Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей шляхом виконання випереджаючого пластичного деформування з наступною обробкою різанням, який відрізняється тим, що на поверхні деталі утворюють частково-регулярний мікрорельєф чотирикутного або шестикутного типу з відносною глибиною введення алмазу в оброблювану поверхню, що дорівнює 0,0025-0,007 мм, з наступною обробкою торцем чашоподібного алмазно-абразивного інструмента, вісь обертання якого перпендикулярна поверхні деталі, при цьому глибина шліфування дорівнює

t=hнапл+Rz/2,

де t - глибина шліфування;

hнапл - висота напливів;

Rz - параметр шорсткості поверхні.

Текст

Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей шляхом виконання випереджаючого пластичного деформування з наступною обробкою різанням, який відрізняється тим, що на поверхні 3 18482 4 Поставлена задача досягається тим, що на Виходячи з фіг.1 з врахуванням всіх факторів, поверхні деталі утворюють частково-регулярний що впливають на процес обробки поверхневим мікрорельєф чотирикутного або шестикутного типу пластичним деформуванням, а також керуючись з відносною глибиною введення алмазу в поверхрезультатами проведених експериментів, формуню, що оброблюється, що дорівнює для м'яких ла для вибору глибини шліфування має вигляд: матеріалів 0,0025-0,0045 мм, а для загартованих t=hнапл+Rz/2, 0,005-0,007 мм, з наступною обробкою алмазноде t - глибина шліфування, мм; абразивним інструментом, при цьому глибина hнапл - висота напливів, мм; шліфування дорівнює сумі висоти напливів hнапл і Rz - параметр шорсткості поверхні. половині висоти мікронерівностей Rz. В результаті утворюється мікрорельєф покаНа фіг.1 показано мікрорельєф поверхні, заний на фіг.2. При використанні даного способу отриманий після обробки поверхні поверхневим комбінованої обробки і пристрою для його реаліпластичним деформуванням. зації на першому етапі поверхня виробу піддаєтьНа фіг.2 показано мікрорельєф поверхні, ся пластичному деформуванню, на ній утворюють отриманий після комбінованої обробки поверхнемікрорельєфний малюнок чотирикутного або шесвим пластичним деформуванням з наступною дотикутного типу. Напливи, що утворилися після поводкою алмазно-абразивним інструментом. верхневого пластичного деформування, а також Спосіб реалізується наступним чином. гребінці мікронерівностей на ділянках з вихідною При обробці поверхонь деталей машин метошорсткістю знімаються на другому етапі торцем дом поверхневого пластичного деформування на алмазно-абразивного інструмента, вісь обертання їх поверхнях утворюються нерівності і мікронерівякого перпендикулярна поверхні деталі. Тим саності, а приповерхневий шар металу змінює струкмим знижується шорсткість поверхні, збільшується туру, фазовий і хімічний склад, у ньому виникають опорна площа поверхні контакту, що в свою чергу залишкові напруження стискування. Переважна підвищує міцність, зносостійкість поверхні. більшість методів поверхневого пластичного деПриклад виконання. формування не підвищує геометричної точності В якості прикладу конкретного виконання наповерхні, яка оброблюється, і зазвичай зберігаєтьведена комбінована обробка плоских поверхонь ся точність, досягнута на попередній операції. Крім деталей типу напрямних на верстаті мод. 6С12. того, у зв'язку з пластичною течією метала при Матеріали деталей - сталь 20Х і Бр. 05Ц5С5. В використанні поверхневого деформування, нанерезультаті проведених розрахунків і технологічних сення мікрорельєфного малюнка на поверхнях можливостей верстата режими обробки наступні: супроводжується утворенням нерівномірних на- повздовжня подача верстата з деталями пливів висотою до 0,005 мм, які перевищують за Sповзд=250 мм/хв; своїми висотними параметрами мікронерівності на - кількість обертів шпинделя верстата nшп=100 ділянках з вихідною шорсткістю. Висота напливів об/хв.; залежить від сили вигладжування (Р), радіуса ро- кількість обертів шпинделя абразивного інбочої частини алмазу (R), твердості матеріалу, струмента nабр=1000 об/хв.; глибини введення алмазу (hканавки). - абразивний інструмент, круг марки УЧК 200х20х3 х32-АСМ 3/2-100%-БР. Таблиця 1. № п/п Сила вдавлювання, Н 1 2 3 4 5 150 200 250 300 350 Матеріал - сталь 20Х Висота напливів, мм Відносна Радіус Глибина нерівглибина Зносостійдеформ. ності при вібро- Вібронакатуван- Комбінова- введення кість поверхелементів, накатуванні мм алмазу, ні, % ня на обробка мм мм 1,5 0,0032 0,0045 -3 1,5 0,0036 0,0012 0 0,0050 30 1,5 0,0043 0,0032 0 0,00645 42 1,5 0,0047 0,0016 0 0,0070 26 1,5 0,0054 0,0020 0 0,0081 1 Таблиця 2. № п/п 1 2 3 Матеріал - Бр. 05Ц5С5 Висота напливів, мм Відносна Радіус Глибина нерівглибина ЗносостійСила вдав- деформ. ності при вібро- Вібронакатуван- Комбінова- введения кість поверхні, лювання, Н елементів, накатуванні мм % ня на обробка алмазу, мм мм 40 4,0 0,0080 0,00125 0 0,0020 0 50 4,0 0,0100 0,0023 0 0,0025 23 70 4,0 0,1280 0,0033 0 0,0032 36 5 18482 6 Продовження таблиці 2 4 5 100 110 4,0 4,0 0,0190 0,0216 Результати проведених експериментів, показані в табл. 1 і табл. 2 показали, що діапазон значень відносної глибини введення алмазу в оброблювану поверхню для м'яких матеріалів становить 0,0025-0,0045 мм, а для твердих 0,005-0,007 мм, так як розширення діапазонів відносної глибини введення призводить до зниження зносостійкості поверхні на 30% і більше. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 0,0046 0 0 о 0,0045 0,0054 28 -2 Крім того, зняття за допомогою абразивного інструмента напливів і гребінців мікронерівностей на ділянках з вихідною шорсткістю дозволило отримати зниження шорсткості поверхні з 0,63 мкм до 0,16-0,08 мкм. Перевагою даного рішення є підвищення продуктивності обробки і отримання поверхні з відсутністю напливів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of combined treatment of the surfaces of components

Автори англійською

Kyrychok Petro Oleksiiovych

Назва патенту російською

Способ комбинированной обработки поверхностей деталей

Автори російською

Киричок Петр Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B24B 39/00

Мітки: комбінованої, деталей, обробки, поверхонь, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18482-sposib-kombinovano-obrobki-poverkhon-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей</a>

Подібні патенти