Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Аеростат олігарха, що містить несуче середовище, вантаж, оболонку, троси, шланги, насосні станції, блоки, який відрізняється тим, що він виконаний у вигляді пневматичної лінзи, заповненої інертним газом з внутрішнім тиском до 1,5 ати, утримується над площею за допомогою чотирьох відтяжок, розміщених в плані по кутах, постачених фундаментами, анкерами, талрепами, месурами.

2. Аеростат за п. 1, який відрізняється тим, що він додатково містить підвісну оглядову площадку, прикріплену до лінзи знизу за допомогою рухомих шарнірів і до стійок різних по довжині розмірів, розміщених по периметру лінзи, постачених лебідками, загорожами з прорізами, запасними конопляними канатами, розміщеними уздовж тросів і пропущених через отвори в підлогах ліфтів, штуцер, розміщений на лінзі, а кран - на шланзі.

Текст

1. Аеростат олігарха, що містить несуче середовище, вантаж, оболонку, троси, шланги, насосні станції, блоки, який відрізняється тим, що він виконаний у вигляді пневматичної лінзи, заповне 3 17207 4 Під піднятий корабель підводять понтони і букситалрепів 19 (різьбових з'єднань), мессур 20, за рують його в док. допомогою котрих вимірюються деформації, наНедоліками пристрою є: відсутність підвісних пруження у відтяжках (фігури не містять низку вузстійок, оглядової площадки, анкерних відтяжок, лів, деталей, внаслідок стиснення низка позицій не ліфтів для підйому глядачів, талрепів, силозбуднинаведена, фігури повинні розміщуватися на одній ків, нижньої оболонкової клітки, площадки, штуцесторінці). ру для подавання газу в оболонку. Пристрій працює наступним чином. Аеростат В основу корисної моделі поставлено завданвстановлюється над будь-якою територіальне заня - створення "повітряної сили" аеростату для йнятою площею (над стадіоном, над досить заванпідйому оглядової площадки, розміщення людей таженою проїжджою частиною, над лісом, на гірсьдля відпочинку, надання готельних і ресторанних кому схилі тощо). Лінза виготовлюється з послуг шляхом використання в конструкції нових повітронепроникної тканини, (полімеру). Всі деталі механізмів, вузлів оболонки, заповненої газом, чим пристрою виготовлюються збірно-розбірними з досягається підйомна сила аеростату над вже заполімерних полегшених матеріалів. Встановлюють йнятою площею земної міської території. фундаменти (що не перешкоджають проходу, проПоставлене завдання в пристрої вирішується їзду), встановлюють анкера 17. При демонтажі тим, що аеростат, котрий містить несуче середофундаменти переносять на інше місце. Розкладавище, вантаж, оболонку, троси, шланги, насосну ється тканина оболонки на рівній поверхні. За достанцію, блоки, відповідно корисної моделі, що він помогою шарнірів 8 закріплюють знизу до оболонвиконаний у вигляді призматичної лінзи, заповнеки 3 стійки 7. Утворюють оглядову площадку 4 з ної інертним газом з внутрішнім тиском до 1,5атм, огородженнями, при цьому здійснюють частковий утримується над площею за допомогою чотирьох піддув оболонки (лінзи). Закріплюють відтяжки 18 відтяжок, розміщених в плані по кутах, постачених до оболонки. За допомогою штуцеру 13, шлангу фундаментами, анкерами, талрепами, мессурами, 14, станції 16 здійснюють піддув лінзи самим легпри цьому аеростат додатково містить підвісну ким газом - гелієм (Не - об'ємний 0,00052%, вагооглядову площадку, прикріплену до лінзи знизу за вий 0,0000725, від загальної маси землі 1014т допомогою рухомих шарнірів, і до стійок різних по 0,000037т). довжині розмірів, розміщених по периметру лінзи, При цьому оглядова площадка переміщується постачених лебідками, огородженнями з прорізау підвішений стан. Урівноваження лінзи здійснюми, запасними пеньковими канатами, розміщениють почерговим натягненням чотирьох відтяжок ми уздовж тросів і пропущених через отвори в по18, розміщених по кутах лінзи, за допомогою таллах ліфтів, штуцер, розміщений на лінзі, а кран репів 19 (різьбових з'єднань з гайками) при цьому на шлангу. визначають деформації (подовження, укорочення) Таке рішення пристрою дозволяє здійснити і напруження у відтяжках за допомогою мессур 20. взаємозв'язок і при нормативній експлуатації здійСпуск аеростату здійснюють випуском газу чеснювати підкачку лінзи ("повітряну силу") до певрез штуцер-патрубок 13, шланг 14, кран 15. ного (визначеного) внутрішнього тиску і зворотне Для безпечності підйому