Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Форсунка пісочниці локомотива, що містить корпус з розпушувальною порожниною, розташованою між горловинами для подавання і відведення піску, розпушувальну порожнину, виконану у формі циліндричної камери з вертикальною віссю, циліндричний вертикальний канал розташований між горловиною для подавання піску і розпушувальною порожниною, який входить у розпушувальну порожнину, канал подачі повітря у розпушувальну порожнину, приєднаний вище рівня вихідного отвору циліндричного вертикального каналу до бічної поверхні розпушувальної порожнини тангенціально з горизонтальною віссю, з розміщеним у ньому соплом, напрямне сопло, розміщене у циліндричному каналі з горловиною для відведення піску, що проходить ексцентрично, вище рівня вихідного отвору циліндричного вертикального каналу, через бічну поверхню розпушувальної порожнини, яка відрізняється тим, що у циліндричному вертикальному каналі, розташованому між горловиною для подавання піску і розпушувальною порожниною, розміщений співвісно циліндричний канал меншого діаметра для подачі повітря, вихідний отвір якого розташований у розпушувальній порожнині нижче рівня вихідного отвору циліндричного вертикального каналу.

Текст

Форсунка пісочниці локомотива, що містить корпус з розпушувальною порожниною, розташованою між горловинами для подавання і відведення піску, розпушувальну порожнину, виконану у формі циліндричної камери з вертикальною віссю, циліндричний вертикальний канал розташований між горловиною для подавання піску і розпушувальною порожниною, який входить у розпушувальну порожнину, канал подачі повітря у розпушува 3 19556 4 шувальну порожнину, розпушувальну порожнину у для відведення піску 8, що проходить ексцентричформі циліндричної камери з вертикальною віссю, но, через бічну поверхню розпушувальної порожциліндричний вертикальний канал між горловиною нини 2 вище рівня вихідного отвору циліндричного для подавання піску і розпушувальною порожнивертикального каналу 3, з розміщеним у ньому ною, який входить у середину розпушувальної легкозмінним направляючим соплом 9 і горловипорожнини, канал для подачі повітря у розпушуваною 10 для відведення піску. льну порожнину приєднаний вище рівня вихідного Форсунка пісочниці локомотива працює настуотвору циліндричного вертикального каналу до пним чином. бічної поверхні розпушувальної порожнини тангеПісок надходить з бункеру (на кресленні не понціально з горизонтальною віссю з розміщеним у казаний) під дією сили ваги у циліндричну розпуньому соплом, направляюче сопло розміщене у шувальну порожнину 2 корпусу 1 по циліндричноциліндричному каналі з горловиною для відведенму вертикальному каналу 3 і заповнює ня піску, що проходить ексцентрично, вище рівня розпушувальну порожнину 2 до рівня вихідного вихідного отвору циліндричного вертикального отвору циліндричного вертикального каналу 3. каналу, через бічну поверхню розпушувальної поЧерез, розташований співвісно з циліндричним рожнини, згідно корисної моделі, у циліндричному вертикальним каналом 3, циліндричний канал 5 вертикальному каналі, розташованому між горломеншого діаметра у розпушувальну порожнину 2, виною для подавання піску і розпушувальною попід шар піску, надходить потік повітря, який додатрожниною, розміщений співвісно циліндричний ково розпушує пісок та звеличує шар піску, що канал меншого діаметра для подачі повітря, вихідпереміщується потоком повітря, який потрапляє у ний отвір якого розташований у розпушувальній розпушувальну порожнину 2 через канал 6 з легпорожнині нижче рівня вихідного отвору циліндрикозмінного сопла 7 в дотичному напрямку, відносчного вертикального каналу. Відповідно до корисно поверхні піску, у канал 8, який проходить ексної моделі, у циліндричному вертикальному канацентрично через бічну поверхню розпушувальної лі, розташованому між горловиною для подавання порожнини 2 вище рівня вихідного отвору циліндпіску і розпушувальною порожниною, розміщений ричного вертикального каналу 3, де пісок підхопспіввісно циліндричний канал меншого діаметра люється надходжуючим у канал 8 через легкозміндля подачі повітря, вихідний отвір якого розташоне направляюче сопло 9 потоком повітря і ваний у розпушувальній порожнині нижче рівня перемішується до горловини для відведення піску вихідного отвору циліндричного вертикального 10. каналу. Кількість винесеного з розпушувальної порожСутність корисної моделі пояснюється креснини 2 піску регулюється шляхом зміни витрати ленням, де надходжуючого у канали 5 і 6 повітря, дистанційно, на Фіг.1 зображена форсунка пісочниці локощо дозволяє змінювати кількість подаваного піску мотива (розріз Б-Б на Фіг.2), у процесі руху локомотива. Рівень піску у розпуна Фіг.2 - розріз А-А на Фіг.1. шувальній порожнині 2 підтримується постійним, Форсунка пісочниці локомотива містить корпус за рахунок піску, що надходить з бункеру. 1 з розпушувальною порожниною 2, виконаною у Роздільне підведення повітря до легкозмінного вигляді циліндричної камери, циліндричний вертинаправляючого сопла 9, легкозмінного сопла 7, та кальний канал 3, що входить у середину розпушуканалу 5 забезпечує можливість незалежного ревальної порожнини 2, з горловиною 4 для подагулювання потоків повітря в них, що необхідно для вання піску, приєднаний до бункеру (на кресленні точного настроювання економічного режиму робоне показаний), циліндричний канал 5 меншого діати форсунки і дозволяє робити продувку трубопметра, розташований у циліндричному вертикальроводу (на кресленні не показаний), що приєднуному каналі 3, співвісно з ним, канал 6 потоку повіється до горловини 10 для відведення піску, для тря, що розпушує пісок, приєднаний вище рівня його очищення. Виконання направляючого сопла 9 вихідного отвору циліндричного вертикального і сопла 7 легкозмінними забезпечує можливість каналу 3 до бічної поверхні розпушувальної пороїхньої швидкої заміни або очищення від відклажнини 2 тангенціально з горизонтальною віссю, з день пилу без розбирання форсунки. розміщеним у ньому легкозмінним соплом 7, канал 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 19556 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sprayer of the sandbox of locomotive

Автори англійською

Buhaienko Viktor Vasyliovych, Osenin Yurii Ivanovych, Sosnov Ihor Ihorovych

Назва патенту російською

Форсунка песочницы локомотива

Автори російською

Бугаенко Виктор Васильевич, Осенин Юрий Иванович, Соснов Игорь Игоревич

МПК / Мітки

МПК: B61C 15/00

Мітки: форсунка, пісочниці, локомотива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19556-forsunka-pisochnici-lokomotiva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Форсунка пісочниці локомотива</a>

Подібні патенти