Система для автоматизації проведення мотиваційних програм для торгового персоналу

Номер патенту: 19555

Опубліковано: 15.12.2006

Автор: Волинський Ігор Георгийович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система для автоматизації проведення мотиваційних програм для торгового персоналу, що містить магазини з мережею торгових терміналів, обладнаних засобами зв’язку, що мають технічні засоби для передачі і прийому сигналів, що містять інформацію про товар, яка відрізняється тим, що засоби зв’язку виконані як комп’ютерна мережа, що виконана з можливістю функціонування в локальному і/або глобальному інформаційному середовищах (наприклад Інтернет/Інтранет), а кожний торговельний термінал обладнаний комп’ютером, який має операційну систему та додатково містить програми: для реєстрації серійного номера товару; для автоматичної звірки серійного номера товару; нарахування умовних балів продавцю і/або покупцю, при цьому продавець (адміністратор, системний адміністратор) і/або покупець має персональну картку для зберігання умовних балів.

2. Система для автоматизації проведення мотиваційних програм для торгового персоналу за п. 1, яка відрізняється тим, що комп’ютерна мережа виконана з можливістю нарахування умовних балів за рахунок реєстрації адміністратором-продавцем серійного номера товару, який реалізується, віднесеного до різних товарних груп, і автоматичної звірки серійного номера товару, який реалізується, з номерами фактично реалізованого товару.

