Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Тазові щипці, які містять основну і парні бокові штанги, які ковзають по основній, парні стрижні та втулки, з`єднані із протилежного кінця бокових штанг, які відрізняються тим, що встановлені знімні бокові штанги прикріплені з двох сторін до основної штанги за допомогою виступів прямокутникової форми довжиною 13 мм, шириною 5 мм та висотою 7 мм, причому основна штанга має жолобоподібний паз по всій своїй довжині.

2. Щипці за п. 1, які відрізняються тим, що бокові штанги прикріплені до основної штанги під внутрішнім кутом 100°.

3. Щипці за п. 1, які відрізняються тим, що додатково містять стрижні довжиною 180 мм та 240 мм.

Текст

1. Тазові щипці, які містять основну і парні бокові штанги, які ковзають по основній, парні 3 14615 4 ною 13мм, шириною 5мм та висотою 7мм. При бокових штанг 2 є отвори 5, в які входять втулки 6. цьому основна штанга має жолобоподібний паз по Отвори у втулках 6 відповідають діаметру стрижвсій довжині своїй відповідно виступу парних бонів 8, які вільно ковзають по них. Медіальні кінці кових штанг, що забезпечує вільне ковзання обох стрижнів 8 конусоподібні 9. Зовнішні кінці втулки 6 бокових штанг по основній, полегшуючи кінцевий - чотиригранні 7, для ключа, за допомогою якого монтаж і збільшуючи компресію між відламками створюється додаткова компресія на кінцевій стакісток, а також дає можливість накладати щипці в дії операції. найкоротший термін (5-7 хвилин), тобто можна їх Запропоновані авторами тазові щипці працювикористовувати в якості протишокових заходів, а ють наступним чином (Фіг.1, Фіг.2, Фіг.3, Фіг.4). також наявністю в наборі стрижнів із різною довПісля обробки операційного поля розчинами жиною (180мм, 240мм), які дозволяють застосовуантисептиків, робимо розріз-укол шкіри і через вати їх для хворих із різною конституцією (як для отвори бокових штанг 5, вводимо стрижні 8 в здуххудих, так і для повних). винні кістки 10 на глибину 5-10 мм. Бокові штанги 2 Завдяки тому, що в поданій корисній моделі, просуваємо назустріч одна до одної, медіально тазові щипці складаються із основної штанги довковзаючи по основній штанзі 1. Закручуємо втулки жиною 720мм, до якої прикріплені під кутом 100° 6 за допомогою чотиригранного кінця втулки 7, знімні бокові штанги довжиною 400мм за допомостабілізуючи дорзальний відділ тазового кільця, гою отворів відповідного діаметру, які знаходяться створюючи компресію. Корекцію краніального зміна їх кінцях, прикріплення парних бокових штанг щення тазу проводимо односторонньою тракцією до основної забезпечується контактом виступів кінцівок. Якщо необхідний остеосинтез стегна, то (довжиною 13мм, шириною 5мм та висотою 7мм), раму перекладаємо на живіт 11, а якщо показана кінцями бокових штанг та жолобоподібним пазом в лапаротомія, то раму перекладаємо на стегна 12. основній штанзі, який відповідає розміру виступів Доказом ефективності даного пристрою, який таким чином, що і забезпечує вільне ковзання пабув апробований в Київській міській клінічній лікарних бокових штанг по основній, полегшуючи кінрні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД), моцевий монтаж. Причому бокові штанги прикріплені жуть бути наведені нижче приклади. до основної під внутрішнім кутом 100°, що забезПриклад 1. Хвора К., 28 років, історія хвороби печує ще більшу міцність їх з'єднання. Зовнішні №7888, поступила у відділення політравми кінці втулки - чотиригранні, для ключа, за допомоКМКЛШМД 14.03.04p. із діагнозом: закрита черепгою якого створюється додаткова компресія на но-мозкова травма, забій головного мозку, субаракінцевій стадії операції, що забезпечує скорочення хноїдальна кровотеча, перелом кісток склепіння і часу на проведення операції, а наявність в наборі основи черепа, епідуральна гематома зліва, травдодаткових стрижнів із різною довжиною (180мм, матичний розрив барабанної перепонки зліва. За240мм) дозволяє застосовувати тазові щипці у крита травма грудної клітки, перелом 2-4 ребер хворих із різною конституцією (як для худих, так і зліва, забій легень та органів середостіння. Закридля повних). та травма живота, забій органів черевної