Спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого на фоні хемопроменевої терапії

Номер патенту: 15600

Опубліковано: 17.07.2006

Автори: Толкачов Юрій Анатолійович, Сухіна Олена Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого при проведенні хемопроменевої терапії за допомогою інструментального методу обстеження, який відрізняється тим, що проводять добове моніторування електрокардіограми на різних етапах лікування з визначенням циркадного індексу (ЦІ) як відношення середнього денного до середнього нічного значення частоти серцевих скорочень і за його значенням оцінюють функціональний стан хворого, при значенні ЦІ від 1,24 і вище - як задовільний, а при значенні ЦІ нижче 1,24 - як незадовільний.

Текст

Спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого при проведенні хемопроме 3 Більш того, даний спосіб не дозволяє об'єктивно оцінювати зміни стану хворого в динаміці (на фоні хемопроменевої терапії). Найближчим до способу, що заявляється, за технічною суттю та ефектом, який досягається, є спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого за допомогою актиграфії [Marked 24-h rest/activity rhythms are associated with better quality of life, better response and longer survival in patients with metastatic colorectal cancer and good performance status /Mormont M.C., Waterhouse J.M., Bleuzen P. et al. //Clin. Cancer Res. - 2000. - Vol.6, №8. - P.3038-3045]. Суть способу полягає у безперервному моніторируванні зап'ястних рухів за допомого кистьового п'єзоелектричного акцелерометру. Прилад закріплюється на зап'ястку хворого і з інтервалом 1 хв реєструє рухи пацієнта. Актиграфія є простим в апаратурному виконанні та неінвазивним способом і зручна для амбулаторного обстеження онкологічних хворих з метою оцінки особливостей функціонування циркадної системи шляхом вивчення циклу покою-активності. Проте, спосіб потребує як мінімум 3-5 послідовних 24-годинних періодів обстеження для одержання об'єктивної інформації про стан циркадних ритмів пацієнта. У самих результатах дослідження присутня похибка вимірювань, яка пов'язана з впливом соціально-побутових факторів. Більш того, спосіб не дозволяє своєчасно виявити ознаки патологічних змін в організмі онкологічного хворого. В основу корисної моделі поставлене завдання створення способу моніторингу функціонального стану онкологічного хворого, в якому використання циркадного індексу для оцінки функціонального стану онкологічного хворого дозволяє швидко і без погрішності виявити ознаки патологічних змін в організмі хворого на фоні хіміотерапії. Поставлене завдання досягається тим, що у відомому способі моніторингу функціонального стану онкологічного хворого при проведенні хемопроменевої терапії за допомогою інструментального методу обстеження, згідно корисної моделі, проводять добове моніторірування електрокардіограми на різних етапах лікування з визначенням циркадного індексу (ЦІ) як відношення середнього денного до середнього нічного значення частоти серцевих скорочень і за його значенням оцінюють функціональний стан хворого, при значенні ЦІ від 1,24 і вище як задовільний, а при значенні ЦІ нижче 1,24 як незадовільний. Наші дослідження, проведені на різних етапах хемотерапії, виявили закономірні зміни ЦІ залежно від стану хворого, динаміки онкопроцесу і ефективності терапії, що проводиться. Використання всієї сукупності істотних ознак, що заявляються, є необхідним і достатнім для швидкого і однозначного виявлення на фоні хемотерапії патологічних змін в організмі хворого при клінічне сприятливій картині перебігу хвороби. Спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого, який заявляється, здійснюють таким чином. 15600 4 Онкологічному хворому проводили добове моніторірування електрокардіограми на різних етапах лікування. Для цього виділяли окремо середні значення частоти серцевих скорочень в періоди сну (нічне значення) і неспання (денне значення). На підставі нічних і денних середніх значень частоти серцевих скорочень визначали циркадний індекс (ЦІ) як відношення середнього денного до середнього нічного значення частоти серцевих скорочень. При цьому на значення ЦІ не впливають фізіологічні і вікові особливості, технічні аспекти обстеження, вид пухлинної патології. Якщо значення ЦІ було 1,24 і вище, то стан хворого визначали як задовільний із відносно сприятливим перебігом хвороби. Якщо значення ЦІ було нижчим 1,24 стан хворого розцінювався як незадовільний. Рекомендувалося провести поглиблене обстеження для з'ясування причини зниження ЦІ. Нижче приведені приклади конкретної реалізації способу, що заявляється. Приклад 1. Хвора Г., 1946 р.н. (і.х. №42355). Клінічний діагноз: рак лівої грудної залози T4N0M0 ст. ІІІ В. Пройшла два неоад'ювантних курси поліхемотерапії (ПХТ), оперативне лікування (мастектомія за Пейті), післяопераційний курс дістанційної променевої терапії (ДПТ). Враховуючи ступінь тяжкості захворювання хворій була призначена ад'ювантна поліхемотерапія і проведено 2 курси хемотерапії (XT) за схемою LAMF. При контрольному обстеженні відсутні клінічні та інструментальні ознаки пролонгації хвороби. Стан хворої був задовільним і вона відмовлялася від подальшого проведення хемотерапії. Пацієнтці було проведене холтеровське моніторірування з визначенням циркадного індексу, значення якого було знижене до 1,21. Тобто стан хворої можна було трактувати як незадовільний, тому лікування необхідно було продовжувати. Хворій провели ще 2 курси ПХТ за схемою CAMF. При контрольному обстеженні клінічне патології не було знайдено, при холтеровському моніторіруванні Щ складав 1,32. Хвора була виписана під спостереження онколога за місцем проживання. При контрольній явці через 6 місяців клінічно патології не знайдено, при проведенні холтеровського моніторірування Щ складав 1,34. Стан хворої задовільний. Приклад 2. Хвора К., 1939 р.н. (і.х. №35806). Клінічний діагноз: рак лівої грудної залози T2N1M0. Хвора була прооперована, пройшла курс променевої терапії і 6 циклів ПХТ. Через 2 роки при контрольній явці хворій було проведене холтеровське моніторірування, в результаті якого знайдено зниження ЦІ до 1,18. Хворій було рекомендовано пройти поглиблене обстеження, яке виявило пухлину в контрлатеральній грудній залозі. На фоні додаткового лікування (хемотерапія, мастектомія, променева терапія) хворої проводилося холтеровське моніторірування. Через 2 місяці після початку лікування ЦІ складав 1,27, ще через 2 місяці - 1,29, що відповідало клінічній картині перебігу захворювання (відсутність ознак патологічних змін). Таким чином, використання способу моніторингу функціонального стану онкологічного хворого, 5 15600 що заявляється, дозволяє оперативно на фоні хемопроменевої терапії і без погрішності виявляти патологічні зміни в організмі хворого. Це дозволяє Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 6 підвищити ефективність лікування онкохворих, підвищити прогноз виживання і якість життя пацієнтів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for monitoring of functional state of cancer patient in course of radiochemotherapy

Автори англійською

Sukhina Olena Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ мониторинга функционального состояния онкологического больного при проведении химиолучевой терапии

Автори російською

Сухина Елена Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/02, A61B 10/00

Мітки: стану, хемопроменевої, спосіб, фоні, моніторингу, хворого, терапії, онкологічного, функціонального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-15600-sposib-monitoringu-funkcionalnogo-stanu-onkologichnogo-khvorogo-na-foni-khemopromenevo-terapi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моніторингу функціонального стану онкологічного хворого на фоні хемопроменевої терапії</a>

Подібні патенти