Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гвинт, що має лопаті та маточину, в якій вони закріплені, який відрізняється тим, що його додатково обладнано по зовнішньому діаметру ободом, до якого закріплені зовнішні кінці лопатей.

2. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що в випадку виконання гвинта з регульованим кроком зовнішні кінці поворотних лопатей закріплюються в ободі з можливістю їх повороту навколо їх поздовжньої осі в межах зміни кута атаки, при цьому їх зовнішні крайки закругляються радіусом, який менший, ніж внутрішній радіус обода.

3. Гвинт за п. 2, який відрізняється тим, що зовнішні кінці лопатей закріплюються в ободі через знімну вісь з можливістю одягання його на лопаті до закріплення та знімання його з них після розкріплення.

4. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що профіль радіального перерізу обода виконують крилоподібним всмоктувальною поверхнею назовні.

5. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що профіль радіального перерізу обода виконують крилоподібним всмоктувальною поверхнею всередину і з кутом атаки в напрямку руху.

6. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що обід виконують із легкого, але міцного матеріалу, наприклад, із титану.

7. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що залишок матеріалу при його балансуванні вибирають з обода.

Текст

1. Гвинт, що має лопаті та маточину, в якій вони закріплені, який відрізняється тим, що його додатково обладнано по зовнішньому діаметру ободом, до якого закріплені зовнішні кінці лопатей. 2. Гвинт за п. 1, який відрізняється тим, що в випадку виконання гвинта з регульованим кроком зовнішні кінці поворотних лопатей закріплюються в ободі з можливістю їх повороту навколо їх поздовжньої осі в межах зміни кута атаки, при цьому їх зовнішні крайки закругляються радіусом, який менший, ніж внутрішній радіус обода. 3 14076 4 вколо їх поздовжньої осі в межах зміни кута атаки, всмоктувальною поверхнею усередину гвинта і з при цьому їх зовнішні крайки закругляють радіукутом атаки в напрямку руху. Для якомога менсом, меншим ніж внутрішній радіус обода. Для шої ваги та дисбалансу гвинта його обід виконують покращення складання та розкладання гвинта зоіз легкого, але міцного матеріалу, наприклад титавнішні кінці його лопатей закріплюють в ободі чену. При цьому може спрощуватись балансування рез знімну вісь з можливістю одягання його на них гвинта за рахунок можливості вибирання лишку до закріплення, та знімання з них після розкріпматеріалу з ободу, кількість якого значно зменшулення. Для створення додаткових до відцентрових ється за рахунок більшого радіуса вибирання. зусиль розтягування обода, які частково компенГвинт працює наступним чином. сують доцентрові зусилля на ньому від навантаПри обертанні гвинта на лопать 1, яка має ження лопатями, профіль радіального перерізу крилоподібний профіль поперечного перерізу, діє обода виконують крилоподібним всмоктувальною розподілене навантаження Р, яке прагне зігнути її. поверхнею назовні. Якщо ж пріоритетом є одерІ якщо гвинт не має зовнішнього обода 3, до якого жання додаткового тягового зусилля на ободі і закріплені зовнішні кінці лопатей 1, що має місце у відповідно на гвинті та зменшення навантаження відомих гвинтів, то вони згинаються завдяки нена лопаті, то профіль радіального перерізу обода можливості їх виконання товстими і жорсткими по виконують крилоподібним всмоктувальною поверпоперечним перерізам, і їх зовнішні кінці переміхнею усередину і із кутом атаки в напрямку руху. щаються усередину від первісного діаметра на Для зменшення дисбалансу та маси гвинта обід величину а (див. Фіг.3). Це добре видно на лопавиконують із легкого, але міцного матеріалу, натях вертольотів. При обладнанні гвинта по зовнішприклад із титану. При цьому при балансуванні ньому діаметру лопатей 1 ободом 3 і закріпленні їх гвинта лишок матеріалу можуть вибирати з обода. зовнішніх кінців до нього, він не дозволяє лопатям Ця сукупність нових суттєвих ознак, що поляпереміщатись і згинатись, сприймаючи радіальну гає у додатковому обладнанні гвинта ободом крискладову діючого на лопаті 1 зусилля аналогічно лоподібного профілю його радіального перерізу, у колесу велосипеда, в