Номер патенту: 19564

Опубліковано: 15.12.2006

Автори: Зацепін Олександр Васильович, Дігтяр Валерій Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб заміщення дефекту трубчастої кістки, що включає резекцію ураженої ділянки в межах здорових тканин трубчастої кістки, уведення в утворену порожнину трансплантата з пористою структурою, який відрізняється тим, що додатково визначають обсяг витрати трансплантата перед його уведенням в порожнину трубчастої кістки, а як трансплантат використовують тутопласт з властивостями біологічного матеріалу.

Текст

Спосіб заміщення дефекту трубчастої кістки, що включає резекцію ураженої ділянки в межах здорових тканин трубчастої кістки, уведення в утворену порожнину трансплантата з пористою структурою, який відрізняється тим, що додатково визначають обсяг витрати трансплантата перед його уведенням в порожнину трубчастої кістки, а як трансплантат використовують тутопласт з властивостями біологічного матеріалу. (19) (21) u200607570 (22) 07.07.2006 (24) 15.12.2006 (46) 15.12.2006, Бюл. № 12, 2006 р. (72) Зацепін Олександр Васильович, Дігтяр Валерій Андрійович (73) Зацепін Олександр Васильович, Дігтяр Валерій Андрійович 3 19564 4 Як випливає з вищезазначеного, новизна прорення матеріалу відбувався безпосередньо після понованого об'єкта полягає у додатковому визнанатягу вологи, що дозволяло прогнозувати можличенні обсягу потреб донорського матеріалу та вивість відтворення визначеної властивості в області користанні тутопласту, з властивостями виниклого дефекту трубчастої кістки. біологічного матеріалу, що зв'язуються з можливіВиявивши механічні властивості матеріалу при стю лінійного розширення біоімплантату в порожроботі з ліофілізованою кісткою, проводили дослінині кістки за рахунок певної акумуляції природної дження біомеханічних властивостей тутопласту. вологи, без необхідності у регідратації. НаповненАналіз рентгенографічних відбитків інформував ня порожнини донорським тутопластом, внаслідок про посилення щільності контакту на ділянці «біоістабільності його механічних і біологічних властимлантат - материнська кістка» під час заміщення востей посилює фіксацію фрагментів резектованої дефекту. кістки природним шляхом зі збереженням форми і Було припущене можливим використовувати функцій оперованих сегментів, без зайвої травматутопласт без проведення попередньої регідратизації кісткових тканин. Вимірювання обсягу ділятації. нки кісті, що резецується, сприяє посиленню фікПриклад. Дитина С. 14 років, перебувала в обсації на ділянці «біоімплантат - материнська ласній дитячий клінічній лікарні м. Дніпропетровськістка» після ортопедичної операції та виключенню ка (іст. хвороби №10296 від 19.02.2002) з приводу штучних мікропорожнеч в зоні дефекту. У сукупновидалення аневризмальної кісти правої п'яткової сті нові властивості об'єкта зумовлюють повноцінкістки. не заміщення дефекту, скорочення тривалості Здійснене оперативне втручання: резекція пувідновлення кістки та періоду перебудови біоімпхлини правої п'яткової кістки з аллопластикою делантату під час росту останньої на 2 місяці, перефекту з використанням біоімплантату тутопласта. важно за рахунок повноцінності заміщення дефекВизначення обсягу його використання здійснювали ту та спрощення способу за рахунок виключення за умов [Пат. 12554 України]. При цьому пластичпримусової фіксації біоімплантату. ний матеріал не піддавали регідратації, а процес Відомості, які підтверджують можливість здіййого розширення відбувався безпосередньо після снення способу заміщення дефекту трубчастої резекції в зоні утвореного дефекту за 12 годин. кістки, з досягненням вищезазначеного технічного Рентгенографічний аналіз результатів оперативнорезультату, полягають в наступному. го втручання свідчив про посилення щільності конДля здійснення способу як біологічний