Механізм накатування полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, розташований в напрямних, товарний валик, розташований в опорах, та привід накатного валика, що містить ланцюгову передачу, причому осі накатного та товарного валиків розташовані паралельно, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного, який відрізняється тим, що оснащений додатковим привідним валом, кінематично з'єднаним з ланцюговою передачею, і зірочками, жорстко закріпленими на кінцях накатного валика та кінематично з'єднаними з додатковим привідним валом, причому накатний валик розмішений над товарним валиком і їх осі розташовані у вертикальній площині.

2. Механізм накатки полотна круглов'язальної машини за п. 1, який відрізняється тим, що накатний валик виконано вагою, що вибирається із умови:

де  - вага накатного валика;

 - зусилля накатки полотна;

 - приведений коефіцієнт тертя пари накатний валик – полотно (коефіцієнт зчеплення накатного валика з полотном);

 - діаметр ділильного кола зірочок накатного валика;

 - діаметр накатного валика.

Текст

1. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, розташований в напрямних, товарний валик, розташований в опорах, та привід накатного валика, що містить ланцюгову передачу, причому осі накатного та товарного валиків розташовані паралельно, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного, який відрізняється тим, що оснащений додатковим привідним валом, кінематично з'єднаним з ланцюговою передачею, і зірочками, жорстко закріпленими на кінцях накатного валика та кінематично з'єднаними з додатковим привідним валом, причому накатний валик розмішений над товарним валиком і їх осі розташовані у вертикальній площині. 2. Механізм накатки полотна круглов'язальної машини за п. 1, який відрізняється тим, що накатний валик виконано вагою, що вибирається із умови: 1 d2 Q F , f d1 Корисна модель відноситься до області трикотажного машинобудування, а саме, до механізмів накатки полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в опорах [Коган Л.П., Кесслер Ю.В. Однофонтурные кругловязальные машины. - Μ.: Легкая индустрия, 1968, с. 21, рис. 13]. Періодичність обертального руху товарного валика, що зумовлює дана конструкція механізму накатки полотна, призводить до порушення основної вимоги одержання якісного полотна сталість швидкості та зусилля накатки полотна, а також знижує надійність і довговічність роботи механізму накатки полотна круглов'язальної машини. Відомий також механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, розташований в направляючих, товарний валик, розташований в опорах, та привід накатного валика, що містить ланцюгову передачу, причому осі накатного та товарного валиків розташовані паралельно, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного [Гарбарук Β.Η. Проектирование трикотажных машин. - Л.: Машиностроение, 1980, с. 415, рис. 24.16]. Використання ведучого накатного валика, який має постійний діаметр та обертається з заданою постійною частотою, дозволяє стабілізувати швидкість накатки полотна на товарний валик. Але зусилля накатки, зумовлене змінною величиною сили тертя в зоні взаємодії полотна з накатним валиком (сила тертя забезпечується притиском товарного валика з полотном, вага якого в процесі його накатки змінюється, до накатного валика, розташованого під товарним валиком), залишається змінним, що знижує якість полотна та довговічність роботи механізму накатки полотна круглов'язальної машини. Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію механізму накатки полотна круглов'язальної (19) UA (11) 14091 (13) U де Q - вага накатного валика; F - зусилля накатки полотна; f - приведений коефіцієнт тертя пари накатний валик – полотно (коефіцієнт зчеплення накатного валика з полотном); d1 - діаметр ділильного кола зірочок накатного валика; d2 - діаметр накатного валика. 3 14091 4 машини, в якій шляхом введення нових елементів валик 6, розташований в нерухомих опорах 7, та та їх зв'язків забезпечилось би підвищення привід накатного валика, що містить ланцюгові довговічності роботи механізму. передачі 8-10 з відповідно ведучими 11-13 та Поставлена задача вирішена тим, що веденими 14-16 зірочками і приводний вал 17, на механізм накатки полотна круглов'язальної якому жорстко закріплені ведена 14 та дві ведучі машини, що містить накатний валик, 12, 13 зірочки. Накатний валик 1 розмішений над розташований в направляючих, товарний валик, товарним валиком 6 таким чином, що їх осі розташований в опорах, та привід накатного розташовані паралельно в вертикальній площині, валика, що містить ланцюгову передачу, причому а самі валики встановлені з можливістю осі накатного та товарного валиків розташовані притискання один до одного. В склад механізму паралельно, а самі валики встановлені з накатки полотна входять також направляючі 18, 19 можливістю притискання один до одного, згідно з ланцюгів ланцюгових передач 9, 10. Полотно 20, винаходом, оснащений додатковим приводним що відтягується від механізму в'язання (на Фіг.1, 2 валом, кінематично з'єднаним з ланцюговою не показаний) відтяжними валиками 21, на одному передачею, і зірочками, жорстко закріпленими на з яких жорстко закріплена ведуча зірочка 11, кінцях накатного валика та кінематично з'єднаними накатано