якому роль спиць виконують закріпленні до нього зовнішніх кінців лопатей та у лопаті. Тому вони можуть значно більш навантавиконанні обода із легкого, але міцного матеріалу, жуватись. Якщо гвинт з регулюємим кроком і повоу взаємодії з відомою ознакою, що полягає у наявротно лопатевий, то зовнішні кінці закріплюють до ності закріплених в маточині лопатей, дозволяє обода через вісь 4, навколо якої лопать обертають значно підвищити жорсткість та міцність лопатей, в межах зміни кута атаки, а щоб крайка лопаті при що, в свою чергу дозволяє більше навантажувати цьому не упиралась в обід, її округляють радіусом їх і за рахунок цього підвищувати тягове зусилля Rл меншим ніж радіус обода Ro. Наявність обода 3 гвинта. Крім цього при наявності обода на зовніштакож повністю усуває перетоки по зовнішнім ніх кінцях лопатей повністю усуваються перетоки крайкам лопатей, що підвищує ефективність гвинпо ним, що підвищує ефективність гвинта, а викота. нання обода крилоподібним всмоктувальною поПри обертанні гвинта на ободі 3 виникає також верхнею усередину і із кутом атаки в напрямку рівномірно розподілена по його колу відцентрова руху дає можливість одержати додаткове тягове сила Fв.ц, пропорційна радіусу кола, масі та швидзусилля на гвинті. А все це разом - підвищити кості обертання обода 3, яка частково, компеншвидкість руху суден, буксировочне зусилля буксує діючу на нього від лопатей 1 силу. Якщо ж обід сирів і що, особливо важливо - вантажопідйомність 3 по поперечному перерізу виконаний крилоподібта безпеку польотів вертольотів. ним всмоктувальною поверхнею назовні, то при На Фіг.1 зображений поздовжній переріз гвинруху судна на ньому виникає також рівномірно та, обладнаного ободом по зовнішньому діаметру розподілена по колу підйомна сила Fпід, пропорлопатей, ційна швидкості руху судна, яка частково також на Фіг.2 - вид спереду на гвинт, компенсує діючу на обід від лопатей 1 силу. Це на Фіг.3 - гвинт без ободу з лопатью, що зігнузменшує навантаження обода лопатями і дозвота під дією розподіленого навантаження P на ній, ляє зменшувати його розміри. на Фіг.4 - вузол закріплення поворотної лопаті Якщо ж обід 3 виконати всмоктувальною повев ободі, рхнею усередину і з кутом атаки внапрямку руху, на Фіг.5 - радіальний переріз обода з крилопото завдяки прокачуванню лопатями середовища дібним профілем в радіальному перерізі і розта(води, повітря) через обід на ньому виникає додатшованою усередину всмоктувальною поверхнею, кова підйомна сила Fпід1, складова якої Fт.дод. ствокутом атаки в напрямку руху та розкладом підрює додаткове тягове зусилля на гвинту, яке пройомної сили Рпід на напрямки дії. порційне швидкості обертання гвинта та руху Гвинт має лопаті 1, які внутрішніми кінцями засудна . кріплені в маточині 2, а зовнішніми - в ободі 3, Для зменшення ваги та забезпечення міцності яким він додатково обладнаний, якщо гвинт треба обода його виконують із міцного, але легкого мащоб був з регульованим кроком, тобто поворотнотеріалу, наприклад із титану. лопастним, то зовнішні кінці його лопатей закріпКрім покращення тягових, ходових та ванталюють в ободі через вісь 4 з можливістю їх повожопідйомних характеристик суден, обід значно роту в межах зміни кута атаки, для чого їх кінці зменшує ймовірність поломки лопатей, що підвиокругляють радіусом Rл, меншим внутрішнього щує надійність та безпеку суден, особливо повітрадіуса обода Ro. Якщо треба одержати додаткове ряних і зокрема вертольотів. тягове зусилля Рт.дод. на гвинті, то крилоподібний Джерела інформації: профіль радіального перерізу обода виконують 5 14076 6 1. Я.И.Войткунский, Р.Я. Першин, М.В. Титов. судостроительной промышленности. Ленинград. Справочник по теории корабля. Госиздательство 1960. с.369, 374. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Chornyis screw

Автори англійською

Chornyi Anatolii Petrovych, Cazachevici Andrei Veaceslav

Назва патенту російською

Винт черного

Автори російською

Черный Анатолий Петрович, Чорный Анатолий Петрович

МПК / Мітки

МПК: B64C 27/32, B63H 1/26, B64C 11/00

Мітки: чорного, гвинт

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14076-gvint-chornogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гвинт чорного</a>

Подібні патенти