Аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи

Номер патенту: 18265

Опубліковано: 15.11.2006

Автори: Бахарєв Дмитро Миколайович, Вольвак Сергій Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи, що містить раму з колесами та опорними стійками, завантажувальний лоток, молотильну камеру, привід та вивантажувальний лоток, який відрізняється тим, що рама оснащена шарнірами, за допомогою яких молотильна камера може змінювати кут нахилу відповідно до горизонту, та механізмом для фіксації кута нахилу молотильної камери, яка складається з шнекового ротора, зовнішній діаметр якого поступово зменшується, та оригінальної деки у вигляді підпружинених розрізних конусних труб, які шарнірно закріплені до корпусу, що складається з двох частин - верхньої та нижньої з прорізами для відведення зерна до бункера.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що розрізні конусні труби виконано з шипами для відокремлення зерна та отворами для його відведення із молотильної камери.

3. Пристрій за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що частини розрізних конусних труб мають можливість змінювати кут нахилу відносно осі ротора.

4. Пристрій за пп. 1-3, який відрізняється тим, що має механізм зміни попереднього натягу пружин.

Текст

1. Аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи, що містить раму з колесами та опорними стійками, завантажувальний лоток, молотильну камеру, привід та вивантажувальний лоток, який відрізняється тим, що рама оснащена шарнірами, за допомогою яких молотильна камера може змінювати кут нахилу відповідно до горизонту, та механізмом для фіксації кута нахилу моло 3 шипи для відокремлення зерна та отвори для його відведення із молотильної камери, що дає можливість автоматично регулювати зусилля відокремлення зерна з качана кукурудзи. Поставлена задача досягається тим, що у аксіально-роторному пристрої для обмолоту качанів кукурудзи, який включає раму з колесами та опорними стійками, завантажувальний лоток, молотильну камеру, привод та вивантажувальний лоток, згідно корисної моделі, рама має шарніри, за допомогою яких молотильна камера може змінювати кут нахилу відповідно до горизонту, та механізм фіксації кута нахилу молотильної камери, яка складається зі шнекового ротора, зовнішній діаметр якого поступово зменшується, та оригінальної деки у вигляді підпружинених розрізних конусних труб, які шарнірно закріплені до корпусу, що складається з двох частин - верхньої та нижньої з прорізами для відведення зерна до бункера. При цьому з п.2 виходить, що розрізні конусні труби виконано з шипами для відокремлення зерна та отворами для його відведення із молотильної камери. Крім того, із п.3 виходить, що частини розрізних конусних труб мають можливість змінювати кут нахилу відносно осі ротора. Також із п.4 виходить, що аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи має механізми зміни попереднього натяжіння пружин. На Фіг.1 зображений аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи, вигляд збоку; на Фіг.2 - вигляд збоку розрізної конусної труби підпружиненої деки по А-А на фіг. 1; на Фіг.3 - вигляд зверху механізмів попереднього натяжіння пружини та зміни кута нахилу частин розрізної конусної труби за стрілкою Б на Фіг.1; на Фіг.4 - вигляд збоку механізмів попереднього натяжіння пружини та зміни кута нахилу частин розрізної конусної труби за стрілкою В на Фіг.3. 18265 4 Аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи включає раму 1, яка забезпечена опорними стійками 2 та колесами 3. До рами за допомогою шарнірів 4 та механізму фіксації кута нахилу 5 закріплена молотильна камера, яка складається із завантажувального лотка 6, корпусу деки 7 із закріпленою на ньому за допомогою пластин 18 та шарнірів 8 підпружиненою декою у вигляді розрізних конусних труб 9, на поверхні яких розташовані шипи 19 для відокремлення зерна та отвори 17 для його відведення із молотильної камери. Автоматичне регулювання зусилля відокремлення зерна із качана кукурудзи здійснюється за допомогою пружин 10, початкове натяжіння яких задається за допомогою болтів 24, які з'єднані з пружинами та мають можливість рухатися вздовж прорізів 23 пластин 12, які приварені до корпусу деки. Кут нахилу частин розрізних конусних труб має можливість змінюватися за допомогою болтів 21, які можуть рухатися вздовж прорізів 20 пластин 11. Молотильна камера також має шнековий ротор 13, зовнішній діаметр якого поступово зменшується. Крім цього, пристрій має привод 14, бункер для зерна 15, а також вивантажувальний лоток 16. Працює аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи таким чином. Качани кукурудзи із завантажувального лотка під дією шнекового ротора 13, який обертається за допомогою приводу 14, починають рухатися вздовж молотильної камери і входять у клиновий простір між шипами розрізної конусної труби 19 та ротором. В процесі руху качани поступово зміщують частини з шипами, розтягуючи пружини 10, під дією яких збільшується сила тертя качана по шипах, що призводить до відокремлення зерна. Після відокремлення зерно проходить крізь отвори 17 частин розрізної конусної труби та прорізи 25 нижньої частини корпусу деки 7 до зернового бункера 15. Обмолочені стрижні виходять з молотильної камери до вивантажувального лотка 16. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 18265 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Axial-rotary device for threshing corn ears

Автори англійською

Volvak Serhii Fedorovych, Bakhariev Dmyto Mykolaiovych

Назва патенту російською

Аксиально-роторное устройство для обмолота початков кукурузы

Автори російською

Вольвак Сергей Федорович, Бахарев Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01F 11/00

Мітки: кукурудзи, качанів, обмолоту, пристрій, аксіально-роторний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18265-aksialno-rotornijj-pristrijj-dlya-obmolotu-kachaniv-kukurudzi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Аксіально-роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи</a>

Подібні патенти