Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із хронічною хламідійною інфекцією

Номер патенту: 18266

Опубліковано: 15.11.2006

Автори: Герелюк Віталій Іванович, Кобрин Оксана Петрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із хронічною хламідійною інфекцією, що включає використання препарату Протефлазид, який відрізняється тим, що місцево гелеподібну лікувальну пасту вводять у пародонтальні кишені під ізолюючу пов'язку у вигляді гелеподібної пасти при наступному співвідношенні компонентів:

Протефлазид

1,5 мл

Мірамістин

2,5 мл

Белосорб П

0,9 г

основа для гелю

10,0,

а додатково приймають препарат Протефлазид всередину протягом 28 днів за схемою: перший тиждень - по 5 крапель на грудочку цукру (або харчового крохмалю) три рази на добу, другий - четвертий тиждень - по 10 крапель три рази на добу.

Текст

Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із хронічною хламідійною інфекцією, що включає використання препарату Протефлазид, який відрізняється тим, що місцево гелеподібну лікувальну пасту вводять у пародон 3 18266 4 препарату "Протефлазід" є флавоноїди, що схожі становить цінність його застосування у стоматолодо кверцетину (рутину). Флавоноїди відносяться гії [Р.М.Федін, К.А. Мороз Обґрунтування складу і до природних фенольних сполук. Специфічна дія технології пародонтальної пасти "Мірафен дента" "Протефлазіду" зумовлена тим, що з фармакологі//Фармацевтичний журнал. - 2005. - №2. – С.93-96]. чної точки зору в умовах організму ми маємо Белосорб-П (дозвіл фармкомітета МОЗ Україсправу не з дією одного фенола - флавоноїда, а з ни протокол №10 від 26.12.1996 року) є ентеросоефектом системи біохімічних перетворень з присурбентом четвертого покоління, має вигляд таблетністю високоактивних проміжних продуктівток чорного кольору (суха вага 0,45+0,023г), які радикалів. "Протефлазід" володіє противірусною отримано шляхом пресування екструзійно подрібдією, яка пов'язана з наявністю флавоноїдів, що неного тканинного вуглеволокнистого сорбента містяться в рослинах Deschampsia caespitosa L. та марки АУТ-М з питомою поверхнею пор порядку Calamagrostis epigeios L. і здатні подавляти вірус2000м2/г з додаванням картопляного крохмалу специфічні ферменти тимідинкіназу та ДНК[Николаев В.Г. и соавт. Современные методы сополімеразу в інфікованих клітинах. Це призводить рбционной терапии в клинической практике (Пракдо блокування реплікації вірусних білків. "Протефтические рекомендации) /под ред. Николаева В.Г. лазід" є індуктором синтезу ендогенного альфа- і - Киев: ИЭПОР им.Р.Е.Кавецкого, 1998. - 50с]. гамма-інтерферонів, що сприяє підвищенню неПриклад: Хвора Н., 36 років, звернувся зі скарспецифічної резистентності організму до вірусної гами на почервоніння, підвищену кровоточивість та бактеріальної інфекції, нормалізує імунний стаясен, що виникає при чищенні зубів, неприємний тус організму. Препарат володіє апоптозмодулюзапах з ротової порожнини. Подібні симптоми відючою та антиоксидантною активністю, яка посимічає періодично протягом останніх 2 років, квалілюється за рахунок впливу на антиоксидантний фікована стоматологічна допомога не надавалась. статус клітин та тканин організму, внаслідок чого Пів року тому у крові виявлено IgM до Chlamidia підвищується стійкість клітин до вільнорадикальTrachomatis. Пройшла курс лікування від хламідіоного стресу. Крім того, даний препарат знижує зу. При контрольному обстеженні через 6 місяців експресію TNF-α фактору, нормалізує функціонаIgM до Chlamidia Trachomatis не виявлено. Проте льну активність фагоцитуючих клітин, має позитиутримуються високі титри IgG до Chlamidia вний вплив на регенерацію тканин, в тому числі і Trachomatis. пародонта, нормалізує процеси збудження і гальПри об'єктивному обстеженні: ясна набряклі, мування в ЦНС. [Оценка переносимости и предваясенні сосочки притуплені, спостерігаються явища рительная оценка эффективности препарата Прозастійної гіперемії, глибина занурення пародонтатефлазид производства ООО "НГОС Экофарм" у льного зонда становить 2,5-3мм, шийки нижніх больных СПИДом. КНИИ эпидемиологии и инфекфронтальних зубів із оральної поверхні оголені на ционных болезней МЗ Украины. - Киев. -2000., 1,5мм, індекс кровоточивості [індекс Muhlemann у Деклараційний патент №53946А, Україна, МКИ 7 модифікації Saxer, 1975] становить - 3,1 бала, інА61КЗЗ/00. Склад для лікування генералізованого декс РМА-47,6%, рентгенологічно - порушення пародонтиту у ВІЛ-інфікованих /Донський Г.І., Яроцілісності кортикальної пластинки та резорбція ва СП., Осипенкова Т.С., Трофимець К.К., Бугоральвеолярного паростка до 1/3 довжини кореня, ков І.