Композиція інгредієнтів для настоянки “штурман. горіхова”

Номер патенту: 14146

Опубліковано: 15.05.2006

Автори: Мамонтенко Олександр Борисович, Кауфман Борис Рафаїлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Композиція інгредієнтів для настоянки, що містить горіховий ароматно-смаковий компонент, солодкий компонент і водно-спиртову суміш спирту етилового ректифікованого вищої очистки та води, яка відрізняється тим, що вона додатково містить колер, при цьому як горіховий ароматно-смаковий компонент композиція містить натуральний ароматизатор Волоський горіх 31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH&Co.KG», а як солодкий компонент - мед натуральний при наступному співвідношенні інгредієнтів, кг на 1000 дал:

натуральний ароматизатор Волоський горіх 31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH&Co.KG»

1,0-1,4

мед натуральний

10,0-14,0

колер

0,6-0,8

водно-спиртова суміш спирту етилового ректифікованого вищої очистки і води питної підготовленої

решта з розрахунку на міцність 40% об.

Текст

Композиція інгредієнтів для настоянки, що містить горіховий ароматно-смаковий компонент, солодкий компонент і водно-спиртову суміш спирту етилового ректифікованого вищої очистки та води, яка відрізняється тим, що вона додатково містить колер, при цьому як горіховий ароматносмаковий компонент композиція містить натураль 3 14146 4 додатково містить колер, при цьому як горіховий очистки і відповідає вимогам ГОСТ 2874, змішують ароматно - смаковий компонент композиція місіз спиртом етиловим ректифікованим вищої очисттить натуральний ароматизатор Волоський горіх ки в безперервно діючій автоматизованій установ31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH & ці приготування водно-спиртових розчинів. ПригоCo.KG», Німеччина, а як солодкий компонент - мед товлена водно-спиртова суміш надходить до натуральний при наступному співвідношенні інгренапірної ємності і звідти самопливом направляєтьдієнтів, кг на 1000 дал: ся на фільтрацію: спочатку на попереднє фільтрунатуральний ароматизатор вання через пісочні фільтри, а потім через колонки Волоський горіх з активованим вугіллям. Оброблену активованим 31825800020000 фірми вугіллям сортировку направляють на заключне «Rudolf Wild GmbH & Co.KG», фільтрування на пісочних фільтрах. ВідфільтроваНімеччина, кг 1,0-1,4 ну на пісочних фільтрах сортировку направляють в мед натуральний, кг 10,0-14,0 збірник для готової продукції і додають рецептурну колер, кг 0,6-0,8 кількість колеру, меду натурального і натуральноводно-спиртова суміш спирту решта з го ароматизатору Волоський горіх етилового ректифікованого розрахунку 31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH & вищої очистки і води питної на міцність co.kg», Німеччина. підготовленої 40% об. Після цього перевіряють міцність отриманої Новим в корисній моделі, що заявляється, є таким чином настоянки і, в разі необхідності, донаявність колеру, меду натурального і натуральноводять міцність до 40% об. го ароматизатору Волоський горіх Готову настоянку фільтрують на контрольних 31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH & фільтрах і розливають в пляшки. Co.KG», Німеччина, а також масове співвідношенПриклад 1 ня інгредієнтів композиції, що надає настоянці Приготували настоянку «Штурман. Горіхова» «Штурман. Горіхова» аромат і смак горіха волосьтак, як описано вище. Інгредієнти брали у такому кого. співвідношенні на 1000 дал: Для приготування заявленої композиції викоколер, кг 0,7 ристовують такі інгредієнти: мед натуральний, кг 12,0 - спирт етиловий ректифікований вищої очистнатуральний ароматизатор ки згідно з ДСТУ 4221; Волоський горіх - воду питну за ГОСТ 2874 підготовлену; 31825800020000 фірми - натуральний ароматизатор Волоський горіх «Rudolf Wild GmbH & 31825800020000 фірми «Rudolf Wild GmbH & Co.KG», Німеччина, кг 1,2 Co.KG», Німеччина, згідно з гігієнічним висновком водно-спиртова суміш спир№05.03.02-0.3/37133 від 17.09.2004р. ту етилового ректифіковаз розрахунку на - мед натуральний згідно з ГОСТ 19792; ного вищої очистки і питної міцність купажу - колер згідно з ТІ У 18.4466. підготовленої води 40% об. Настоянку з використанням запропонованої Отримана таким чином настоянка «Штурман. композиції інгредієнтів готують таким чином. Горіхова» мала такі фізико-хімічні і органолептичні Підготовлену питну воду, яка пройшла стадію показники: а) фізико-хімічні: Міцність, % Інтенсивність забарвлення по ФЕК при =364нм і S=10мм, D б) органолептичні: Зовнішній вигляд Колір Смак Аромат Дегустаційна оцінка - 9,8 балів. Приклади 2-5 ілюструють одержання настоянки «Штурман. Горіхова» з використанням композицій з різним кількісним вмістом інгредієнтів. Дані наведені в таблиці. Приклади 2, 3 - кількісний склад композицій знаходиться в межах заявленого. Приклад 4 - кількісний склад інгредієнтів композиції менший, ніж заявлено. Приклад 5 - кількісний склад інгредієнтів перебільшує заявлений. 40 0,200-0,300 прозора рідина світло-солом'яний злегка пекучий волоського горіха Напої, які одержані з використанням композицій згідно Прикладів 2 і 3 за своєю якістю і органолептичними властивостями були аналогічні напою по Прикладу 1. Напої, які одержані з використанням композиції згідно прикладів 4 і 5 мали смак, не специфічний для настоянки, приготовленої з використанням композицій згідно Прикладів 1, 2, 3. Дегустаційні оцінки: 9,4 і 9,5 балів відповідно. 5 14146 6 Таблиця Кількісний склад композиції інгредієнтів для настоянки «Штурман. Горіхова» Інгредієнти на 1000 дал Водно-спиртова суміш спирту етиНатуральний ароматизатор Волось№№ приккий горіх 31825800020000 фірми Колер, Мед натураль- лового ректифікованого вищої очиладів стки та питної підготовленої води «Rudolf Wild GmbH & Co.KG», Німечкг ний, кг чина» кг решта з розрахунку на міцність 1 1,2 0,7 12,0 купажу 40% об. 2 1,0 0,6 10,0 -//3 1,4 0,8 14,0 -//4 0,8 0,4 7,5 -//5 1,55 1,0 16,0 -// Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition of ingredients for liqueur “shturman horikhova”

Автори англійською

Kaufman Borys Rafailovych

Назва патенту російською

Композиция ингредиентов для настойки "штурман. ореховая"

Автори російською

Кауфман Борис Рафаилович

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06, A23L 1/076

Мітки: інгредієнтів, горіхова, композиція, настоянки, штурман

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14146-kompoziciya-ingrediehntiv-dlya-nastoyanki-shturman-gorikhova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція інгредієнтів для настоянки “штурман. горіхова”</a>

Подібні патенти