Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для монтажу паль морської споруди, що містить опору з циліндричним корпусом і палю, силовий трос і транспортний плавучий засіб із силовим обладнанням, яка відрізняється тим, що додатково містить поршень, який рухомо розташований у верхній частині корпусу, герметично відносно внутрішньої його поверхні, з нижнього боку поршня виконана ніша, в якій вільно розташована головка палі, яка нижнім кінцем закріплена пов'яззю через піропатрон до нижньої частини циліндричного корпусу, до бічної поверхні нижньої частини циліндричного корпусу прикріплено насос, який всмоктувальним патрубком з'єднаний з внутрішньою порожниною циліндричного корпусу, а напірним патрубком сполучений з навколишнім середовищем.

2. Установка за п.1, яка відрізняється тим, що на бічній поверхні поршня виконані виточки, в яких розташовані ущільнення.

3. Установка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що з верхньої сторони циліндричного корпусу і на внутрішній його поверхні вище всмоктувального патрубка розміщені обмежувачі руху поршня, а на бічній поверхні ззовні, по висоті цього корпусу, і на верхній стороні поршня розміщені датчики контролю величини заглиблення палі в морське дно, а на нижній стороні опори розміщений датчик контакту її з морським дном, всі датчики та насос з'єднані електрокабелем із плавучим засобом.

4. Установка за пп.1, 3, яка відрізняється тим, що опорна плита по контуру має зубоподібну форму, а по її площині виконані радіальні щілини.

