Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Зубчасто-ситовий млин, який містить корпус із завантажувальним і вивантажувальним патрубками, нерухомий зовнішній барабан із конічним ситовим дном і робочий орган із лопатями і подрібнювальними елементами, який відрізняється тим, що зовнішній барабан виконаний складеним по довжині з окремих конусоподібних секцій, діаметр яких зменшується в напрямку до конічного ситового дна, одна половина внутрішньої поверхні кожної секції виконана у вигляді гвинтової насічки, друга половина - ситова.

2. Зубчасто-ситовий млин за п. 1, який відрізняється тим, що гвинтова і ситова поверхні чергуються між собою, при цьому ситова поверхня розташована під кутом 14° до поверхні з гвинтовою насічкою.

3. Зубчасто-ситовий млин за п. 1, який відрізняється тим, що робочий орган виконаний у вигляді порожнистого барабана ступінчастої форми, поверхня якого копіює поверхню зовнішнього барабана, при цьому лопаті з подрібнювальними елементами двох суміжних ступенів розташовані в шахматному порядку і під кутом 14° до твірної барабана.

4. Зубчасто-ситовий млин за п. 1, який відрізняється тим, що між порожнистим барабаном і конічним ситовим дном встановлені розмелювальні пластини, робоча поверхня яких копіює поверхню конічного ситового дна.

Текст

1. Зубчасто-ситовий млин, який містить корпус із завантажувальним і вивантажувальним патрубками, нерухомий зовнішній барабан із конічним ситовим дном і робочий орган із лопатями і подрібнювальними елементами, який відрізняється тим, що зовнішній барабан виконаний складеним по довжині з окремих конусоподібних секцій, діаметр яких зменшується в напрямку до конічного ситового дна, одна половина внутрішньої поверхні кожної секції виконана у вигляді гвинтової насічки, друга половина - ситова. 3 копіює поверхню зовнішнього барабану, при цьому лопаті з подрібнювальними елементами двох суміжних ступенів розташовані в шахматному порядку і під кутом 14° до твірної барабана. Між порожнистим барабаном і конічним ситовим дном встановлені розмелювальні пластини, робоча поверхня яких копіює поверхню конічного ситового дна. На Фіг.1 зображено схему зубчасто-ситового млина; на Фіг.2 - розріз А-А на Фіг.1; на Фіг.3 - вигляд Б на Фіг.2; на Фіг.4 - розріз В-В на Фіг.1. Зубчасто-ситовий млин має корпус 1 з завантажувальним 2 і вивантажувальним 3 патрубками. Всередині корпуса 1 закріплений нерухомий зовнішній барабан 4, який виконаний складеним по довжині з окремих конусоподібних секцій і конічного ситового дна 5. Діаметр секцій зменшується в напрямку до конічного ситового дна. Одна половина внутрішньої поверхні кожної секції виконана у вигляді гвинтової насічки 6, друга половина - ситова 7, які чергуються між собою. При цьому ситова поверхня розташована під кутом 14° до поверхні гвинтової насічки з метою виключення впливу сили тертя частинок до поверхні барабана (кут тертя 14°). Глибина гвинтової насічки 6 і розміри отворів ситової поверхні 7 можуть бути постійними по довжині барабана 4 або зменшуватися в сторону конічного дна 5 в напрямку руху подрібнювального матеріалу. Крім цього, кожна секція може мати автономний вивантажувальний патрубок. Всередині барабана 4 на вертикальному валі 8 змонтований робочий орган, який виконаний у вигляді порожнистого барабана 9 ступінчастої форми, поверхня якого копіює поверхню барабана 4. На поверхні барабана 9 встановлені лопаті 10 з подрібнювальними елементами 11, при цьому лопаті з подрібнювальними елементами двох суміжних ступенів розташовані в шахматному порядку і під 17126 4 кутом 14° до твірної барабана 9. Між останньою ступінню барабана 9 і конічним ситовим дном 5 на валі 8 закріплені розмелювальні пластини 12, робоча поверхня яких копіює поверхню дна 5. Робота зубчасто-ситового млина здійснюється наступним чином. Подрібнювальний матеріал через вантажний патрубок 2 подають у зону подрібнення, яка утворена внутрішньою поверхнею зовнішнього барабана 4 і робочим органом 9. Подрібнення здійснюється за рахунок протягування матеріалу лопатями 10 по гвинтовій насічці 6 і ситовій поверхні 7. Розташування ситової поверхні 7 під кутом до гвинтової насічки 6, а також нахил гвинтової насічки збільшують час перебування великих частинок деревини в зоні подрібнення. Частинки, які досягнули визначених розмірів через отвори ситової поверхні 7 виносяться до вивантажувального патрубка 3 і далі подаються в технологічний потік. Крім цього, кожна секція барабана 4 може мати автономний вивантажувальний патрубок, тобто буде забезпечуватися одержання деревинних частинок і їх розділення на визначені фракції. Глибиною гвинтової насічки 6 і розмірами отворів ситової поверхні 7 регулюється ступінь подрібнення, оскільки зменшується або збільшується час перебування частинок в зоні подрібнення. Деревинні частинки, які пройшли всі ступені, і не досягнули визначених розмірів, попадають в зону подрібнення, яка утворена розмелювальними пластинами 12 і ситовим дном 5. Пластинами 12 подрібнювальний матеріал протягується по ситовому дні 5 і доподрібнюється до розміру ґраток ситового дна і через вивантажувальний патрубок 3 подається в технологічний потік. Запропонований зубчасто-ситовий млин виключає переподрібнення дрібних і недоподрібнення великих частинок. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 17126 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Toothed-screen mill

Автори англійською

Bekhta Pavlo Antonovych, Bekhta Natalia Stepanivna

Назва патенту російською

Зубчато-ситовая мельница

Автори російською

Бехта Павел Антонович, Бехта Наталья Степановна

МПК / Мітки

МПК: B27L 11/00

Мітки: млин, зубчасто-ситовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-17126-zubchasto-sitovijj-mlin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зубчасто-ситовий млин</a>

Подібні патенти