Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ковпак для пляшки, що містить корпус, пристрій для зливання рідини і запірний пристрій, який відрізняється тим, що пристрій для зливання рідини виконано у вигляді зливної втулки зі вставленою в неї ущільнювальною втулкою, запірний пристрій, виконаний у вигляді запірної втулки, встановленої у корпусі, при цьому зливна втулка містить в собі патрубок з отворами для зливання рідини, на стінках зливної втулки виконані упорні пелюстки, що служать для її закріплення на вінчику пляшки, при цьому на внутрішньому боці зливної втулки, вздовж її твірної, виконані ребра, які взаємодіють з відповідними їм фіксаторами на вінчику пляшки, а на зовнішньому боці зливної втулки виконана різь, запірна втулка містить глухий перекриваючий патрубок, що відповідає патрубку зливної втулки, нижня частина запірної втулки виконана у вигляді контрольного кільця, при цьому на внутрішньому боці запірної втулки виконана  різь, що відповідає різі на зовнішній поверхні зливної втулки, на зовнішньому боці запірної втулки виконані ребра, а в верхній частині запірної втулки виконана проточка з утворенням буртика, на внутрішній частині корпуса виконані ребра, що відповідають ребрам на зовнішньому боці запірної втулки, виступи-защіпки, які взаємодіють з буртиком запірної втулки, упорний виступ, який взаємодіє з торцем запірної втулки.

2. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що упорні пелюстки на стінках зливної втулки орієнтовані вздовж її радіуса.

3. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що на упорному виступі виконані ребра жорсткості.

4. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що упорні пелюстки на стінках зливної втулки виконані у місці розташування ребер.

Текст

1. Ковпак для пляшки, що містить корпус, пристрій для зливання рідини і запірний пристрій, який відрізняється тим, що пристрій для зливання рідини виконано у вигляді зливної втулки зі вставленою в неї ущільнювальною втулкою, запірний пристрій, виконаний у вигляді запірної втулки, встановленої у корпусі, при цьому зливна втулка містить в собі патрубок з отворами для зливання рідини, на стінках зливної втулки виконані упорні пелюстки, що служать для її закріплення на вінчику пляшки, при цьому на внутрішньому боці зливної втулки, вздовж її твірної, виконані ребра, які взаємодіють з відповідними їм фіксаторами на вінчику пляшки, а на зовнішньому боці зливної втулки виконана різь, запірна втулка містить глу U 1 3 19552 4 буртика, на внутрішній частині корпуса виконано нано упорні пелюстки 21 у вигляді дискретних борребра, що відповідають ребрам на зовнішній стотівок. Нижня частина зливної втулки 6 закінчується роні запірної втулки, виступи - защіпки, які взаємофланцем 22. На внутрішній стороні зливної втулки діють з буртиком запірної втулки, і упорний виступ, 6 по її периметру, вздовж утворюючої виконано який взаємодіє з торцем запірної втулки. ребра 23, котрі взаємодіють із відповідними їм Упорні пелюстки на стінках зливної втулки мофіксаторами по типу шліцьового з'єднання (у вижуть бути орієнтовані вздовж її радіуса. гляді ребер 24 або пазів), виконаними на вінчику На упорному виступі можуть бути виконані ре25 пляшки. Упорні пелюстки 21 на стінках зливної бра жорсткості. втулки 2 здебільшого орієнтовані вздовж її радіуУпорні пелюстки на стінках зливної втулки моса, що дозволяє запобігти виникненню бічних нажуть бути виконані у місці розташування ребер, що вантажень при закріпленні зливної втулки 2 на сприяє підвищенню пружності і, як наслідок, надійвінчику 25 пляшки. Окрім того, для підвищення ності закріплення зливної втулки на вінчику пляпружності, а отже й надійності закріплення зливної шки. втулки 2 на вінчику 25 пляшки упорні пелюстки 21 Корисна модель пояснюється кресленнями, де переважно розташовувати на стінках зливної втулна Фіг.1 зображено загальний вигляд ковпака, який ки 2 у місці розташування ребер 23, при цьому надіто на пляшку (з'єднання виду з розрізом); на ребра 23 у своєму продовженні частково або повФіг.2 - фронтальний вид із розрізом корпусу ковпаністю можуть розташовуватися на упорних пелюска; на Фіг.3 - фронтальний вид із розрізом запірної тках 21. втулки; на Фіг.4 - фронтальний вид запірної втулки; Ущільнювальна втулка 3 зроблена з пластична Фіг.5 - фронтальний вид із розрізом зливної ного матеріалу, наприклад, поліетилену і включає втулки; на Фіг.6 - вид знизу зливної втулки; на Фіг.7 нижню частину з отвором 26, що сполучається з - розріз ущільнювальної втулки. внутрішньою порожниною пляшки, і верхню частиВсі деталі ковпака виконано у вигляді тіл обену, яка закінчується патрубком 27, що відповідає ртання і є співвісними один з одним. патрубкові 18 зливної втулки 2. На зовнішній бокоКовпак для пляшки містить корпус 1, пристрій вій поверхні ущільнювальної втулки 3 виконано для зливу рідини, виконаний у вигляді зливної втуущільнювальні паски 28, які взаємодіють із внутрілки 2 зі вставленою в неї ущільнювальною втулшньою поверхнею горлечка пляшки. Ущільнювакою 3, і запірний пристрій, виконаний у вигляді льна втулка 3 спирається на торець горлечка запірної втулки 4. пляшки фланцем 29, на котрому може бути викоКорпус 1 являє собою відкритий с одного боку нана ущільнювальна юбка 30, яка охоплює зверху циліндр, виготовлений з твердої жорсткої пластгорлечко пляшки і послугує таким чином для підмаси (наприклад, ABS), і послугує для розміщення вищення герметичності. Всередині ущільнювальі закріплення всередині нього запірної втулки 4. ної втулки 3 може міститися шариковий клапан 31. Окрім того, корпус виконує декоративну функцію. Ковпак для пляшки збирається наступним чиНа внутрішній частині корпуса 1 виконані ребра 5, ном. виступи - защіпки 6 і упорний виступ 7. На упорноЗапірна втулка 4 вставляється всередину корму виступі 7 можуть бути виконані ребра жорсткопуса 1 і з'єднується з ним механічно шляхом зачесті 8. Для полегшення вставки запірної втулки 4 в плення буртика 16 з виступами - защіпками 6. При корпус 1 на виступах-защіпках можуть бути викоцьому запірна втулка 4 утримується від провернані скоси. Упорний виступ 7 утворено потовщентання відносно корпуса 1 за рахунок взаємодії реням корпуса 1. Зміна висоти упорного виступу 7 бер 14 з ребрами 5 корпуса 1, аналогічно шліцьодозволяє змінити загальну висоту ковпачкадля вому з'єднанню. Упорний виступ 7 корпуса 1 пляшки. фіксує запірну втулку 4 від просування всередину Запірна втулка 4 виконана з пластичного макорпуса. Таким чином запірна втулка 4 надійно теріалу, наприклад, поліетилену. На внутрішній закріплюється всередині корпуса 1. поверхні запірної втулки 4 зроблено різьбу 9. У Ущільнювальна втулка 3 вставляється всереверхній частині запірної втулки 4 виконано глухий дину зливної втулки 2 і утримується в ній за рахуперекриваючий патрубок 10. Нижня частина запірнок натягу поміж поверхнями патрубків 18 і 27, ної втулки 4 виконана у вигляді контрольного кільвідповідно зливної 2 та ущільнювальної 3 втулок. ця 11, який з'єднаний з запірною втулкою 4 посеЗливна втулка 2 разом із встановленою в неї редництвом перемичок 12, що руйнуються. На ущільнювальною втулкою 3 сполучається через внутрішній поверхні контрольного кільця 11 викорізьбове з'єднання із запірною втулкою 4, встановнано виступи 13 зі скосами. Контрольне кільце 11 леною в корпусі 1. При цьому виступи 13 контродо відкривання пляшки сховано під корпусом 1 льного кільця 11 за рахунок тих скосів, що є на ковпака. На зовнішній стороні запірної втулки 4 них, проходять фланець 22 зливної втулки 2 без виконані ребра 14, а у верхній частині запірної руйнування і охоплюють його знизу. Ребра 22 зливтулки 4 виконана проточка 15 з утворенням бурвної втулки 2 розташовуються між ребер 24 (або в тика 16. пазах) вінчика 25. Зливну втулку 2 виконано з твердої пластмаПісля збирання ковпак через зусилля від пресу си, наприклад, поліпропілену. На зовнішній поверщільно надягається на вінчик 25 заповненої рідихні зливної втулки 2 зроблено різьбу 17, що відпоною пляшки. відає різьбі 9 запірної втулки 4. У верхній частині Ковпак надійно закріплюється на вінчику 25 зливної втулки 2 виконано патрубок 18 с отворами пляшки за рахунок упору пелюсток 21 в буртик 19 для зливу рідини, утвореними у проміжках між вінчика пляшки знизу. перемичками 20. У стінках зливної втулки 2 вико 5 19552 6 Функціонування ковпака для пляшки здійснювертання зливної втулки 2 відносно пляшки. При ється наступним чином. першому відкриванні контрольне кільце 11 поверУ закритому положенні (як це показано на тається разом із запірною втулкою 4 і впирається Фіг.1) глухий перекриваючий патрубок 10 щільно знизу виступами 13 у фланець 20 зливної втулки входить у горішню частину зливної втулки 2, запо2, в результаті чого перемички 12 руйнуються, бігаючи виходу рідини з пляшки. вказуючи у наслідку на те, що пляшку вже відкриДля відкривання пляшки повертають корпус 1 вали. разом із запірною втулкою 4 на відкручування При повному відкручуванні корпуса 1 із запіррізьбового з'єднання зливної 2 і запірної 4 втулок ною втулкою 4 злив рідини забезпечується через (як правило, проти руху годинникової стрілки). При отвори 19 зливної втулки 2. цьому ребра 24 (або пази) вінчика 25 взаємодіють Для закривання пляшки корпус 1 із запірною з ребрами 23 зливної втулки 2, виключаючи провтулкою 4 закручують до упору. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cap for a bottle

Автори англійською

Kondratiuk Tetiana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Колпак для бутылки

Автори російською

Кондратюк Татьяна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B65D 47/04

Мітки: ковпак, пляшки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19552-kovpak-dlya-plyashki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ковпак для пляшки</a>

Подібні патенти