Текст

1. Установка для монтажу паль морської споруди, що містить опору з циліндричним корпусом і палю, силовий трос і транспортний плавучий засіб із силовим обладнанням, яка відрізняється тим, що додатково містить поршень, який рухомо розташований у верхній частині корпусу, герметично відносно внутрішньої його поверхні, з нижнього боку поршня виконана ніша, в якій вільно розташована головка палі, яка нижнім кінцем закріплена пов'яззю через піропатрон до нижньої частини циліндричного корпусу, до бічної поверхні нижньої частини циліндричного корпусу прикріплено насос, U 1 3 нижньої сторони поршня виконана ніша, в якій вільно фіксується головка палі. Нижнім кінцем паля, на період опускання її на морське дно, закріплена через піропатрон до дна корпусу. В нижній частині циліндричного корпусу до його бічної зовнішньої поверхні також прикріплено насос, який через всмоктувальний патрубок сполучається з внутрішньою порожниною циліндричного корпусу, а напірним - з'єднується з навколишнім середовищем. Для забезпечення герметичності при рухові поршня в циліндричному корпусі на його бічній поверхні виконані кільцеві виточки, в яких розташовуються ущільнювальні кільця. Для обмеження виходу поршня із корпусу при рухові вгору або вниз виконані обмежувачі руху, з верхньої сторони корпусу у вигляді різкого звуження, а на внутрішній його поверхні, вище всмоктувального патрубка насоса, у вигляді виступів. Зверху цього поршня і на зовнішній бічній поверхні по висоті корпусу передбачені датчики контролю величини заглиблення палі у морське дно. Крім того, на нижній стороні опорної плити розташовано датчик контакту опори з морським дном. Всі датчики і насос з'єднані електрокабелем з плавучим засобом. Для запобігання круговим та маятниковим рухам усієї установки при опусканні палі на морське дно по контуру опорної плити виконані зубоподібні виступи, а по її площині - радіальні щілини. За сукупністю суттєвих ознак технічне рішення, що пропонується, відповідає вимогам до винаходів. Установка Срібнюка для монтажу паль морської споруди, що пропонується, пояснюється кресленнями: на Фіг.1 показаний повздовжній розріз, на Фіг.2-поперечний розріз установки і на Фіг.3 вузол закріплення палі до корпусу. Установка Срібнюка для монтажу паль складається з палі 1, яка розміщена всередині циліндричного корпусу 2, у верхній частині якого також розташований поршень 3. Поршень 3 вільно рухається всередині корпусу 2, але для герметизації на його бічній стороні виконані кільцеві виточки, де розташовані ущільнення 4. Знизу у поршні виконана ніша 5, де розміщується головка палі 1. У зібраному вигляді перед опусканням палі на морське дно вона за допомогою легкої пов'язі 7 через піропатрон 8 прикріплюється до низу корпусу 2. У нижній частині до бічної сторони корпусу 2 закріплено насос 9, який всмоктувальним патрубком 10 з'єднується з внутрішньою порожниною 11 циліндричного корпусу 2, а напірним патрубком 12-з навколишнім середовищем 13. Циліндричний корпус 2 жорстко закріплюється до опори, яка складається з опорної плити 14,розкосів 15 і виступів 16. Нижня частина циліндричного корпусу 2 закінчується загостренням 17, а зверху та на внутрішній його поверхні вище всмоктувального патрубка передбачені обмежувачі руху поршня 18. На зовнішній бічній поверхні корпусу 2, а також зверху поршня З закріплені датчики 19 і 20 контролю заглиблення палі 1 в морське дно 6, а знизу опорної плити 14 прикріплено датчик контакту 21, котрий сигналізує про момент дотику плити 14 до 17452 4 морського дна 6. Датчики 19,20,21 і насос 9 за допомогою електрокабелю 22 з'єднані з плавзасобом, на якому розміщено піднімальнотранспортувальне обладнання 23. Це обладнання 23 через силовий трос 24, до якого прикріплюється вся система монтажу з палею 1 через вушка 25, виконує операції з піднімання і опускання установки на морське дно 6. Для стабілізації опускання установки на дно 6 по контуру опорної плити 14 виконано зубоподібні виступи 26, а також в ній пробиті радіальні щілини 27. Установка працює наступним чином. Перед опусканням палі 1 на морське дно 6 її розміщують головкою в ніші 5 поршня 3 і закріплюють нижній кінець палі 1 до корпусу 2 за допомогою пов'язі 7 через піропатрон 8. При цьому поршень 3 прилягає до обмежувача 18. Після цього до датчиків 19,20,21 і насоса 9 приєднується електрокабель 22. Включається піднімально-транспортувальне обладнання 23 і за допомогою силового троса 24 установка опускається на морське дно 6 і дією сили ваги корпус 2 загостреним кінцем 17 разом із палею 1 врізається в ґрунт. У момент контакту плити 15 з морським дном 6 датчик 21 подає команду на піропатрон 8, за допомогою якого розривається пов'язь 7 палі 1 до корпусу 2. У цей же час вмикається насос 9, який починає відкачувати воду з внутрішньої порожнини 11 корпусу 2. Під поршнем 3 створюється розрідження і за рахунок виникнення різниці тисків над поршнем 3 і під ним утворюється сила гідростатичного тиску, яка діє на поршень 3 та через нього на палю 1 і таким чином вдавлює її в морське дно 6. Оскільки поршень 3 разом із палею 1 рухаються вниз по мірі заглиблення палі 1 в ґрунт, то датчик 19 буде проходити повз датчики 20, сигналізуючи при цьому в диспетчерський пункт про дану величину заглиблення, і при досягненні заданої глибини подається сигнал на вимкнення насоса 9, тобто припинення відкачування води з порожнини корпусу 2 і подальшого вдавлювання палі 1 в донний ґрунт. Для стабілізації при опусканні установки з палею 1 по контуру опорної плити 14 виконані зубоподібні виступи 26 і радіальні щілини 27. Потрібно зауважити, що для системи краще вибирати реверсивний насос 9. За допомогою переключення його роботи, тобто вмикання насоса на нагнітання води всередину порожнини 11, буде утворюватися сила тиску під поршнем 3, яка буде сприяти зрушенню опорної плити 14 і всієї установки із замуленого стану. Установка монтажу паль в морське дно, що пропонується, має ряд переваг перед відомими: - установка монтажу паль морської споруди відноситься до екологічно чистих пристроїв; - вона є відносно простою; - можна вести монтаж у касетному варіанті, використовуючи попередню із поставлених паль за орієнтир; - монтаж паль може проводитися на будь-яких глибинах акваторії, при чому із збільшенням глибини легше формується гідростатична сила вдавлювання. 5 17452 Джерела інформації 1. Мищевич В.И., Логунов Б.М., Уманчик Н.П. и др. Разведка и эксплуатация морских нефтяных и газовых месторождений. - М.: Недра, 1978. - 205 с., с. 19-20. Комп’ютерна верстка М. Мацело 6 2. Патент USA №4181455, н. кл. 405-232, 1980. 3.Авторское свидетельство "SU" №925131 "А" МПК. кл. E02D 7/22 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sribniuk's installation for sea structure piles mounting

Автори англійською

Sribniuk Stepan Mykhailovych, Sribniuk Mykhailo Stepanovych, Kovalenko Valentyna Petrivna

Назва патенту російською

Установка срибнюка для монтажа свай морского сооружения

Автори російською

Срибнюк Степан Михайлович, Срибнюк Михаил Степанович, Коваленко Валентина Петровна

МПК / Мітки

МПК: E02B 17/00, E02D 5/22

Мітки: морської, паль, споруди, срібнюка, установка, монтажу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-17452-ustanovka-sribnyuka-dlya-montazhu-pal-morsko-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка срібнюка для монтажу паль морської споруди</a>

Подібні патенти