Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб накладання вузлового комбінованого адаптуючого хірургічного шва, що включає вкол і проведення нитки через товщу підшкірної жирової клітковини з захоплюванням країв рани на відстані 2-3 мм від краю, який відрізняється тим, що голкою з ниткою вколи здійснюють на відстані 4-5 см від краю рани, а при зворотному ході нитки - на відстані 1,5-2 см від краю рани.

Текст

Спосіб накладання вузлового комбінованого адаптуючого хірургічного шва, що включає вкол і проведення нитки через товщу підшкірної жирової клітковини з захоплюванням країв рани на відстані 2-3мм від краю, який відрізняється тим, що голкою з ниткою вколи здійснюють на відстані 4-5см від краю рани, а при зворотному ході нитки - на відстані 1,5-2см від краю рани. (19) (21) u200512322 (22) 21.12.2005 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Шепетько Євген Миколайович, Заплавський Олександр Вікторович, Шепетько Олександр Євгенович, Гармаш Денис Олександрович (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 3 цього боку на відстані 2-3мм від краю рани, виколом на протилежній стороні на відстані 2-3мм від краю, з наступним вколом на цій же стороні на відстані 1,5-2см від краю рани, проходженням голки через підшкірну клітковину на глибині 1,5-2см від краю рани на протилежний бік з виколом на відстані 1,5-2см від краю рани, з наступним зав'язуванням кінців лігатур, що дають адаптацію країв шкіри і контакт підшкірної клітковини на всю глибину рани. На відстані 3-4см від першого вузлового комбінованого адаптуючого шва накладають декілька комбінованих адаптуючих швів на всьому протязі рани, достатніх для з'єднання рани по всій довжині, після чого накладають додаткові вузлові шви проміж комбінованих адаптуючих. Перевагами способу є те, що при накладанні швів досягається адекватне адаптування шарів черевної стінки при надмірно вираженій підшкірній жировій клітковині, адаптація країв рани проходить по шарам черевної стінки, немає надмірної компресії тканин, а відсутність лігатур в підшкірній клітковині не створює умов для розвитку інфільтратів, сером та виникнення лігатурних нориць. Наявність вказаних відмінних рис, у порівнянні з найближчим аналогом, робить їх суттєвими і слугує підґрунтям для представлення даного способу, що заявляється, в якості корисної моделі. Спосіб пояснюється кресленням: Фіг.1 - вкол голки з ниткою на відстані 4-5см від краю рани, проведення через усю товщу клітковини на глибині рани з виколем на протилежному боці на 4-5см від краю рани, вкол тією ж ниткою на відстані 1-2см від краю рани, проходження в клітковині на глибині 1,5-2см, викол на протилежному боці рани на відстані 1,5-2см від краю рани. Фіг.2 - вкол цією ж голкою з ниткою на відстані 2-3мм від краю, проходження дерми з виколом на протилежному боці на відстані 2-3мм від краю рани, вкол цією ж голкою з ниткою на відстані 1,52см від краю рани, проходження через клітковину на глибині 1,5-2см з виколом на протилежному боці рани на відстані 1,5-2см від краю рани; зав'язування кінців нитки; Фіг.3 - на відстані 4-5см від першого вузлового комбінованого адаптуючого шва накладають другий, третій і т.д. по всій довжині рани, після чого накладають додаткові вузлові шви проміж комбінованих адаптуючих; кінцевий вигляд рани з накладеними швами. Спосіб здійснюють наступним чином: шляхом здійснення вколу голки (1) з ниткою (2) на відстані 4-5см від краю (3) рани черевної стінки, проведення голки через всю товщу підшкірної клітковини (4) з виколом, відступаючи 4-5см від протилежного краю рани (5), потім здійснення вколу на відстані 1,5-2см від краю рани цією ж голкою (1) з ниткою (2), проведення її через підшкірну клітковину на протилежний бік з виколом на відстані 1,52см, потім з захопленням шкірного краю (3) з цього боку на відстані 2-3мм від краю рани, виколом на протилежному боці на відстані 2-3мм від краю рани (5) (Фіг.1), з наступним вколом на цьому ж боці на відстані 1,5-2см від краю рани (5), проходженням голки через підшкірну клітковину (4) на глибині 1,5-2см на протилежний бік рани з виколом на від 14730 4 стані 1,5-2см від краю рани (3) (Фіг.2). На відстані 4-5см від першого вузлового комбінованого адаптуючого шва (6) накладають другий (7), третій (8) і т.