Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Луза більярдного столу, що включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для кріплення до суміжних бортів більярдного столу і з середньою дугоподібною ділянкою для прийому куль, що має верхню, зовнішню та внутрішню стінки, а також шкіряну накладку, що охоплює середню ділянку скоби, та уловлювач куль, яка відрізняється тим, що внутрішня стінка середньої дугоподібної ділянки виконана під кутом α=35°-89° до її верхньої стінки, а висота середньої ділянки складає не менше 4 мм, крім того внутрішня частина накладки утворює відбійник, а зовнішня частина накладки утворює фартух, при цьому довжина відбійника і довжина фартуха складає не менше 15 мм.

Текст

Дивитися

Луза більярдного столу, що включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для кріплення до суміжних бортів більярдного столу і з 3 19688 4 ньої стінки дозволяє скоригувати траєкторію руху вид спереду, аксонометрія; більярдної кулі після зіткнення з внутрішньою стінфіг.5 - переріз АА на фіг.4. кою, що підвищує імовірність її попадання в уловЛуза більярдного столу, наприклад середня, лювач. включає металеву скобу 1 (фіг.1), шкіряну накладПояснюється це тим, що сила пружної реакції, ку 2 і уловлювач 3 куль. що виникає при ударі більярдної кулі о внутрішню Металева скоба 7, що складається з двох кінстінку середньої ділянки скоби, завжди направлецевих ділянок 4 для кріплення до суміжних бортів на перпендикулярно поверхні відбиття, тобто пербільярдного столу (на кресленні не показано) і пендикулярно поверхні внутрішньої стінки середсередньої дугоподібної ділянки 5 (фіг.2) для приньої ділянки скоби. А оскільки внутрішня стінка йому куль, може бути виготовлена переважно з середньої ділянки виконана під кутом а до її верхлатуні або з алюмінієвих сплавів із застосуванням ньої стінки, то виникаюча вертикальна складова технології лиття, штампування або пресування. сили пружної реакції направляє більярдну кулю в Середня дугоподібна ділянка 5 має верхню уловлювач, куди вона потрапляє під дією гравітастінку 6 (фіг.3-5), зовнішню стінку 7 і внутрішню ційної сили. стінку 8 (фіг.4), виконану під гострим кутом а=35°89° до верхньої стінки 6. Вказаний діапазон значень кута =35°-89° У переважному варіанті виконання кут =60°, а одержано експериментальним шляхом і є оптимальним для конструкції лузи більярдного столу. висота середньої дугоподібної ділянки 5 складає Виготовлення металевої скоби, в якій внутріш23мм. ня стінка середньої ділянки виконана під кутом Шкіряна накладка 2, що охоплює середню ділянку 5 металевої скоби 1, зсередини лузи утвобільше =89° є недоцільним, оскільки збільшуєтьрює відбійник 9, а зовні утворює фартух 10, прися імовірність відскоку більярдної кулі на ігрове чому їх краї виступають за нижню кромку поле. Пояснюється це тим, що значення величини внутрішньої стінки 8, і в переважному варіанті їх вертикальної складової сили пружної реакції, що довжина складає 50мм. виникає при зіткненні більярдної кулі з внутрішВикористання шкіряної накладки 2 забезпечує ньою стінкою середньої ділянки скоби, недостатпружне демпфування ударних навантажень на ньо для напряму більярдної кулі в уловлювач луметалеву скобу 1 лузи, захищаючи від руйнування, зи. як більярдну кулю, так і металеву скобу, а, отже, Виготовлення металевої скоби, в якій внутрішзбільшуючи термін їх служби. ня стінка середньої ділянки виконана під кутом Форма відбійника 9, що повторює дугоподібну менше =35°, також є недоцільним, оскільки це середню ділянку 5, додатково дозволяє підвищити призведе до зменшення контактної поверхні більжорсткість для ще більш пружної взаємодії більяярдної кулі з внутрішньою стінкою, а у процесі гри рдної кулі і металевої скоби 1, що додатково підзбільшить імовірність руйнування та деформації вищує ігрові властивості лузи більярдного столу. металевої скоби, що в значній мірі вплине на ігрові Крім того, наявність відбійника 9 шкіряної навластивості лузи і столу в цілому. кладки 2 дозволяє знизити рівень шуму при ударі Висота середньої дугоподібної ділянки скоби більярдної кулі о внутрішню стінку 8 середньої також визначена експериментальним шляхом і ділянки 5 скоби 7, а також зменшити вібрацію біскладає не менше 4мм. Висоту вибирають залежльярдного столу. но від типу більярдного столу і технології виготовУловлювач 3 куль є сіткою, яка може бути вилення металевої скоби лузи. готовлена шляхом просічення листової шкіри або Виготовлення металевої скоби з висотою сепереплетенням ниток. Додатково уловлювач 3 редньої дугоподібної ділянки менше 4мм є недоціможе бути забезпечений скатом для забитих куль. льним, оскільки це також призведе до зменшення Корисна модель поширюється і на кутову лузу, контактної поверхні більярдної кулі з внутрішньою конструкція якої аналогічна конструкції середньої стінкою середньої ділянки, а, отже, до збільшення лузи, і відрізняється розташуванням кінцевих діляімовірності руйнування та деформації металевої нок. У середньої лузи кінцеві ділянки розташовані скоби. під кутом 180° один до одного, а у кутовій лузі під Наявність відбійника, довжина якого складає кутом 90°. не менше 15мм, утвореного внутрішньою частиЗборку лузи більярдного столу, що заявляєтьною шкіряної накладки, покращує видимість ствося, витворюють наступним чином. ру лузи при прицілюванні і ударі, а наявність фарНа цілісну металеву скобу 1 закріплюють шкітуха, довжина якого також складає не менше ряну накладку 2, відбійник 9 і фартух 10 якої мо15мм, утвореного зовнішньою частиною шкіряної жуть бути скріплені між собою нижче нижньої кронакладки, запобігає "засліпленню" гравця сторонмки внутрішньої стінки 8 металевими заклепками нім світлом, що проникає під скобою лузи. та/або прошиті текстильним шнуром, а можуть Надалі корисна модель пояснюється докладкожен окремо кріпитися до внутрішньої і зовнішним описом її виконання з посиланнями на кресньої стінок 8, 7 відповідно. лення, на яких зображено: Лицьова сторона уловлювача 3 куль може буфіг.1 - луза більярдного столу, вид спереду, ти закріплена як до відбійника 9, так і до фартуха аксонометрія; 10 шкіряної накладки 2 за допомогою заклепок, а фіг.2 - луза більярдного столу, вид ззаду, актильна сторона уловлювача аналогічним чином сонометрія; може бути закріплена до більярдного столу. фіг.3 - металева скоба лузи більярдного столу, Луза більярдного столу, що заявляється, може вид ззаду, аксонометрія; бути багато разів виготовлена в умовах промислофіг.4 - металева скоба лузи більярдного столу, 5 19688 6 вого виробництва з використанням стандартних нанні із застосуванням сучасних матеріалів і техвузлів і комплектуючих на стандартному обладнологій. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard pocket of billiard table

Автори англійською

Holoskevych Hennadii Semenovych, Liashenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Луза бильярдного стола

Автори російською

Голоскевич Геннадий Семенович, Ляшенко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: більярдного, столу, луза

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19688-luza-bilyardnogo-stolu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Луза більярдного столу</a>

Подібні патенти