імплантакту на ділянці «біоімплантат - материнська кісттат залучають тутопласт німецької фірми «Тутоген ка» в зоні заміщення дефекту, що надавало медікел». впевненості щодо надійності фіксації кісткових Суть способу укладається з резекції ураженої фрагментів і скорочення термінів лікування дитиділянки трубчастої кістки, в межах здорових ткани. Виключення примусової фіксації тутопласту нин, визначення обсягу використання біоімплантадозволило спростити хірургічне втручання та істоту, уведення його в утворену порожнину та витритно скоротити його тривалість. мки матеріалу на ділянці зчеплення з Застосовуючи біоімплантати тутопласт, у виматеринською кісткою після закриття дефекту. За гляді блоків губчастої кістки, сегментів діафізів, цих умов досягається максимальне розширення масивних аллографтів, губчатої крихти тощо для тутопласту вже через 12 годин, закриття приховапатологічних явищ різної локалізації, була підтвених порожнеч і створення щільного контакту на рджена його спроможність до розширення при ділянці «біоімплантат - материнська кістка». регідратації, що змінює уявлення про незмінні Під час експериментальної перевірки вищезавластивості матеріалу. Пропонований спосіб дозначеного технічного результату й властивостей зволяє заміщувати подібні дефекти після резекції способу, заготівку тутопласту заданої конфігурації зі прийнятною стабільністю, що сприяє повноцінній й габаритів піддавали замочуванню у 0,9% розчині перебудові донорського матеріалу, а в остаточноNaCl і спостерігали за його лінійним розширенням. му підсумку - скороченню термінів іммобілізації та Через задані інтервали часу з точністю ±0,01мм лікування. вимірювали ширину, товщину й довжину зразка, а Тож, здійснення способу заміщення дефекту дані спостережень відбивали у таблиці, що додатрубчастої кістки забезпечує посилення надійності ється. Аналіз результатів дозволив дійти висновку, фіксації фрагментів резектованої кістки, а від того що тутопласт має однакову у всіх ступенях вільно- скорочення термінів відновлення кістки (на 2 місті здатність до розширення. Максимальне розшисяці) і спрощення хірургічного втручання, а клінічрення спостерігали через 12 годин після зануренний приклад його відтворення доводить можлиня імплантатів у використаний фізичний розчин. З вість використання об'єкта в ортопедії і практичну урахуванням параметрів дегідратованого і регідзначущість у відновленні опорно-рухового апарату ратованого зразка тутопласту, коефіцієнт розшипісля резекції трубчастих кісток. рення тутопласту, становив 1,04, а процес розшиДинаміка змін розмірів досліджуваного зразка тутопласт Геометричні параметри довжина, мм ширина, мм товщина, мм Спочатку 40,00 5,00 1,30 Через 30 хвилин 41,00 5,12 1,33 Через 12 годин 41,50 5,14 1,36 Через 1 добу 41,50 5,14 1,36 Через 5 діб 41,50 5,14 1,36 5 19564 6 Джерела інформації: гия и протезирование. - 1990. - №12. - С.25-27. 1. Сягайло П.Т., Скляр С.В. Костнопластичес2. Волков М.В. Костная патология детского вокая операция в лечении опухолей костей фаланг зраста. - М.: Медицина, 1968. - 496с. пальцев кисти у детей // Ортопедия, травматоло Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for replacing defect of cortical bone

Автори англійською

Zatsepin Oleksandr Vasyliovych, Dihtiar Valerii Andriovych, Dihtiar Valerii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ замещения дефекта трубчатой кости

Автори російською

Зацепин Александр Василиевич, Дегтяр Валерий Андреевич, Дигтяр Валерий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58, A61F 3/00, A61L 27/00

Мітки: заміщення, кістки, трубчастої, дефекту, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19564-sposib-zamishhennya-defektu-trubchasto-kistki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб заміщення дефекту трубчастої кістки</a>

Подібні патенти