Спосіб оцінки моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту, що включає вимірювання критеріїв перистальтики з наступною їх бальною оцінкою, який відрізняється тим, що додатково вимірюють критерії ентерального харчування та випорожнення, загальну оцінку виконують шляхом складання оціночних балів, при цьому 6 балів - повна функціональна спроможність, від 6 до 4 балів включно - компенсація, від 3 до 1 бала включно - помірна компенсація, 0 балів межа функціональної компенсації, від -1 до -3 балів - помірна декомпенсація, від -4 до -6 балів - декомпенсація, -6 балів - повна функціональна неспроможність.

Текст

Спосіб оцінки моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту, що включає вимірювання критеріїв перистальтики з наступною їх ба 3 19567 4 Відомий також спосіб оцінки моторновідходження; «+1» - регулярне відходження.), наяевакуаторної функції ШКТ, коли оцінюють методом вність стулу («-1» - нема стулу; «0» - лише з викоаускультації порушення моторно-евакуаторної ристанням допоміжних методів; «+1» - регулярний, функції ШКТ за виразністю перистальтики. Одерсамостійний.) жані показники оцінюють у балах за такою схемою: Характер ентерального харчування та диспеп0 балів - немає перистальтики; 1 бал - сумнівна; 2 сичних явищ переважно характеризують функціобали - поодинокі рухи з рідким відходженням газів; нальну адекватність моторно-евакуаторної функції 3 бали - задовільна з частим відходженням газів. ШКТ на її початковому рівні, а саме стравохід Даний спосіб є простим, тому часто використовушлунок - тонкий кишечник. Інтенсивність перистається в практичній медицині [Чепкий Л.П., Орел льтики та виразність здуття живота моторноВ.В. Обгрунтування подовженої регіонарної эпідуевакуаторної функції ШКТ переважно на рівні тонральної блокади при інтенсивній терапії хворих на кого кишечнику. Відходження газів та наявність гострий панкреатит // Біль, знеболювання, інтенстулу характеризують моторно-евакуаторної фунсивна терапія. - 2002. - №4 - С. 14-20.]. кції ШКТ переважно на її кінцевому рівні - товстий Цей спосіб є найбільш близьким до того, що кишечник. заявленого по технічній суті та результату, який Загальну оцінку моторно-евакуаторної функції може бути досягнутим, тому його вибрано в якості ШКТ виконують шляхом складання оціночних бапрототипу. лів, характеризуючих її критеріїв. Сума балів може Основним недоліком способу-прототипу є відбути від -6 до +6. При цьому: 6 балів - повна функсутність реєстрації показників кінцевих етапів моціональна спроможність, від 6 до 4 балів включно торно-евакуаторних функцій ШКТ. компенсація, від 3 до 1 балів включно - помірна У зв'язку з цим, в основу корисної моделі поккомпенсація, 0 балів межа функціональної компеладено задачу підвищення точності оцінки моторнсації, від -1 до -3 балів - помірна декомпенсація, но-евакуаторної функції шлунково-кишкового траквід -4 до -6 балів - декомпенсація, -6 балів - повна ту. функціональна неспроможність. Задачу, яку покладено у основу корисної моСпосіб ілюструє наступний приклад: делі вирішують тим, що у відомому способі оцінки Приклад. Хворий С., 18 років, поступив у віддімоторно-евакуаторної функції шлунковолення політравми лікарні швидкої допомоги з діагкишкового тракту, який включає вимір критеріїв нозом: Закритий ускладнений компресійний переперистальтики з наступною їх бальною оцінкою, лом Th7-Th8 2-го ступеню. Забій спинного мозку. згідно з корисною моделлю, додатково вимірюють Прооперований - Декомпресійна ламінектомія, критерії ентерального харчування та стулу, загаревізія спинного мозку Тh6-Тh8. льну оцінку моторно-евакуаторної функції ШКТ З першого дня находження у клініці хворому виконують шляхом складання оціночних балів, при провадилася комплексна терапія, спостереження цьому: 6 балів - повна функціональна спроможза клінічним станом у тому числі з використанням ність, від 6 до 4 балів включно - компенсація, від 3 даних лабораторії, рентген обстеження, функціодо 1 балів включно - помірна компенсація, 0 балів нальних методів обстеження, клінічне спостеремежа функціональної компенсації, від -1 до -3 баження за рівнем ноціцепції. Крім загально викорилів - помірна декомпенсація, від -4 до -6 балів стовуваних провадилася клінічна оцінка моторнодекомпенсація, -6 балів - повна функціональна евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту неспроможність. за запропонованим способом. У перший день така Позитивний ефект способу, що заявляється, оцінка становила: полягає в одночасній комплексній оцінці всіх фун(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)=(-6) що відповідає кцій ШКТ від якості ентерального харчування до рівню повної функціональної неспроможності, та ж стулу, включаючи виразність перистальтики. оцінка оставалася на протязі першої доби. З другої Спосіб виконують наступним чином: доби на фоні комплексної терапії, направленої у Моторно-евакуаторну функцію шлунковотому числі на нормалізацію моторно-евакуаторної кишкового тракту оцінюють за такими характерифункції ШКТ ця оцінка становила зуючими її критеріями: 1. Ентеральне харчування (0)+(+1)+(0)+(0)+(-1)+(-1)=-1, що відповідає рівню та диспепсичні явища. 2. Стан перистальтики, напомірної декомпенсації, на протязі добиця оцінка явність та виразність здуття животу, відходження збільшилася до (0)+(+1)+(0)+(0)+(0)+(0)=+1, а це газів. 3. Наявність стулу. вже дорівнює помірній компенсації. З третьої доби Затим даним критеріям присвоюють бали наоцінка моторно-евакуаторної функції ШКТ ступним чином: наявність ентерального харчуван(+1)+(+1)+(+1)+(0)+(+1)+(0)=+4, що є показником ня («-1» - ні; «0» - пробне; «+1» - так.), диспепсичні компенсації. З четвертої доби лікування моторноявища (відрижка, нудота, блювота) («-1» - так; «0» евакуаторна функція ШКТ становила - помірно виражені; «+1» - відсутні.), інтенсивність +6=(+1)+(+1)+(+1)+(+1)+(+1)+(+1), що відповідає перистальтики («-1» - відсутня; «0» - помірна; «+1» повній функціональній спроможності. З врахуван- активна.), виразність здуття живота («-1» - значно ням динаміки моторно-евакуаторної функції ШКТ здутий; «0» - помірно здутий; «+1» - не здутий), провадилися і заходи що до її корекції. відходження газів («-1» - не відходять; «0» - рідке 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 19567 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessment of motor and evacuation activity of gastrointestinal tract

Автори англійською

Biletskyi Oleksii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ оценки моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта

Автори російською

Белецкий Алексей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/02

Мітки: спосіб, оцінки, моторно-евакуаторної, шлунково-кишкового, функції, тракту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19567-sposib-ocinki-motorno-evakuatorno-funkci-shlunkovo-kishkovogo-traktu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту</a>

Подібні патенти