Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Більярдний стіл, що включає стільницю з бортами, гумовими амортизаторами, вирізами і розташованими в них лузами, кожна з яких включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для кріплення до суміжних бортів більярдного столу і з середньою дугоподібною ділянкою для прийому куль, що має верхню, зовнішню та внутрішню стінки, а також шкіряну накладку та уловлювач куль, який відрізняється тим, що внутрішня стінка середньої дугоподібної ділянки виконана під кутом α=35°-89° до її верхньої стінки, а висота середньої ділянки складає не менше 4 мм, крім того шкіряна накладка виконана з внутрішнього елемента, що утворює відбійник, і зовнішнього, що утворює фартух, причому довжина відбійника і довжина фартуха складає не менше 15 мм.

Текст

Дивитися

Більярдний стіл, що включає стільницю з бортами, гумовими амортизаторами, вирізами і розташованими в них лузами, кожна з яких включає 3 19691 4 чому довжина відбійника і довжина фартуха фіг.З - металева скоба лузи більярдного столу, складає не менше 15мм. вид ззаду, аксонометрія; Виконання внутрішньої стінки середньої фіг.4 - металева скоба лузи більярдного столу, ділянки під гострим кутом до її верхньої стінки вид спереду, аксонометрія; дозволяє скоригувати траєкторію руху більярдної фіг.5 - переріз АА на фіг.5. кулі після зіткнення з внутрішньою стінкою, що Більярдний стіл включає стільницю 7 (фіг.1) підвищує імовірність її попадання в уловлювач. прямокутної форми з бортами 2, гумовими аморПояснюється це тим, що сила пружної реакції, тизаторами 3, вирізами 4 і розташованими в них що виникає при ударі більярдної кулі о внутрішню лузами 5, кожна з яких включає металеву скобу б стінку середньої ділянки скоби, завжди направле(фіг.2), шкіряну накладку 7 і уловлювач 8 куль. на перпендикулярно поверхні відбиття, тобто перСтільниця 7, що горизонтально розташована пендикулярно поверхні внутрішньої стінки на рамі (на кресленнях не показано), виконана у середньої ділянки. А оскільки внутрішня стінка вигляді набору декількох плит, і може бути вигосередньої ділянки виконана під кутом а до її товлена з природного каменя або композиційного верхньої стінки, то виникаюча вертикальна скламатеріалу. дова сили пружної реакції направляє більярдну Борти 2 виготовляють з дерева твердих порід, кулю в уловлювач, куди вона потрапляє під дією наприклад дуба, буку, ясена або різних порід чергравітаційної сили. воного дерева. Гумові амортизатори 3 виготовляють із Вказаний діапазон значень кута =35°-89° спеціальної гуми для більярдних столів. одержано експериментальним шляхом і є оптиМеталева скоба 6, що складається з двох мальним для конструкції більярдного столу. кінцевих ділянок 9 для кріплення до суміжних Виготовлення металевої скоби, в якій бортів 2 стільниці 7 і середньої дугоподібної внутрішня стінка середньої ділянки виконана під ділянки 10 для прийому куль, може бути виготовкутом більше =89°, є недоцільним, оскільки лена переважно з латуні або з алюмінієвих сплавів збільшується імовірність відскоку більярдної кулі із застосуванням технології лиття, штампування на ігрове поле. Пояснюється це тим, що значення або пресування. величини вертикальної складової сили пружної Середня дугоподібна ділянка 10 має верхню реакції, що виникає при зіткненні більярдної кулі з стінку 11 (фіг.3-5), зовнішню стінку 12 і внутрішню внутрішньою стінкою середньої ділянки скоби, нестінку 13 (фіг.4), виконану під гострим кутом =35°достатньо для напряму більярдної кулі в уловлю89° до верхньої стінки 11. вач лузи. Виготовлення металевої скоби, в якій У переважному варіанті виконання кут =60°, а внутрішня стінка середньої ділянки виконана під висота середньої дугоподібної ділянки 10 складає 23мм. кутом менше =35°, також є недоцільним, оскільки Шкіряна накладка 7 зсередини лузи утворює це призведе до зменшення контактної поверхні відбійник 14, а зовні утворює фартух 15, причому