Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ортопедичний матрац, що складається з незалежного пружинного блока, додаткових еластичних шарів і чохла, що відрізняється тим, що додаткові еластичні шари виконані з термоеластичної модельованої плити з пам'яттю, що закріплена з однієї сторони незалежного пружинного блока, і з'єднання шарів кокосової койри з бавовняним волокном, розміщених по іншу сторону пружинного блока, з можливістю утворення несиметричної структури й вибору між сторонами матраца залежно від бажаного ступеня його жорсткості, при цьому товщина додаткових шарів співвідноситься з товщиною пружинного блока як 1/3 і 1/4 відповідно.

2. Ортопедичний матрац за п. 1, який відрізняється тим, що незалежний пружинний блок виконаний із щільністю пружин не менше 150 шт./м2.

3. Ортопедичний матрац за п. 1, який відрізняється тим, що термоеластична модельована плита виконана з пінополіуретану або перфорованого латексу.

4. Ортопедичний матрац за п. 1, який відрізняється тим, що чохол виготовлений із тканини на основі бавовни й віскози, щільністю, не менше 230 г/м2, простьобаної на синтапоні, при цьому зміст бавовни становить не менше 65 %, а застібка чохла виконана на блискавці.

5. Ортопедичний матрац за п. 1, який відрізняється тим, що жорсткість додаткових еластичних шарів несиметричної структури характеризується як тверда з однієї сторони й середньо-тверда з другої сторони матраца.

