Спосіб виконання лікувально-профілактичного масажу

Номер патенту: 18470

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Фоміних Максим Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виконання лікувально-профілактичного масажу, який включає послідовні масажні процедури, кожну з яких проводять шляхом здійснення фахівцем руками масажних прийомів в зонах масажного впливу на тіло пацієнта, при цьому здійснюють як процедури м'язово-судинний та м'язово-суглобний масаж шляхом виконання основного та додаткового масажних прийомів, а вплив руками при виконанні масажу здійснюють на живіт, спину та тазостегнову ділянку або на усе тіло, який відрізняється тим, що послідовні масажні процедури поділяють на здійснювану, як додаткову, попередню масажну процедуру у формі легкого розминання тіла пацієнта з нанесенням перед нею на тіло пацієнта натурального меду, та основну, яку здійснюють у формі сильного розтирання шкіри пацієнта пальцями та долонями фахівця, при цьому основна масажна процедура являє собою комплекс з двох тотожних циклів, кожен з яких складається зі змащування тіла пацієнта медовмісним мастилом, з масажу, з обгортання тіла плівкою на 25...40 хвилин та змивання мастила з тіла пацієнта при витиранні його насухо після другого циклу комплексу.

2. Спосіб виконання лікувально-профілактичного масажу за п. 1, який відрізняється тим, що як медовмісне мастило використовують композицію з меду та суміші ароматних олій, кожна з яких входить до складу суміші в рівних частинах, а співвідношення меду та суміші ароматних олій у композиції беруть з розрахунку на 1000 грам:

мед натуральний

900-950 г

суміш олій ароматних

80-100 г.