д. по всій довжині рани, а потім зав'язують послідовно кожен шов, з адаптацією країв рани по всій довжині і контактом підшкірної клітковини на всю глибину рани, після чого накладають додаткові вузлові шви (9) проміж комбінованих адаптуючих (6, 7, 8,) (Фіг.3). Приклад конкретного виконання 1. Хвора Р., 66р., і. хв. №18468, поступила в клініку 28.11.2005р. з приводу гострокровоточивого раку антрального відділу шлунка. Страждає ожирінням 3ст. Підшкірна жирова клітковина дуже значно виражена. 30.11.2005р. виконана субтотальна резекція шлунка за Більрот-2. При зашиванні черевної стінки на шкіру та підшкірну клітковину накладено 5 комбінованих адаптуючих вузлових швів шляхом здійснення вколу на відстані 4-5см від краю рани черевної стінки, проведення голки через всю товщу підшкірної клітковини з виколом відступаючи на 4-5см від протилежного краю рани, потім вколу на відстані 1,5-2см цією ж ниткою, проведення її через підшкірну клітковину на протилежний бік з виколом на відстані 1,5-2см, потім з захопленням шкірного краю з цього боку на відстані 2-3мм, виколом на протилежному боці на відстані 2-3мм, з наступним вколом на цьому ж боці на відстані 1,5-2см, проходженням голки через підшкірну клітковину на глибині 1,5-2см на протилежний бік рани з виколом на відстані 1,5-2см від її краю, з наступним зав'язуванням кінців лігатур, що дають адаптацію країв шкіри і контакт підшкірної клітковини на всю глибину рани. На відстані 3-4см від першого вузлового комбінованого адаптуючого шва накладено ще чотири таких же шви, що було достатньо для з'єднання рани по всій довжині. Кінці ниток вузлових швів взято на затискачі, а потім послідовно шви зав'язано з адаптацією країв рани по всій довжині. В проміжках поміж комбінованими адаптуючими швами накладено додаткові вузлові шви. Комбіновані адаптуючі шви знято на сьому добу після операції. Рана загоїлась первинним натягом. Інфільтратів в рані не було. Косметичний результат добрий. Виписана 9.12.2005р. в задовільному стані. За заявленим способом прооперовано 3 хворих. Заявлений спосіб має ту перевагу, що при накладанні швів досягається адекватне адаптування шарів черевної стінки при надмірно вираженій підшкірній жировій клітковині, адаптація країв рани проходить по шарам черевної стінки, немає надмірної компресії тканин, отримано кращі косметичні результати хірургічного шва, а відсутність лігатур, що не розсмоктуються в підшкірній клітковині, не створює умов для розвитку інфільтратів і сером, а також виникнення лігатурних нориць. Спосіб апробовано в хірургічній клініці кафедри факультетської хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. При накладанні швів за заявленим способом інфільтратів, сером та нагноєння рани у хворих не було. Спосіб може бути застосовано в хірургічних відділеннях районних, обласних, міських лікарнях, центрах пластичної хірургії, герніологічних 5 14730 центрах. Перелік літератури: 1. Матяшин И.М., Глузман А.М. Справочник хирургических операций // Киев, «Здоров'я». Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 1979. - 312с. 2. Оперативная хирургия. Под ред. проф. И. Литтмана. Будапешт, Венгрия, 1981. - 1175с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for interrupted combined adapting surgical suture

Автори англійською

Shepetko Yevhen Mykolaiovych, Zaplavskyi Oleksandr Viktorovych, Shepetko Oleksandr Yevhenovych, Harmash Denys Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ наложения узлового комбинированного адаптирующего хирургического шва

Автори російською

Шепетько Евгений Николаевич, Заплавский Александр Викторович, Шепетько Александр Евгеньевич, Гармаш Денис Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: хірургічного, спосіб, адаптуючого, шва, вузлового, накладання, комбінованого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14730-sposib-nakladannya-vuzlovogo-kombinovanogo-adaptuyuchogo-khirurgichnogo-shva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб накладання вузлового комбінованого адаптуючого хірургічного шва</a>

Подібні патенти