11г/л), холестерину - 6,1ммоль/л (при нормі 5,59+0,14ммоль/л), тригліцеридів 1,57ммоль/л (при нормі 1,54+0,58ммоль/л), активність креатинфосфокінази - 52мкмоль/мл.час (при нормі 46мкмоль/мин.л) і Y-глутамілтранспептидази - 33ЕД/л (при нормі 27,8+7,9Ед/л). Заключення. Додаткове призначення до традиційного комплексу Кардонату у хворого на поширений псоріаз в пpoгpecyючiй стадії скорочує термін наступу ремісії і сприяє нормалізації біохімічних показників, що характеризують метаболічні процеси в організмі. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for therapy of patients with disseminated psoriasis at progression stage

Автори англійською

Soloshenko Elvira Mykolaivna, Kutasevych Yanina Frantsivna

Назва патенту російською

Способ терапии больных распространенным псориазом в прогрессирующей стадии

Автори російською

Солошенко Эльвира Николаевна, Кутасевич Янина Францевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 47/00

Мітки: стадії, хворих, псоріаз, терапії, поширений, прогресуючій, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19761-sposib-terapi-khvorikh-na-poshirenijj-psoriaz-v-progresuyuchijj-stadi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб терапії хворих на поширений псоріаз в прогресуючій стадії</a>

Подібні патенти