Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Луза більярдного столу, що включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для кріплення до суміжних бортів більярдного столу і з середньою дугоподібною ділянкою для прийому куль, що має верхню, зовнішню та внутрішню стінки, а також шкіряну накладку та уловлювач куль, яка відрізняється тим, що внутрішня стінка середньої дугоподібної ділянки виконана під кутом α=35°-89° до її верхньої стінки, а висота середньої ділянки складає не менше 4 мм, крім того шкіряна накладка виконана з внутрішнього елемента, що утворює відбійник, і зовнішнього, що утворює фартух, причому довжина відбійника і довжина фартуха складає не менше 15 мм.

Текст

Луза більярдного столу, що включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для 3 19690 4 скоригувати траєкторію руху більярдної кулі після Луза більярдного столу включає металеву зіткнення з внутрішньою стінкою, що підвищує імоскобу 1 (фіг.1), шкіряну накладку 2 і уловлювач 3 вірність її попадання в уловлювач. куль. Пояснюється це тим, що сила пружної реакції, Металева скоба 1, що складається з двох кінщо виникає при ударі більярдної кулі о внутрішню цевих ділянок 4 для кріплення до суміжних бортів стінку середньої ділянки скоби, завжди направлебільярдного столу (на кресленні не показано) і на перпендикулярно поверхні відбиття, тобто персередньої дугоподібної ділянки 5 для прийому пендикулярно поверхні внутрішньої стінки середкуль, може бути виготовлена переважно з латуні ньої ділянки скоби. А оскільки внутрішня стінка або з алюмінієвих сплавів із застосуванням техносередньої ділянки виконана під кутом а до її верхлогії лиття, штампування або пресування. ньої стінки, то виникаюча вертикальна складова Середня дугоподібна ділянка 5 має верхню сили пружної реакції направляє більярдну кулю в стінку 6 (фіг.2-4), зовнішню стінку 7 і внутрішню уловлювач, куди вона потрапляє під дією гравітастінку 8 (фіг.3), виконану під гострим кутом =35°ційної сили. 89° до верхньої стінки 6. Вказаний діапазон значень кута =35°-89° У переважному варіанті виконання кут =60°, а одержано експериментальним шляхом і є оптимависота середньої дугоподібної ділянки 5 складає льним для конструкції лузи більярдного столу. 23мм. Виготовлення металевої скоби, в якій внутрішШкіряна накладка 2 зсередини лузи утворює ня стінка середньої ділянки виконана під кутом відбійник 9, а зовні утворює фартух 10, причому їх більше =89°, є недоцільним, оскільки збільшуєтькраї виступають за нижню кромку внутрішньої стінся імовірність відскоку більярдної кулі на ігрове ки 8, і в переважному варіанті їх довжина складає поле. Пояснюється це тим, що значення величини 50мм. вертикальної складової сили пружної реакції, що Використання шкіряної накладки 2 забезпечує виникає при зіткненні більярдної кулі з внутрішпружне демпфування ударних навантажень на ньою стінкою середньої ділянки скоби, недостатметалеву скобу 1 лузи, захищаючи від руйнування, ньо для напряму більярдної кулі в уловлювач луяк більярдну кулю, так і металеву скобу, а, отже, зи. збільшуючи термін їх служби. Виготовлення металевої скоби, в якій внутрішФорма відбійника 9, що повторює дугоподібну ня стінка середньої ділянки виконана під кутом середню ділянку 5, додатково дозволяє підвищити жорсткість для ще більш пружної взаємодії більяменше =35°, також є недоцільним, оскільки це рдної кулі і металевої скоби 1, що додатково підпризведе до зменшення контактної поверхні більвищує ігрові властивості лузи більярдного столу. ярдної кулі з внутрішньою стінкою, а у процесі гри Крім того, наявність відбійника 9 шкіряної назбільшить імовірність руйнування та деформації кладки 2 дозволяє знизити рівень шуму при ударі металевої скоби, що в значній мірі вплине на ігрові більярдної кулі о внутрішню стінку 8 середньої властивості лузи і столу в цілому. ділянки 5 скоби 1, а також зменшити вібрацію біВисота середньої дугоподібної ділянки скоби льярдного столу. також визначена експериментальним шляхом і Уловлювач 3 куль є сіткою, яка може бути вискладає не менше 4мм. Висоту вибирають залежготовлена шляхом просічення листової шкіри або но від типу більярдного столу і технології виготовпереплетенням ниток. Додатково уловлювач 3 лення металевої скоби лузи. може бути забезпечений скатом для забитих куль. Виготовлення металевої скоби з висотою сеКорисна модель поширюється і на кутову лузу, редньої дугоподібної ділянки менше 4мм є недоціконструкція якої аналогічна конструкції середньої льним, оскільки це також призведе до зменшення лузи, і відрізняється розташуванням кінцевих діляконтактної поверхні більярдної кулі з внутрішньою нок. У середньої лузи кінцеві ділянки розташовані стінкою середньої ділянки, а, отже, до збільшення під кутом 180° один до одного, а у кутовій лузі під імовірності руйнування та деформації металевої кутом 90°. скоби. Зборку лузи більярдного столу, що заявляєтьНаявність відбійника, довжина якого складає ся, витворюють наступним чином. не менше 15мм, утвореного внутрішнім елементом На цілісну металеву скобу 1 закріплюють шкішкіряної накладки, покращує видимість створу ряну накладку 2, відбійник 9 і фартух 10 якої молузи при прицілюванні і ударі, а наявність фартужуть кріпитися до внутрішньої і зовнішньої стінок ха, довжина якого також складає не менше 75мм, 8, 7 відповідно. утвореного зовнішнім елементом шкіряної накладЛицьова сторона уловлювача 3 куль може буки, запобігає "засліпленню" гравця стороннім світти закріплена як до відбійника 9, так і до фартуха лом, що проникає під скобою лузи. 10 шкіряної накладки 2 за допомогою заклепок, а Надалі корисна модель пояснюється докладтильна сторона уловлювача аналогічним чином ним описом її виконання з посиланнями на кресможе бути закріплена до більярдного столу. лення, на яких: Луза більярдного столу, що заявляється, може фіг.1 - луза більярдного столу, вид ззаду, акбути багато разів виготовлена в умовах промислосонометрія; вого виробництва з використанням стандартних фіг.2 - металева скоба лузи більярдного столу, вузлів і комплектуючих на стандартному обладвид ззаду, аксонометрія; нанні із застосуванням сучасних матеріалів і техфіг.3 - металева скоба лузи більярдного столу, нологій. вид спереду, аксонометрія; фіг.4 - переріз АА на фіг.3. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 19690 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard pocket of billiard table

Автори англійською

Holoskevych Hennadii Semenovych, Liashenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Луза бильярдного стола

Автори російською

Голоскевич Геннадий Семенович, Ляшенко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: столу, луза, більярдного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19690-luza-bilyardnogo-stolu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Луза більярдного столу</a>

Подібні патенти