порожСутність корисної моделі пояснюється креснини, травматичний розрив вагітної матки (39-40 леннями, де: неділь) гемоперитонеум, велика заочеревинна на Фіг.1 - зображено загальний вигляд тазових тазова гематома. Ушкодження тазу по типу «С»: щипців (вид спереду), перелом лобкових і сідничних кісток із обох сторін, на Фіг.2 - зображено місце введення стрижнів розрив крижово-клубового суглобу зліва. Перелом в здухвинні кістки (вид збоку), лівої лопатки. Закритий перелом хірургічної шийки на Фіг.3 - зображені щипці, які накладені на лівої плечової кістки. Закритий багатоуламковий хворому (поперечний зріз), перелом проксимального епіметафізу кісток лівої на Фіг.4 - зображено положення щипців на жигомілки. Шок III ступеню. воті і на стегнах, Проведені операції: де: 14.03.04p. - нижньосерединна лапаротомія, 1 - основна штанга, кесарів розтин в нижньоматковому сегменті, надпі2 - бокові штанги, хвова ампутація матки без придатків, дренування 3 - виступи бокових штанг, черевної порожнини. Після чого проведено мета4 - паз основної штанги, лоостеосинтез тазу апаратом зовнішньої фіксації і 5 - отвори бокових штанг із внутрішньою різьтазовими щипцями. Після обробки операційного бою, поля в положенні хворої на спині, проводимо про6 - втулки із зовнішньою різьбою, кол-розріз довжиною 1,5см і вводимо парні стрижні 7 - чотиригранні кінці втулки для ключа, в здухвинні кістки через отвори бокових штанг. 8 - стрижні, Після чого компресуємо таз в медіальному напра9 - конусовидні кінці стрижнів, вленні, здавлюючи парні бокові штанги, які ковза10 - місце введення стрижнів в здухвинні кістють по основній. Для кінцевої установки щипців ки, додатково компресуємо таз за допомогою втулок, 11 - положення щипців на животі, закручуючи їх ключем. 12 - положення щипців на стегнах. 17.03.04p. - виконано трахеостомію. Тазові щипці містять основну штангу 1, до якої 21.04.04p. - виконано металоостесинтез велиприкріплені під внутрішнім кутом 100° парні бокові когомілкової кістки пластиною. штанги 2 за допомогою виступів 3 і пазом 4 в осХвора виписана в задовільному стані на амбуновній штанзі 1 по всій її довжині, що і забезпечує латорне лікування. Оглянута через 6 місяців: ховільне ковзання парних бокових штанг 2. Внизу 5 14615 6 дить самостійно, скарг немає. Стан матері та ди25.07.03p. - металоостесинтез тазу апаратом тини задовільний. зовнішньої фіксації і запропонованим авторами Приклад 2. Хвора Н., 53 років, історія хвороби пристроєм. №21505, поступила у відділення політравми 13.09.03p. - проведено видалення апарату зоКМКЛШМД 25.07.03p. із діагнозом: закрита черепвнішньої фіксації і металоостесинтез лобкового но-мозкова травма, струс головного мозку. Закрисимфізу пластиною. та травма грудної клітки, перелом 3-4 ребер спраХвора виписалась в задовільному стані. Оглява і 2-6 ребер зліва. Закрита травма живота, забій нута через 6 місяців: скарг немає. Повернулась на органів черевної порожнини. Закритий перелом колишнє робоче місце. медіального виростка стегнової кістки і надколінТаким чином запропоновані тазові щипці доника справа. Ушкодження кісток тазу по типу «С»: зволяють скоротити час на накладання щипців фрагментарний перелом лобкової кістки зліва, (всього за 5-7 хвилин), що дозволяє використовурозрив лобкового симфізу - 7,5см, розрив крижовати їх в якості протишокових заходів і застосовуво-клубового суглобу справа. вати для хворих із різною конституцією (як для Проведені операції: худих так і для повних) та знизити летальність на 20,7%. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pelvic forceps

Автори англійською

Ankin Lev Mykolaiovych, Burlika Volodymyr Volodymyrovych, Derkach Valerii Mykhailovych, Liabakh Andrii Petrovych, Ankin Mykola Lvovych

Назва патенту російською

Тазовые щипцы

Автори російською

Анкин Лев Николаевич, Бурлука Владимир Владимирович, Деркач Валерий Михайлович, Лябах Андрей Петрович, Анкин Николай Львович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58

Мітки: щипці, тазові

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14615-tazovi-shhipci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тазові щипці</a>

Подібні патенти