Текст

1. Спосіб виконання лікувальнопрофілактичного масажу, який включає послідовні масажні процедури, кожну з яких проводять шляхом здійснення фахівцем руками масажних прийомів в зонах масажного впливу на тіло пацієнта, при цьому здійснюють як процедури м'язовосудинний та м'язово-суглобний масаж шляхом виконання основного та додаткового масажних прийомів, а вплив руками при виконанні масажу здійснюють на живіт, спину та тазостегнову ділянку або на усе тіло, який відрізняється тим, що послідовні масажні процедури поділяють на здійснювану, як додаткову, попередню масажну процедуру у формі легкого розминання тіла пацієнта з 3 18470 4 ми фахівця згинаючих рухів у зоні масажу суглобів. лимонна кислота 1-4 Суттєвим недоліком такого способу виконання мед 1-10 лікувально-профілактичного масажу є довготриваактивована вода до 100. лість кожної окремої процедури, що утруднює роУ рішенні що заявляється, як мастило викориботу фахівця (масажиста); крім того при здійснені стовують натуральний мед без домішок, та компододаткових масажних прийомів у формі вазокостзицію з меду та суміші аромоолій, наприклад, кирикції, надає достатньо швидкої втоми рукам мапарисової, піхтової, мандаринової, апельсинової, сажиста, а щодо пацієнта, то косметичний ефект розмаринової, при певному співвідношенні меду та та ефект зменшення об'ємів тіла пацієнта, малоаромоолій за розрахунком. помітні. Сукупність усіх відмінних ознак рішення, що В основу рішення, що заявляється, поставлезаявляється, надає можливість отримати новий не завдання створення такого способу виконання лікувальний ефект (новий технічний результат), лікувально-профілактичного масажу, який би за що виражається у зменшенні довготривалості марахунок введення нових дій у їхньому поєднанні з сажних процедур і тим самим зменшення втоми водними процедурами дозволив би підвищити фахівця (масажиста), а також за рахунок впливу лікувально-профілактичні можливості масажу, помеду (медовмісткого мастила) підвищення еластилегшити роботу масажиста та розширити асортичності шкіри, зменшення м'язової атрофії, покрамент масажних технологій. щення асиміляторної функції клітин м'язової ткаПоставлене завдання вирішується таким чинини, зникнення зайвих жирових та целюлітних ном. нашарувань, що у свою чергу надає корекцію фігуУ відомому способі виконання лікувальнори. Розподіл сеансу масажу на попередній та оспрофілактичного масажу, який включає послідовні новний сприяє його ефективності, тому що попемасажні процедури, кожну з яких проводять шляредній масаж у формі легкого розминання надає хом здійснення фахівцем руками масажних призменшення м'язової атрофії, активізує кровообіг та йомів в зонах масажного впливу на тіло пацієнта, дещо розширює пори епідермісу. при цьому здійснюють як процедури м'язовоПроміжна дія між попереднім (легким) тривалісудинний та м'язово-суглобний масажі шляхом стю 5...10хв. та основним масажем є нанесення на виконання основного та додаткового масажних шкіряний покрив пацієнта медовмісткого мастила прийомів, а вплив руками при виконанні масажу завдяки проникненню в пори мастила, сприяє розздійснюють на живіт, спину та тазостегнову ділянжиженню підепітеліальних відкладень, рухливості ку або на усе тіло, згідно з корисною моделлю, що цих відкладень та наступному їх відводу при здійзаявляється, послідовні масажні процедури подісненні нажимів на шкіру пацієнта руками фахівця ляють на здійснювану, як додаткову, попередню та водних процедур. масажну процедуру у формі легкого розминання Для посилення впливу медовмісткого мастила тіла пацієнта, з нанесенням перед нею на тіло здійснюють основний масаж (інтенсивний) перкусіпацієнта натурального меду та основну, яку здійсями у вигляді ударних прийомів долонями, ротанюють у формі сильного розтирання шкіри пацієнційних рухів суглобів та вібраційних рухів руками та пальцями та долонями фахівця, при цьому осфахівця на проблемних ділянках тіла пацієнта новна масажна процедура являє собою комплекс з (особливо у місцях целюлітних нашарувань, в'ялодвох тотожних циклів, кожен з яких складається зі сті шкіри). змащування тіла пацієнта медовмісним мастилом, По закінченню основного масажу з одночасз масажу, з обгортання тіла плівкою на 25...40 ним втиранням у шкіру пацієнта медовмісткого хвилин та змивання мастила з тіла пацієнта при мастила, пацієнта обгортають на 25...40 хвилин витиранні його насухо після другого циклу комплеповітренепроникаючою плівкою, наприклад, плівксу. кою призначеною для пакування харчових продукКрім того, як медовмістне мастило використотів. вують композицію з меду та суміші ароматних Тривалість знаходження пацієнта всередині олій, кожна з яких входить до складу суміші в рівплівки обирають індивідуально для кожного пацієних частинах, а співвідношення меду та суміші нта з врахування показників анамнезу: ваги пацієароматних олій у композиції беруть з розрахунку нта, стану серцево-судинної системи. на 1000 грам: Після витримки під плівкою тіло пацієнта ремед натуральний 900-950гр. тельно змивають теплою водою, найбільш ефексуміш олій ароматних 80-100гр. тивно це здійснюють за допомогою душу, весь Аналіз відомих заявнику кола рішень, дозвоцикл комплексу в основній масажній процедурі , ляє констатувати, що ознака „змащування тіла повторюють, після чого тіло пацієнта обтирають пацієнта для масажу медовмісним мастилом" є насухо. Тривалість кожного циклу основної масажвідомою. [Див. заявка №94006484 Російської феної процедури складає 10...12 хвилин. дерації на винахід „Препарат для масажу „МалаСпосіб виконання лікувально-профілактичного віт"" Мкл А61К31/045, А61К31/30], але згідно