Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фундамент будівлі, споруди, що складається з тарілчастої фундаментної плити, яка містить порожнини, що виконані у вигляді зрізаних пірамід однакового розміру, розміщених своєю меншою основою усередину фундаменту, і опор, який відрізняється тим, що плита має полігональну форму, а бічні поверхні плити забезпечені антифрикційним шаром.

Текст

Фундамент будівлі, споруди, що складається з тарілчастої фундаментної плити, яка містить порожнини, що виконані у вигляді зрізаних пірамід однакового розміру, розміщених своєю меншою основою усередину фундаменту, і опор, який відрізняється тим, що плита має полігональну форму, а бічні поверхні плити забезпечені антифрикційним шаром. (19) (21) u200511800 (22) 12.12.2005 (24) 15.06.2006 (46) 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р. (72) Тімченко Радомир Олексійович, Крішко Дмитро Анатольович, Васильченко Володимир Володимирович (73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 15092 4 похилі площини фундаментної плити тарілчастої процес саморегулювання контактного тиску пороформи. При такому розкладанні сил величина жнин 4. Все це дозволяє: згладжувати нерівномірпружного ядра збільшується в 1,2 рази. ності деформацій ґрунтів 2 основи, згладити піки В нижній частині фундаментної плити розтаконцентрацій зусиль у підземних конструкціях і шовуються порожнини, виконані у вигляді зрізаних понизити величини зусиль в надземних конструкпірамід однакового розміру, розміщених своєю ціях за рахунок виключення крену фундаменту. В меншою основою усередину фундаменту з метою остаточному підсумку, коли дія нерівномірних верзменшення матеріаломісткості фундаменту і потикальних переміщень закінчується, всі елементи ліпшення контактної взаємодії фундаментної пли2 фундаменту займають за висотою новий стійкий ти з основою, що нерівномірно-деформується. стан статичної рівноваги. При повторному прояві Фундаментну конструкцію доцільно застосовунерівномірних вертикальних переміщень під будівати як в звичайних умовах, так і в умовах просівлею, спорудою, картина роботи порожнин 4 подань І типу, так і на територіях, що підробляються, вторюється згідно з новою схемою перерозподілу переважно з радіусоподібною (позитивною і неганавантажень. При цьому процес саморегулювання тивною кривизною) деформацією основи. можливий до тих пір, поки в порожнинах 4 є вільВпливи від нерівномірних осідань фундаменту, ний об'єм. що викликані природною неоднорідністю ґрунту, Антифрикційний шар 5 дозволяє згладжувати не підсумують із впливами від викривлення осноможливі фронтальні навантаження, діючі на бічну ви, яка викликана підробкою, унаслідок того, що поверхню плити. Регулювання йде в автономному підробка відбувається під час експлуатації будірежимі під впливом всього комплексу силових вель після стабілізації будівельних осідань. На чинників. майданчиках, складених просідними фунтами, У зв'язку з постійним збільшенням навантаконструкції будівель і споруд повинні проектуватижень на фундамент унаслідок зростання поверхося з урахуванням можливого загального впливу на вості, прольотів будівлі і навантажень від устаткуних деформацій від підробки і осідань. вання, висоти споруд баштового типу, У процесі прояву нерівномірних вертикальних упровадження напружено розтягнутих конструкцій і переміщень під будівлею, спорудою, на його піінших принципово нових рішень, а також у зв'язку з дошві навантаження росте, а контактний тиск виосвоєнням території, складеної слабкими ґрунтаще за граничний вирости не може; внаслідок цього ми, які вважалися раніше непридатними для будіна цих ділянках йде інтенсивне врізання порожнин вництва, запропонований фундамент максималь4 в ґрунт 2 основи. При цьому силове навантаженно знижує витрати матеріалів, трудовитрати і варня знову перерозподіляється: на ділянках з велитість при належній надійності і довговічності. кими значеннями і підвищеними переміщеннями На відмінність від звичайних плитних фундапорожнин 4 зменшується; на ділянках з меншими ментів запропонований фундамент на підставі значеннями і незначними переміщеннями порожотриманих експериментальних даних має подовнин 4 збільшується. Таким чином, здійснюється жений майданчик пружного осідання. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 15092 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basement of building, construction

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Фундамент строения, сооружения

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 27/00

Мітки: споруди, будівлі, фундамент

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-15092-fundament-budivli-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фундамент будівлі, споруди</a>

Подібні патенти