більярдної кулі з внутрішньою стінкою, а у процесі їх краї виступають за нижню кромку внутрішньої гри збільшить імовірність руйнування та стінки 13, і в переважному варіанті їх довжина деформації металевої скоби, що в значній мірі складає 50мм. вплине на ігрові властивості лузи і столу в цілому. Використання шкіряної накладки 7 забезпечує Висота середньої дугоподібної ділянки скоби пружне демпфування ударних навантажень на також визначена експериментальним шляхом і металеву скобу б лузи, захищаючи від руйнування, складає не менше 4мм. Висоту вибирають залежяк більярдну кулю, так і металеву скобу, а, отже, но від типу більярдного столу і технології виготовзбільшуючи термін їх служби. лення металевої скоби лузи. Форма відбійника 14, що повторює Виготовлення металевої скоби з висотою дугоподібну середню ділянку 10, додатково середньої дугоподібної ділянки менше 4мм є дозволяє підвищити жорсткість для ще більш недоцільним, оскільки це також призведе до пружної взаємодії більярдної кулі і металевої скозменшення контактної поверхні більярдної кулі з би б, що додатково підвищує ігрові властивості внутрішньою стінкою середньої ділянки, а, отже, більярдного столу. до збільшення імовірності руйнування та Крім того, наявність відбійника 14 шкіряної надеформації металевої скоби. кладки 7 дозволяє знизити рівень шуму при ударі Наявність відбійника, довжина якого складає більярдної кулі о внутрішню стінку 13 середньої не менше 75мм, утвореного внутрішнім елементом ділянки 10 скоби 6, a також зменшити вібрацію шкіряної накладки, покращує видимість створу більярдного столу. лузи при прицілюванні і ударі, а наявність фартуУловлювач 8 куль е сіткою, яка може бути виха, довжина якого також складає не менше 15мм, готовлена шляхом просічення листової шкіри або утвореного зовнішнім елементом шкіряної накладпереплетенням ниток. Додатково уловлювач 8 ки, запобігає "засліпленню" гравця стороннім може бути забезпечений скатом для забитих куль. світлом, що проникає під скобою лузи. Корисна модель поширюється і на кутову лузу, Надалі корисна модель пояснюється докладконструкція якої аналогічна конструкції середньої ним описом її виконання з посиланнями на креслузи, і відрізняється розташуванням кінцевих лення, на яких зображено: ділянок. У середньої лузи кінцеві ділянки фіг.1 - конструкція більярдного столу, вигляд розташовані під кутом 180° один до одного, а у зверху; кутовій лузі під кутом 90°. фіг.2 - луза більярдного столу, вид ззаду, аксонометрія; 5 19691 6 Зборку більярдного столу, що заявляється, Лицьова сторона уловлювача 8 куль може бувитворюють наступним чином. ти закріплена як до відбійника 14, так і до фартуха По периметру стільниці 1 за допомогою 15 шкіряної накладки 7 за допомогою заклепок, а елементів кріплення (на кресленнях не показано) тильна сторона уловлювача аналогічним чином закріплюють борти 2 з гумовими амортизаторами може бути закріплена до стільниці 1 більярдного 3, а в місцях вирізів 4 розміщують заздалегідь столу. зібрані лузи 5. Більярдний стіл, що заявляється, може бути Зборка луз 5 полягає в наступному. багато разів виготовлений на будь-якому На цілісну металеву скобу б закріплюють підприємстві по виготовленню більярдних столів з шкіряну накладку 7, відбійник 14 і фартух 15 якої використанням стандартних вузлів і комплектуюможуть кріпитися до внутрішньої і зовнішньої чих на стандартному обладнанні із застосуванням стінок 13, 12 відповідно. сучасних матеріалів і технологій. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table

Автори англійською

Holoskevych Hennadii Semenovych, Liashenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол

Автори російською

Голоскевич Геннадий Семенович, Ляшенко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: стіл, більярдний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19691-bilyardnijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл</a>

Подібні патенти