В. - Заявка №2002032336; Заявл.25.03.02; рухомість зубів І ступеня у фронтальній ділянці Опубл.17.02.03. - Бюл. №2]. нижньої щелепи, спостерігається відкладання м'яДостатньо ефективний препарат хлоргекседин кого зубного налету та над- і під'ясенного каменю. у великих дозах може викликати алергічні реакції, Діагноз: генералізований пародонтит І ступеня пригнічувати місцевий імунітет. Підставою для розвитку, хронічний перебіг. вибору мірамістину - вітчизняного препарату з груЛікування: проведено видалення зубного напи катіонних поверхнево-активних речовин, стали лету, над- і під'ясенного зубного каменю, полірутакі його властивості: виражена бактерицидна дія вання коренів за допомогою ультразвуку (апарат щодо грам позитивних і грам негативних, аеробних „Cavitron"), корекцію неякісних пломб, навчання і анаеробних бактерій у вигляді як монокультур, правилам догляду за ротовою порожниною. Містак і мікробних асоціацій, включаючи штами з поцеве лікування полягало в антисептичній обробці лірезистентністю до антибіотиків; протигрибкова порожнини рота з наступним накладанням під ізота противірусна дія. При взаємодії з мембранами люючу пов'язку лікувальної пасти, яку вводили у мікроорганізмів, він підвищує їх проникливість і пародонтальні кишені. Курс місцевого лікування 7 викликає цитоліз. [Мирамистин - современный процедур. универсальный антисептик широкого спектра дейСклад пасти: ствия //Харківська хірургічна школа. - 2004. - №3 Протефлазід -1,5мл (12). – С.85-88]. Важливою властивістю препарата Мірамістин -2,5мл є його низька абсорбційна здатність, завдяки чому Белосорб Π -0,9г(2 болюса) він практично не потрапляє в кровотік і володіє Основа для гелю -10,0 лише місцевою дією [Грудянов А.И. АнтимикробЛікувальна паста має однорідну консистенцію, ная и противовоспалительная терапия в пародонне розшаровується, чорного кольору, із специфічтологии / А.И.Грудянов, В.В. Овчинникова, Н.А. ним запахом. Дмитриева. - М: Медицинское информационное Загально призначали "Протефлазід" всередиагенство, 2004. - 80с]. Крім того, мірамістин має ну. Краплі препарату наносили на кусочок цукру імуномодулюючі властивості, активує процеси ре(чи харчового крохмалю) і призначали по схемі: генерації ушкоджених тканин, є малотоксичним, не перший тиждень по 5 крапель три рази на довикликає місцевого подразнення та алергії, що бу, другий-четвертий тиждень - по 10 крапель три 5 18266 6 рази на добу. Курс лікування 28 днів. льного зонда зменшилася до 1-1,5мм, індекс кроСтан після лікування(30 день): Скарг на крововоточивості зменшився до 0,58 бала, індекс РМАточивість та неприємні відчуття в яснах немає. 5,95%, патологічна рухомість зубів відсутня. РеОб'єктивно: слизова оболонка ясен блідозультати клінічних показників див. Таблицю 1. рожевого кольору, глибина занурення пародонтаТаблиця 1 Вплив заявленого способу лікування на перебіг генералізованого пародонтиту за клінічними показниками Методи дослідження Індекс кровоточивості, бали РМА (%) Індекс Грін-Вермільйона До лікування 3,1 47,6 2,33 Для вивчення ефективності заявленого способу даний метод застосовано у 14 хворих на хронічний генералізований пародонтит 1 ступеня розвитку із хронічною хламідійною інфекцією (основна група). У контрольній групі (12 хворих на хронічний Після лікування 0,58 5,95 0,67 генералізований пародонтит 1 ступеня розвитку) із хронічною хламідійною інфекцією застосовували традиційну терапію. Результати оцінювалися на 29-30 день від початку лікування (таблиця 2). Таблиця 2 Порівняльна оцінка ефективності заявленого способу лікування хронічного генералізованого пародонтиту та способу прототипу Методи дослідження Індекс кровоточивості, бали РМА (%) Індекс Грін-Вермільйона Заявлений спосіб лікування, n=14 0,62±0,09 6,1±0,15 0,62±0,01 На основі проведених клінічних досліджень встановлено ефективність застосування препарату „Протефлазід" всередину по схемі: перший тиждень по 5 крапель три рази на добу, другийчетвертий тиждень - по 10 крапель три рази на Комп’ютерна верстка В. Мацело Спосіб лікування прототипу, n=12 1,54±0,11 19,5±0,61 0,75±0,02 добу, курс лікування 28 днів та додатково місцево у складі лікувальної пасти (протефлазід, мірамістин, белосорб-П, основа для гелю) під ізолюючу пов'язку. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating generalized periodontitis in patients with chronic clamydial infection

Автори англійською

Hereliuk Vitalii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ лечения генерализованного пародонтита у пациентов с хронической хламидийной инфекцией

Автори російською

Герелюк Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61C 17/00

Мітки: генералізованого, лікування, хронічною, пародонтиту, пацієнтів, спосіб, хламідійною, інфекцією

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18266-sposib-likuvannya-generalizovanogo-parodontitu-u-paciehntiv-iz-khronichnoyu-khlamidijjnoyu-infekciehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із хронічною хламідійною інфекцією</a>

Подібні патенти