з цим масажу, що заявляється, ілюструється такими рішенням до складу мастила входять сіль міді орприкладами практичного здійснення: ганічної кислоти, гліцерин, молочна, лимонна та Приклад 1. янтарна кислоти та мед, при такому співвідношенПацієнтка Л: 22 роки, по допомогу звернулася ні компонентів, мас %: із скаргами на поганий стан шкіри („апельсинова органічні солі міді 0,5-5,0 корка” на сідницях), підвищене нервове збудження гліцерин 7-50 та болі у суглобах кінцівок. молочна кислота 0,1-1,0 Пацієнтці було призначено 10 процедур з інте 5 18470 6 рвалами 2 дні масажу у повному обсязі: попереднової - у рівних частинах кожного виду олії). Осноній (додатковий) та основний двоцикловий сильвний (сильний масаж) виконувався використанням ний масаж з обгортанням тіла плівкою, змащуванперкусій, вазокострикцій з одночасним сильним ням натуральним медом та медовмісним розминанням шкіри. мастилом і водною процедурою у формі змивання У пацієнтки при спостереженні протягом року душем. Усі лікувально-масажні процедури фахівага трималася стабільно на рівні 64 кілограми з вець виконував для положення пацієнтки „лежаочевидним покращенням стану шкіряного покрову чи”, з акцентом при основній масажній процедурі у при хорошому самопочутті. кожному її циклі на проблемних ділянках шкіри та Приклад 3. на суглобах (плечі, лікті, коліна). При виконанні Пацієнтка Д: 22 роки, вага 89 кілограм, четверпопереднього масажу використовувалися фракції та стадія целюліту, поганий обмін речовин. сковзання, легкі поглажування з втиранням у шкіру Пацієнтці було призначено 12 повних комплепопередньо нанесеного натурального меду. При ксів процедур, що здійснювались з інтервалами у виконанні основного масажу використовувались два дні. Кожен з комплексів складався як і у попекороткі паси - перкусії (так щоб утворити коливанредніх прикладах з легкого та двоциклового осноня, які спрямовані у глибину тіла) з почерговими вного масажів з використанням змащування тіла вазокострикціями (посиленими поглажуваннями) пацієнтки спочатку натуральним медом (перед долонями з одночасним розминанням шкіри пацієпочатком легкого масажу) а потім медовмісним нтки пальцями фахівця, крім того використовувамастилом при виконанні сильного масажу. Розмились вібрації - вібруючі рухи пальців фахівця, а нання, вібрації, короткі паси та інші рухи долонею також згинаючі рухи в суглобах та ротаційні рухи. та пальців масажиста використовувались стандарОбгортання тіла пацієнтки плівкою у кожному сеатно. Медовмістке мастило було складено з 900 нсі масажу тривало 25 хвилин, а як медовмістке грам меду натурального та 80 грам суміші ароматмастило перед виконанням основної масажної них олій (лимонної, мандаринової, апельсинової, процедури використовувалась композиція з натуобліпихової у рівних частинах кожного виду олії). рального лісового меду та суміші ароматних олій: Стан здоров'я пацієнтки після проведення попіхтової, апельсинової, розмаринової (у рівних вного курсу такого масажу суттєво покращився, частинах кожної олії у суміші), а склад мастила розгладжені глибокі зморшки, вага стабілізувалася вміщував 900 грам меду та 120 грам суміші аромата зменшилася до 73 кілограм, зникла проява цетних олій зазначеного вмісту. люліту, шкіра придбала еластичність, пружність та За станом здоров'я пацієнтки Л проводились натуральний вигляд здорової шкіри. Обмін речоспостереження на протязі півроку після закінчення вин нормалізувався. Суттєво покращився загальповної серії призначених масажних процедур. У ний стан здоров'я на протязі періоду спостереженпацієнтки зникли болі суглобів, нормалізувався ня (один рік), у пацієнтки був гарний вигляд тіла, сон, зникло нервове збудження, а головне - шкіра добрий настрій. втратила „апельсинову корку”, придбала еластичТаким чином, застосування заявленого спосоність та характерний для здорової шкіри вигляд. бу за рахунок введення нових операцій (дій) надає Приклад 2. можливість зменшити втому фахівця через зменПацієнтка Н: 35 років, вага 76 кілограми при шення тривалості інтенсивного масажу, а щодо зрості 161см, скаржилась на зайву вагу. пацієнта, то завдяки впливу меду (медовмісткого Пацієнтці було призначено 8 повних комплекмастила) використанню терморегуляції при обгорсів процедур, включаючи попередній (легкий, дотанні плівкою та витримці під нею, а також одночадатковий) масаж із змащуванням натуральним сного впливу водних процедур знімається м'язовомедом тіла пацієнтки перед початком легкого матонічний синдром глибинних шарів м'язів, здійснюсажу та основний дво-цикловий масаж з наступється м'язова релаксація, покращується кровообіг ним обгортанням плівкою на 35 хвилин та водною епідерміса пацієнта, шкіра набуває еластичності, процедурою у формі душу для змивання нанесецелюлітні нашарування знімаються, шкіра стає ного перед основною масажною процедурою мепружною, здійснюється коректування фігури задовмісткого мастила, яке за рецептурою містило вдяки суттєвому зменшенню жирових підшкірних 950 грам натурального меду та 100 грам суміші прошарувань, зменшення м'язової маси. ароматних олій (лимонної, кипарисової, розмари Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for massage performed for treatment and prophylaxis

Назва патенту російською

Способ выполнения лечебно-профилактического массажа

МПК / Мітки

МПК: A61H 7/00

Мітки: масажу, спосіб, виконання, лікувально-профілактичного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18470-sposib-vikonannya-likuvalno-profilaktichnogo-masazhu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виконання лікувально-профілактичного масажу</a>

Подібні патенти