Текст

1. Система для автоматизації проведення мотиваційних програм для торгового персоналу, що містить магазини з мережею торгових терміналів, обладнаних засобами зв’язку, що мають технічні засоби для передачі і прийому сигналів, що містять інформацію про товар, яка відрізняється тим, що засоби зв’язку виконані як комп’ютерна мережа, що виконана з можливістю функціонування в локальному і/або глобальному інформаційному середовищах (наприклад Інтернет/Інтранет), а кожний торговельний термінал обладнаний комп’ютером, який має операційну систему та до 3 19555 4 правляти потоки певних товарів серед своїх прощо бере участь в мотиваційній програмі, би) про давців. всі одиниці товару, прийняті на склад компанії. Найближчою до пропонованої "Системи для В основу корисної моделі поставлена задача, автоматизації проведення мотиваційних програм удосконалення програмної системи (ПС) для авдля торгового персоналу" є [патент РФ №2268635 томатизації проведення мотиваційних програм для «Спосіб дистанційного продажу товарів і система торгового персоналу в якій за рахунок того, що для його здійснення»], згідно якому: програмна система (ПС) містить програму для покупець за допомогою комп'ютера, що має реєстрації серійного номера товару (СНРТ), який доступ в сіть Інтернет і оснащеного програмою реалізується продавцем в системі за допомогою візуалізації сторінок Інтернет-сайтів (так званим сіті Інтернет, програму для автоматичної звірки браузером), заходить на Інтернет-сайт магазина, серійного номера товару (СНРТ), який реалізуєтьторгуючого необхідним товаром, вибирає товар з ся і програму нарахування умовних балів (УБ) розміщеного на цьому сайті електронного каталога продавцю і за рахунок того, що програма для на(при необхідності покупець використовує систему рахування умовних балів (УБ) відбувається за рапошуку в цьому каталозі) і «поміщає» цей товар в хунок реєстрації продавцем серійного номера тотак звану корзину замовлення. Сформувавши корвару (СНРТ), який реалізується, віднесеного до зину, покупець заповнює електронну форму заморізних товарних груп і автоматичної звірки серійновлення, в якій указує свої реквізити, як правило: го номера товару (СНРТ), який реалізується з нопрізвище, ім'я, номер телефону, адресу електронмерами фактично реалізованого товару, розв'язуної пошти, адреса доставки товару. Тут же покується задача, удосконалення програмної системи пець вибирає один з пропонованих магазином (ПС) для автоматизації проведення мотиваційних способів оплати. програм для торгового персоналу з урахуванням В даний час застосовується як попередня зростання значущості роботи конкретного продавоплата товару (і його доставки), так і оплата за ця і конкретного товару і здійснення постійного фактом доставки. Попередня оплата проводиться, моніторингу зростання цієї величини (значущість як правило, або в процесі оформлення замовленпродавця при продажу товару) з постійною персоня (наприклад, за допомогою банківської карти ніфікацією цієї величини. через Інтернет-сайт магазина), або протягом обуБлок-схема інтерактивного веб-сайту для ромовленого продавцем періоду часу після оформботи «Програмної системи для автоматизації пролення замовлення (наприклад, банківським переведення мотиваційних програм для торгового перказом на підставі виставленого продавцем соналу» зображена на Фіг.1 рахунку). У разі оплати товару після оформлення Пропонована система працює таким чином. замовлення магазин, як правило, не здійснює досІнтерфейс ПС для продавця є автоматизований тавку до тих пір, поки необхідна сума оплати не інтерактивний веб-сайт, доступний в сіті Інтернет. поступить на банківський рахунок продавця. ОплаВідвідувач сайту, не ідентифікований системою, та за фактом доставки проводиться при передачі має нагоду прочитати загальний опис системи і кур'єром товару покупцю за адресою, вказаною в ввести параметри реєстрації, що ідентифікують замовленні, при цьому оплата здійснюється готівйого як продавця і учасника соотв. мотиваційної кою грошима або за допомогою банківської карти програми. Для роботи з системою продавцю необ(оскільки, як вказано вище, спосіб оплати вибирахідний доступ до будь-якого ПК, підключеного до ється наперед, то для прийому банківської карти сіті Інтернет, веб, і можливість приймати повідомдо оплати кур'єр привозить з собою імпринтер або лення електронної пошти за допомогою відповідмобільний термінал). ного ПО або веб-сервісів (у тому числі безкоштовПропонований спосіб дистанційного продажу них). товарів, що полягає в тому, що товари продають Відвідувач веб-сайта ПС, ще не зареєстроваза допомогою торгової системи, що містить маганий в ПС, у відповідь на запрошення системи має зини, розподільний центр і сіть торгових термінанагоду в режимі онлайн заповнити анкету, і після лів, причому із засобів зв'язку покупців на засоби перевірки інформації в анкеті адміністратором ПС, зв'язку магазинів передають сигнали, що містять одержує по електронній пошті параметри доступу і інформацію про що замовляються покупцями тоз цієї миті є зареєстрованим учасником (ЗУ) мотивари, із засобів зв'язку покупців на засоби зв'язку ваційної програми. магазинів та/або розподільного центру передають Псевдонім і пароль є унікальним ідентифікасигнали, що містять інформацію про вибираних тором ЗУ, і повинні зберігатися в таємниці. покупцями торгові термінали, при цьому в магазиПродавець, є ЗУ ПС, відкривши веб-сайт, оденах готують замовлені товари до відправки і відпржує запрошення і надає системі параметри досравляють їх в розподільний центр, звідки їх перетупу (псевдонім і пароль). Якщо відповідний псевнаправляють у вибрані покупцями торгові донім знайдений в базі і пароль відповідає термінали, також із засобів зв'язку магазинів на береженому для даного псевдоніма — відвідувач засоби зв'язку торгових терміналів передають сигвеб-сайта вважається ідентифікованим ЗУ (ІЗУ) нали, що містять інформацію про замовлення попротягом поточної сесії веб-браузера, Якщо ЗУ, купців, та/або з магазинів в торгові термінали пеідентифікований в системі, закриє вікно браузера редають інформаційні носії з інформацією про або не взаємодіє з системою протягом певного замовлення покупців, при цьому в торгових термічасу (визначається настройками ПС) — сесія роналах товари бережуть і видають покупцям. боти з ПС закривається і продовження роботи заДжерела даних, що використовуються в роботі жадає повторну ідентифікацію. ПС, є сукупністю даних а) про торговий персонал, ІЗУ дістає доступ до інформаційного розділу 5 19555 6 сайту, в якому відображається інформація про ної кількості УБ зареєстрованих їм продані товари, а також про У випадку, якщо СНТ не знайдений в БД комнараховані ПС відповідно цим продажам УБ. Окрім панії, або не розпізнаний як вже проданий, а також цього, ІЗУ має нагоду надавати системі СНТ для у разі невідповідності ознак продажу умовам МП, реєстрації продажу. Прийнятий системою СНТ СП відображає у вікні веб-браузера повідомлення обробляється ПС: про причини відмови в реєстрації продажу, після 1) ідентифікується як товар, зареєстрований в прочитання якого ІЗУ дістає можливість продовжиБД компанії і що прийшов на склад; ти роботу з ПС. 2) перевіряється дата приходу товару і порівЯкщо реєстрований продаж товару відповідає нюється з датою реєстрації: термін, протягом яковсім умовам МП, передбаченим в ПС, на віртуальго товар, що прийшов на склад і проданий, може ний рахунок ІЗУ зараховується визначене, відповібути зареєстрований, обмежений умовами МП і дне класифікатору товарів в БД компанії і умовам настройками ПС; МП, кількість УБ. 3) перевіряється тип продажу і інші ознаки тоІнформація про накопичені ІЗУ в системі УБ вару в базі на відповідність умовам МП (напридозволяє адміністратору ПС і керівництву компанії клад, якщо реєструється лише товар, проданий ухвалювати рішення про заохочення відповідного без спец, знижок і т.п.); продавця, при цьому таке рішення буде опосеред4) класифікується відповідно до угрупування кований базуватися на ефективності роботи протоварів в ПС, для зіставлення товару передбачедавця. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for automating the implementation of a program for improving the motivation of market personnel

Назва патенту російською

Система для автоматизации осуществления программы мотивации торгового персонала

МПК / Мітки

МПК: G06Q 30/00, G06F 17/00

Мітки: персоналу, програм, проведення, система, мотиваційних, торгового, автоматизації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19555-sistema-dlya-avtomatizaci-provedennya-motivacijjnikh-program-dlya-torgovogo-personalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для автоматизації проведення мотиваційних програм для торгового персоналу</a>

Подібні патенти