Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі

Номер патенту: 14339

Опубліковано: 15.05.2006

Автори: Чураков Анатолій Якович, Ященко Оксана Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі, що складається з вимірювального конденсатора, який являє собою зовнішній електрод у вигляді латунної нікельованої трубки, всередині якої установлений вимірювальний електрод легких негативних іонів, вентилятора у вигляді аспіраційної головки від психометра, установлений позаду вимірювального конденсатора, джерело вхідної напруги у вигляді батареї з магазином опорів, який відрізняється тим, що він додатково містить вимірювальний резистор легких позитивних іонів, вхід якого підключений до джерела вхідної напруги, а вихід - до зовнішнього електрода вимірювального конденсатора, а у вимірювальному конденсаторі позаду вимірювального електрода легких негативних іонів установлений вимірювальний електрод важких іонів у вигляді сітки.

Текст

Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі, що складається з вимірювального конденсатора, який являє собою зовнішній електрод у вигляді латунної нікельованої трубки, всередині якої установлений вимірювальний 3 психометру, установлений позаду вимірювального конденсатору, джерело вхідної напруги у вигляді батареї з магазином опорів, у відповідності з корисною моделлю додатково містить вимірювальний резистор легких позитивних іонів, вхід якого підключений до джерела напруги, а вихід -до зовнішнього електрода вимірювального конденсатора, а у вимірювальному конденсаторі позаду вимірювального електрода легких негативних іонів установлений вимірювальний електрод важких іонів у вигляді сітки. Встановлення вимірювального резистора легких позитивних іонів дозволяє безпосередньо вимірювати концентрацію легких позитивних іонів в повітрі, а встановлення вимірювального електрода важких іонів у вигляді сітки з отворами певного діаметру дозволяє вимірювати концентрацію важких іонів визначеного розміру, що в свою чергу забезпечує розширення діапазону вимірювання. Технічна суть і принцип роботи пристрою, що пропонується, пояснюється кресленням, на якому наведена: Принципова схема пристрою для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі. Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі, що пропонується, складається з вимірювального конденсатора 1, який представляє собою зовнішній електрод 2 у вигляді латунної нікельованої трубки, всередині якої установлений вимірювальний електрод легких негативних іонів 3 і вимірювальний електрод важких іонів 4 у вигляді сітки, встановлений позаду вимірювального електрода легких негативних іонів 3, вентилятор 5 у вигляді аспіраційної головки від психометру, установлений позаду вимірювального конденсатору 1, джерело вхідної напруги 6 у вигляді батареї з магазином опорів, вимірювального резистора легких позитивних іонів 7, а також вимірювальних резисторів 8 і 9, підсилювача електричних сигналів 10, індикатора 11. Для підвищення точності вимірювання концентрації легких негативних, легких позитивних і важких іонів в повітрі вхід вимірювального резистора 7 підключений до джерела вхідної напруги 6, вихід до зовнішнього електрода 2 вимірювального конденсатора 1, вимірювальний резистор 8 підключений до електрода легких іонів 3, а вимірювальний резистор 9 - до вимірювального електрода важких іонів 4. Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі працює за таким принципом. Під час вимірювання від джерела вхідної напруги 6 на зовнішній електрод 2 подається електричний потенціал певної величини. На вимірювальних електродах легких негативних іонів 14339 4 3 і важких іонів 4 встановлюється електростатичний заряд, рівний за величиною зовнішнього електрода і протилежний йому за знаком. Вимірювальні резистори 8 і 9 ізольовані від джерела вхідної напруги 6 і зовнішнього електрода 2 і поміщенні в металевий кожух 12. Вимірювальний резистор легких позитивних іонів 7 поміщений в металевий кожух 13 (не наведено на кресленні). Іонізоване повітря всмоктується вентилятором 5 і рухається між зовнішнім електродом 2 і вимірювальним електродом легких негативних іонів 3. При цьому іони повітря під дією електричного поля вимірювального конденсатора 1 відхиляються в залежності від знаку заряду іонів повітря і електродів у бік і осідають на зовнішньому електроді 2 і вимірювальному електроді легких негативних іонів 3. Іони повітря, які потрапляють на вимірювальний електрод легких негативних іонів 3, порушують електростатичну рівновагу системи, в результаті чого на вимірювальному резисторі 8 буде мати місце падіння напруги, під дією якого потече струм І. Величина струму І пов'язана з кількістю електронів, які знаходяться в одному кубічному сантиметрі повітря, такою залежністю І=n·е·Ф, (1) де е - елементарний заряд частки, Кл; Ф - об'єм повітря, яке всмоктується вентилятором, см3. Важки іоні, які не осіли на вимірювальному електроді легких негативних іонів 3, осідають на вимірювальному електроді важких іонів 4 , який виконано у вигляді сітки, яка має відповідний діаметр отворів. Іони повітря, які потрапляють на вимірювальний електрод важких іонів 4, порушують електростатичну рівновагу системи, в результаті чого на вимірювальному резисторі 9 буде мати місце падіння напруги, під дією якого потече струм І. Величина струму І пов'язана з кількістю електронів, які знаходяться в одному кубічному сантиметрі повітря залежністю (1). Іони повітря, які осіли на зовнішньому електроді 2, порушують електростатичну рівновагу системи, в результаті чого на вимірювальному резисторі 7 буде мати місце падіння напруги, під дією якого потече струм І. Величина струму пов’язана з кількістю електронів, які знаходяться в одному кубічному сантиметрі повітря залежністю (1). Електричні сигнали зі зовнішнього електрода 2, вимірювального електрода легких негативних іонів 3 та вимірювального електрода важких іонів 4 надходять на підсилювачі електричних сигналів 10. Підключивши до підсилювачів електричних сигналів 10 індикатори 11 можна проводити пряме та тривале вимірювання концентрації легких негативних, легких позитивних та важких іонів. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 14339 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for measuring concentration of light and heavy ions in air

Автори англійською

Churakov Anatolii Yakovych

Назва патенту російською

Устройство для измерения концентрации легких и тяжелых ионов в воздухе

Автори російською

Чураков Анатолий Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: H01J 47/00

Мітки: концентрації, пристрій, вимірювання, іонів, важких, легких, повітрі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14339-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-koncentraci-legkikh-i-vazhkikh-ioniv-v-povitri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі</a>

Подібні патенти