і опускання людини в випускання за допомогою крану на шлангу, склаліфті паралельно тросу 12 розміщується пенькодання всіх елементів аеростату і переніс його на вий (не боїться тертя) канат 12, котрий пропущеінше місце. ний в отвір через підлогу ліфту (при необхідності Запропонований пристрій представлений на можна ухопитися руками). Фіг.1 - план за перетином А-А Фіг.3, на Фіг. 2 - заОболонка 3 має форму еліпсоїду, по розрізу гальний вигляд за перетином Б-Б Фіг. 1, на Фіг.3 вона приймає форму еліпсу з півосями а і Ь, головид по стрілці С Фіг.1, на Фіг.4 - вузол кріплення вні радіуси (Фіг.3) кривизни r1, r2 - в полярних костійки огородження до оболонки за допомогою ординатах , дорівнюють: шарніру (зварні з'єднання з полімерів здійснюють r1=a2b2/(a2sin2 +b2cos2 )3/2, (1) за допомогою гарячого повітря). r2=a2/(a2sin2 +b2cos2 )1/2. (2) Пристрій аеростату містить ділянку (зокрема В прямокутних координатах х, у над стадіоном, де йде футбольний матч), трибуну r1=r23b2/a4; r2=(a4y2+b4x2)1/2/b2 (3) 2, оболонку-лінзу 3, наповнену інертним газом При приведенні навантаження від стійок до (гелієм), оглядову площадку 4, що містить балочну результуючої сили R, маємо: клітку, настил, огородження 5 з дверними проріза2 r0Nsin +R. (4) ми 6, трубчасті стійки 7 (різної довжини), закріплені При рівномірному розподілі внутрішнього тиску з одного кінця (шарнірно) до балочної клітки, з газу і паралельного кругу радіусу r0; R=- r0, для іншого - до шарніру 8, елементи кріплення на клею горизонтальних N і вертикальних N компонентів з тілом лінзи. зусиль, маємо: На стійці у виходу розміщена лебідка (ручна, N =( r0/2sin )=pr2/2; (5) електрична) 9 з підйомними тросами 10, прикріпN =r2 -(r22/r1)N = (r2-0,5 r22/r1). (6) леними до ліфту 11 для підйому і опускання мешДля вершини 0 оболонки, маємо r1=r2=а2/b. канців оглядової площадки. Ліфт постачений пеньN =N =pa2/2b. (7) ковими канатами 12, пропущеними через отвори На екваторі х-х при r1=b2/а; r2=а, маємо: на полу ліфту. Для впуску і випуску газу лінза посN =pa/2; N =ра(1-0,5/b2). (7) тачена патрубком-штуцером 13, шлангом 14 з краЗастосування пристрою, що пропонується, в ном 15, насосною станцією 16. порівнянні з базовим та іншими технічними рішенВід віддалення у вишину лінза утримується за нями дозволяє: допомогою фундаментів, анкерів 17, відтяжок 18, 5 17207 6 - в плані (по висоті) вторинно використовувати Для олігархів, що володіють значними капітаз великою вигодою площу міської території для лами, зведення такої споруди напевно скажеться розміщення оглядових площадок, готелів, рестодосить вигідним вкладанням і з користю для себе. ранів, казино, більярдних, зі спортивною метою; Джерела інформації: - зменшити вартість будівельних об'єктів до 1. Рыжкова А. Гостиницы взлетят в небо. - Га70-80% в порівнянні будівельними об'єктами, що зета "Сегодня" від 25.02.2006. - аналог. споруджуються з традиційних матеріалів (цегли, 2. Пат. 39055 А Україна, МПК 7 63С7/00, бетону, цементу тощо); G01M19/00. Спосіб підйому затонулого корабля і - зменшити загальну трудомісткість на 50% за пристрій для його реалізації: M.I. Тимофеев, О.М. рахунок непотрібності монтажу баштових кранів, Лівійський, Є.В. Бондаренко (Україна); Опубл. механізмів, бульдозерів, екскаваторів тощо; 15.04.01, Бюл. "Промислова власність України. - зменшити терміни зведення пневматичної лі2001. - № 4. - прототип. нзи до 40%, загальна вартість при цьому може швидко окупитися. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Giant balloon

Автори англійською

Tymofeiev Mykola Ivanovych, Tymofeev Mykola Ivanovych, Tymofieev Mykola Ivanovych, Tymofieiev Mykola Ivanovych, Voronko Andrii Anatoliiovych, Voronko Andrii Anatoliovych, Sorokopud Ivan Oleksandrovych, Maliovanyi Viktor Oleksandrovych, Maliovany Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Аэростат олигарха

Автори російською

Тимофеев Николай Иванович, Воронко Андрей Анатолиевич, Воронко Андрей Анатольевич, Сорокопуд Иван Александрович, Сорокопут Иван Александрович, Малеваный Виктор Александрович, Малёваный Виктор Александрович, Малеванный Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: B29L 11/00, B64F 3/00, B64B 1/40

Мітки: аеростат, олігарха

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-17207-aerostat-oligarkha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Аеростат олігарха</a>

Подібні патенти