Текст

1. Ортопедичний матрац, що складається з незалежного пружинного блока, додаткових еластичних шарів і чохла, що відрізняється тим, що додаткові еластичні шари виконані з термоеластичної модельованої плити з пам'яттю, що закріплена з однієї сторони незалежного пружинного блока, і з'єднання шарів кокосової койри з бавовняним волокном, розміщених по іншу сторону пружинного блока, з можливістю утворення несиметричної структури й вибору між сторонами матраца залежно від бажаного ступеня його жорсткості, при цьо U 1 3 14936 4 проходять взаємно паралельно, причому відрізки вни й віскози, щільністю не менш 230г/м2, просмуг у різних лініях розташовані в шаховому постьобанної на сінтіпоні, при цьому зміст бавовни рядку в напрямку проходження згаданих ліній. становить не менш 65%, а застібка чохла виконаНедоліком такої конструкції є недостатня елана на блискавці. Жорсткість додаткових еластичстичність і міцність. них шарів несиметричної структури характеризуВідомий пружинний матрац [2], пружинна струється, як тверда з однієї сторони й середньоктура якого складається з n-го числа блоків, які тверда з іншої сторони матрацу. являють собою набір пружин, з'єднаних один з Сутність корисної моделі пояснюється кресодним у ряди за допомогою стягуючих елементів, леннями. а стягуючі елементи між блоками в нижній і верхНа Фіг.1 представлена система розташування ній лицьових поверхнях розташовані під кутом від шарів матрацу. На Фіг.2 - фрагмент чохла. 0 до 90 відносно один одного. Число блоків стаОртопедичний матрац 1 складається із блоку новить від 2 до n у пружинній структурі, а число 11 незалежних пружин 2, кожна з яких поміщена в стягуючих елементів між блоками становить від 1 окремий тканий чохол 3, плити кокосової койри 4, до (n-1). Стягуючі елементи виконані у вигляді шару термоеластичної плити 5, шару ватину 6 і дроту зі спіральною навивкою або у вигляді гумочохла 7 із застібкою на блискавці 8. Тканина 10 вого джгута й т.п. Крім того, пружинна структура чохла з ниток бавовни й віскози (на кресленні не містить проміжний елемент, виконаний, наприпоказане) простьобана на сінтіпоні 9. клад, із пружного матеріалу, що зминається, розОртопедичний матрац 1 виготовляють наступташованого в просторі, утвореному стягуючими ним способом. Незалежний пружинний блок 11, елементами в нижній і верхній лицьових поверхщо складається із пружин 2, поміщених в окремі нях пружинної структури й крайніх паралельних ткані чохли 3 кожна, і скріплених між собою із двох рядів пружин сусідніх блоків. сторін тканиною (на кресленні не показане), уклаНедоліком відомої конструкції є складність йодають на робочий стіл (не показане). Розкроюють го виконання через велику кількість його складоплиту кокосової койри 4 і шар термоеластичної вих частин. плити 5. На блок 11 з незалежних пружин 2 наноВідомий матрац [3], що містить пружинний сять клей методом розпилення в кількості 20г/м2. блок у вигляді набору пружинних секцій незалежПотім наклеюють шар термоеластичної плити 5 на них циліндричних пружин, розміщених в окремих одну сторону, а плиту кокосової койри 4 на іншу матер'яних чохлах, м'який елемент і облицювання, сторону незалежного пружинного блоку 11, і додау якому проміжки між секціями заповнені вкладитково з боку плити з кокосової койри 4 наклеюють шами з еластичного матеріалу, а пружини виконані настил з ватину 6 полотнопробивного. При необдвохконусними. хідності шар ватину 6 рівняють ножицями. Для Недоліком відомого матраца є недостатньо виробництва чохла 7 розкроюють тканину 10, відвисокі його ортопедичні властивості. повідно до заданих розмірів, оздоблювальну стрічНайбільш близьким до даного технічного ріку (тасьму) (не показане) і сінтіпон 9. Тканину 10 шення є пружинний матрац [4], що складається з чохла 7 простьобують на сінтіпоні 9, деталі чохла незалежного пружинного блоку, додаткових еласзістрочують, тасьму (на кресленні не показане) тичних шарів латексу й кокосової койри й чохла. настрочують на окантовочній машині, край тасьми Недоліком такого матрацу є незмінна жорстобробляють методом оплавлення або із закритим кість по всій його довжині, що не може забезпечизрізом, підігнувши усередину, встрочують блискавти достатнього комфорту й рівномірного навантаку 8. На готове тіло матрацу натягують чохол 7, ження на хребет людини. розправляють тканину, защібають блискавку 8. Завданням пропонованої корисної моделі є Одна з моделей ортопедичного безпружинного збільшення пружності й поліпшення ортопедичних матрацу, виготовленого згідно наведеного вище властивостей матраца. опису, включає сполучення шарів термоеластичПоставлене завдання вирішується тим, що в ної плити 5, шириною 4см, койри 4 шириною 3см і ортопедичному матраці, що складається з незаблоку 11 незалежних пружин 2, шириною 12см. лежного пружинного блоку, додаткових еластичТермоеластична модельована плита виконана з них шарів і чохла, відповідно до корисної моделі, латексу, щільністю 41-43кг/м2 і жорсткістю 45додаткові еластичні шари виконані з термоеласти55кПа, або пінополіуретану щільністю 23-26кг/м2 і чної модельованої плити з «пам'яттю», що закріпжорсткістю 35-45кПа. Модель відрізняється своєю лені з однієї сторони незалежного пружинного несиметричною структурою шарів, що дає можлиблоку, і сполучення шарів кокосової койри з бавовість вибору між сторонами залежно від бажаної вняним волокном, розміщених по іншу сторону ступені жорсткості. Унікальні властивості кокосовопружинного блоку, з можливістю утворення несиго волокна надають даній моделі підвищену пружметричної структури й вибору між сторонами матність, достатню для збереження первісної форми рацу залежно від бажаної ступені його жорсткості, матрацу, позитивно впливають на характеристики при цьому товщина додаткових шарів співвіднозлежуваності. Висота матрацу: 19см. Чохол: знімситься з товщиною пружинного блоку як 1/3 і 1/4 ний жакардовий чохол на блискавці (65% - бавоввідповідно. на, 35% - віскоза, щільність 230г/м2). Стібка на Незалежний пружинний блок виконаний із 2 сінтіпоні. щільністю пружин не менш 150шт./м . Джерела інформації: Термоеластична модельована плита виконана 1. Заявка RU №2000119122, МПК7 з пінополіуретану або перфорованого латексу. А47С23/053; (21), (22) 2000119122/12, 1998.12.11, Чохол виготовлений із тканини на основі баво 5 14936 6 (54) «Пружинный матрац», (71) (72) ШЕРНФЬЕД(21), (22) 2000131138, 13.12.2000, (54) «Матрац», РАР АБ , ШЕРНА НильсЭрик. (72) Коровин В. Г. (73) Государственное унитарное 2. Патент RU №2228701, МПК7 А47С23/04; предприятие Научно-исследовательское проект(21), (22) 2003102410/12, 2003.01.29, (54) «ПРУно-технологическое бюро «Онега» ЖИННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ МАТРАЦА», (72) За4. Пружинные матрасы, (on line). Фабрика харов А.С., Татаринов А.С., (73) Захаров А.С., Та"ОРМАТЕК". [Найдено 02.02.2005 г.] Интернет: таринов А.С. (прото3. Патент RU № 18228 U1, МПК7 А47С23/00; тип). Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Orthopedic mattress

Назва патенту російською

Ортопедический матрац

МПК / Мітки

МПК: A47C 23/00, A47C 27/04

Мітки: матрац, ортопедичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14936-ortopedichnijj-matrac.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ортопедичний матрац</a>

Подібні патенти