на товарний валик 6 в рулон 22. з додатковим приводним валом, причому накатний Принцип роботи механізму накатки полотна валик розмішений над товарним валиком і їх осі такий. При вмиканні круглов'язальної машини розташовані в вертикальній площині. обертальний рух відтяжного валика 21 Доцільно, щоб накатний валик був виконаний передається ведучій зірочці 11 ланцюгової вагою, що вибирається із умови: передачі 8, за допомогою якої передається далі веденій зірочці 14 та приводному валу 17, на 1 d2 Q F , якому вона закріплена. Обертальний рух f d1 приводного вала 17 за допомогою ведучих зірочок де Q - вага накатного валика; 12, 13 передається ланцюгам ланцюгових передач F - зусилля накатки полотна; 9, 10, а за допомогою них зірочкам 4, 5 та f - приведений коефіцієнт тертя пари накатний накатному валику 1, на якому вони жорстко валик - полотно (коефіцієнт зчеплення накатного закріплені. Накатний валик 1, завдяки того, що валика з полотном); разом з повзунами 2 має можливість вільно d1 - діаметр ділильного кола зірочок накатного переміщатися в вертикальних направляючих 3, валика; притискується до товарного валика 6, на який d2 - діаметр накатного валика. накатується полотно 20 в рулон 22. Сила тертя, Обладнання механізму накатки полотна що виникає в зоні притиску накатного валика до додатковим приводним валом, кінематично товарного валика зумовлює зусилля накатки з'єднаним з ланцюговою передачею, і зірочками, полотна. Необхідна величина зусилля накатки жорстко закріпленими на кінцях накатного валика полотна зумовлюється вагою накатного валика, та кінематично з'єднаними з додатковим величина якої може регулюватися (на Фіг.1, 2 не приводним валом, причому накатний валик показано). При збільшенні в процесі накатки розмішений над товарним валиком і їх осі діаметру рулону 22 накатний валик переміщується розташовані паралельно в вертикальній площині, в направляючих 3 (піднімається). При цьому також дозволяє забезпечити сталість швидкості та переміщуються і зірочки 4, 5, жорстко закріплені на зусилля накатки полотна на товарний валик його кінцях, не втрачаючи кінематичного зв'язку з (зусилля накатки полотна зумовлено силою тертя ланцюгами ланцюгових передач відповідно 9, 10, в зоні притиску накатного валика, вага якого що зумовлює безперервність обертального руху залишається незмінною на всьому протязі накатки накатного валика 1. Щоб виключити можливість полотна, до товарного валика), що забезпечує виходу зубів зірочок 4, 5 із зачеплення з підвищення якості полотна та довговічності роботи відповідними гілками ланцюгів ланцюгових механізму накатки полотна круглов'язальної передач 9, 10 при підйомі накатного валика 1 машини. використовуються направляючі 18. Направляючі Умова вибору ваги накатного валика із 19 виключають можливість взаємодії зубів зірочок 4, 5 з протилежними гілками цих же ланцюгів, що 1 d2 співвідношення: Q F дозволяє досягти могло б привести до порушень роботи механізму f d1 накатки полотна. При цьому сила накатки полотна стабільності зусилля накатки полотна на протязі залишається сталою, оскільки залишається всього процесу накатки рулону полотна, що також сталою сила тертя, зумовлена сталою величиною забезпечує підвищення якості полотна та ваги накатного валика 1 з закріпленими на ньому довговічності роботи механізму накатки полотна повзунами 2 та зірочками 4, 5, а також коловими круглов'язальної машини. силами цих зірочок. Також сталою залишається і На Фіг.1 представлена кінематична схема швидкість накатки полотна, оскільки вона механізму накатки полотна круглов'язальної залежить від величини діаметра накатного валика машини. На Фіг.2 представлено вид А механізму 1 та частоти його обертання, що залишаються накатки полотна круглов'язальної машини. сталими на протязі усього процесу роботи Механізм накатки полотна круглов'язальної круглов'язальної машини. машини містить накатний валик 1 з повзунами 2, Вибір ваги накатного валика зумовлена такими розташованими в направляючих 3, та зірочками 4, міркуваннями. 5, жорстко закріпленими на його кінцях, товарний Зусилля накатки полотна знаходиться із 5 14091 6 умови: 1 d2 Q F . (5) F=(Q+Ft)f, (1) f d1 де Ft - сумарна колова сила обох зірочок. Використання запропонованої конструкції Як відомо: механізму накатки полотна круглов'язальної 2T Ft , (2) машини дозволяє: d1 - розширити асортимент механізмів накатки де Τ - крутний момент накатного валика, полотна круглов'язальних машин; d - підвищити довговічність роботи механізму T F 2. (3) накатки полотна і круглов'язальної машини в 2 цілому за рахунок стабільності швидкості та Підставивши (3) в (2), знаходимо: зусилля накатки полотна; d2 Ft F . (4) - підвищити продуктивність круглов'язальної d1 машини за рахунок підвищення довговічності Враховуючи (4), із умови (1) знаходимо роботи механізму накатки полотна. необхідну вагу накатного валика: Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A rolling-up mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Fedorov Yurii Dmytrovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Федоров Юрий Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: машини, полотна, механізм, накатування, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14091-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти