Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Електричний реактор без магнітопроводу, що містить намотану багатожильним проводом циліндричну обмотку, яка утворюється паралельно з'єднаними концентричними шарами, кількість витків в яких зменшується від внутрішнього шару до зовнішнього, та груповою транспозицією жил проводу в кожному шарі, ізоляційні рейки, стяжні шпильки, верхню і нижню хрестовини, який відрізняється тим, що шари обмотки мають різну дробову кількість витків, причому кількість витків зовнішнього шару перевищує кількість витків передостаннього шару, а висота жили проводу в різних шарах може бути різною.

2. Реактор по п.1, який відрізняється тим, що ізоляційні рейки між окремими шарами виконані порожнистими.

3. Реактор по п.1, який відрізняється тим, що стяжні шпильки виконані з склопластику, який має велику границю міцності на розрив.

Текст

1. Електричний реактор без магнітопроводу, що містить намотану багатожильним проводом циліндричну обмотку, яка утворюється паралельно з'єднаними концентричними шарами, кількість вит 3 замиканні, а також до збільшення витрат активних матеріалів. В основу корисної моделі поставлено завдання розробки конструкції електричного реактора без магнітопроводу, який забезпечує зниження нагрівання активної частини, підвищення електродинамічної стійкості, економію активних та ізоляційних матеріалів, підвищення експлуатаційної надійності реактора. Розв'язання поставленого завдання забезпечує електричний реактор без магнітопроводу, що містить намотану багатожильним проводом циліндричну обмотку, яка утворюється паралельно з'єднаними концентричними шарами, при цьому провід багатожильний складається з елементарних ізольованих провідників і має прямокутний переріз, площа перерізу проводу в кожному концентрі однакова, ізоляційні рейки, стяжні шпильки, верхню і нижню хрестовини, за рахунок того, що шари обмотки мають різну дробову кількість витків, причому кількість витків зовнішнього шару перевищує кількість витків передостаннього шару, а висота жили проводу в різних шарах може бути різною для приблизного вирівнювання висот різних шарів, ізоляційні рейки між окремими шарами виконані порожнистими, стяжні шпильки виконані з склопластику. Технічний результат, який досягається при використанні корисної моделі, що заявляється: - забезпечується рівномірність теплового навантаження на обмотку і раціональний перерозподіл механічних напруг по шарах, завдяки нерівномірному розподілу струму по шарах від внутрішнього до зовнішнього, а саме, у внутрішньому шарі - менший, а у зовнішньому - більший. Електричний реактор без магнітопроводу, що заявляється, пояснюється наведеними нижче описом і кресленням. Фіг.1 - загальний вид електричного реактора без магнітопроводу; Фіг.2 - розріз обмотки електричного реактора без магнітопроводу. За корисною моделлю електричний реактор без магнітопроводу містить циліндричну обмотку 1 (див. Фіг.1), яка складається з паралельно з'єднаних концентричних шарів 2 (див. Фіг.2), намотаних на склоепоксидному циліндрі 3 (див. Фіг.2) багатожильним, наприклад, алюмінієвим проводом. Багатожильний провід складається з елементарних ізольованих провідників. Кількість жил проводу в осьовому напрямку вибирається в залежності від величини струму шару, а в радіальному - не більше трьох для вико 19051 4 нання посередині кожного шару транспозиції. Висота жили проводу в різних шарах може бути різною, завдяки чому висоти концентрів приблизно однакові, а для більш точного вирівнювання осьового розміру шарів обмотки застосовані планки 4 (див. Фіг.2). Кількість витків в шарах зменшується від внутрішнього до передостаннього, а кількість витків зовнішнього (останнього) шару перевищує кількість витків передостаннього шару, що дозволяє довести електромагнітні і теплові навантаження зовнішнього (останнього) шару до необхідних величин. Шари обмотки мають різну цілу та дробову кількість витків для забезпечення потрібного розподілу струму між ними так, щоб між добутком числа витків та струмом для сусідніх шарів виконувалось співвідношення: I1W1 I W I W I W k 2 2 k 2 3 3 kn 1 n 1 n 1 I2W2 I3W3 I4W4 InWn Для дистанціювання шарів обмотки використані ізоляційні рейки 5 (див. Фіг.2) круглого перерізу двох видів: суцільні і порожнисті. Між найбільш механічно навантаженими шарами використані рейки суцільні, а між менш навантаженими - порожнисті. Механічна навантаженість шарів визначається розрахунком. Використання порожнистих рейок дозволяє зменшити масу в 1,5-3 рази (в залежності від діаметра і товщини стінки рейки) в порівнянні з суцільними рейками прямокутного перерізу. Осьове опресовування обмотки 1 виконане за допомогою стяжних шпильок 6 і кронштейнів 7 (див. Фіг.1, Фіг.2). Для забезпечення електричної міцності та зменшення маси і габаритів стяжні шпильки виконані з склопластику, який має велику границю міцності на розрив, з запресованими на кінцях різьбовими металевими втулками (не показані). Верхня 8 та нижня 9 (див. Фіг.1) хрестовини виконують роль струмозбірників, до променів яких приварені відповідні верхні і нижні виводи кожного шару обмотки 1. Кількість променів хрестовини відповідає кількості шарів обмотки (на Фіг.2 показано вісім шарів). Електричний реактор без магнітопроводу дозволяє: - знизити витрати проводу, ізоляційних і конструктивних матеріалів; - підвищити експлуатаційну надійність реактора; - зменшити масу реактора. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 19051 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric reactor without a magnetic core

Автори англійською

Kobyletskyi Anatolii Andriiovych, Kokhan Pavlo Hryhorovych, Tarchutkin Oleksandr Leonidovych

Назва патенту російською

Электрический реактор без магнитопровода

Автори російською

Кобылецкий Анатолий Андреевич, Кохан Павел Григорьевич, Тарчуткин Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: H01F 27/28, H01F 30/06

Мітки: електричний, реактор, магнітопроводу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19051-elektrichnijj-reaktor-bez-magnitoprovodu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електричний реактор без магнітопроводу</a>

Подібні патенти