Помадна цукерка “беліссімо” ромова вишня”

Номер патенту: 14025

Опубліковано: 17.04.2006

Автор: ЛОГВІНОВ Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Помадна цукерка, що містить корпус, покритий шоколадною або кондитерською глазур’ю, який складається з оболонки - цукеркової маси крем-брюле, до складу якої входить помада крем-брюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, причому кількість оболонки становить 70-80 мас. %, а начинки - 20-30 мас. %, яка відрізняється тим, що склад цукеркової маси крем-брюле додатково містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароматизатор “Ромовий” при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

помада крем-брюле

86,8-88,8

коньяк

0,5-1,5

жир рослинний

6,0-8,0

какао терте

4,0-6,0

підварка вишнева

0,1

ароматизатор “Ромовий”

0,13

ром

0,01,

а як начинку використано цукеркову масу типу молочного ірису, причому кількісне співвідношення корпусу та шоколадної або кондитерської глазурі наступне, мас. %:

корпус

75-79

глазур

21-25.

2. Помадна цукерка за п. 1, яка відрізняється тим, що помада крем-брюле містить цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

цукор-пісок

60,3-62,3

патока

7,9-9,9

молоко згущене з цукром

28,7-30,7.

3. Помадна цукерка за п. 1, яка відрізняється тим, що цукеркова маса типу молочний ірис містить цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром, жир рослинний, лецитин, спирт, ароматизатор “Вишня”, барвник червоний при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

цукор-пісок

21,1-23,1

молоко згущене з цукром

33,1-35,1

жир рослинний

1,9-3,9

лецитин

0,1-0,3

спирт

3,0-5,0

ароматизатор “Вишня”

0,23

барвник червоний

0,003

патока

решта.

Текст

1. Помадна цукерка, що містить корпус, покритий шоколадною або кондитерською глазур’ю, який складається з оболонки - цукеркової маси крем-брюле, до складу якої входить помада крембрюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, причому кількість оболонки становить 70-80мас. %, а начинки - 20-30мас. %, яка відрізняється тим, що склад цукеркової маси крем-брюле додатково містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароматизатор “Ромовий” при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: помада крем-брюле 86,8-88,8 коньяк 0,5-1,5 жир рослинний 6,0-8,0 какао терте 4,0-6,0 підварка вишнева 0,1 ароматизатор “Ромовий” 0,13 ром 0,01, а як начинку використано цукеркову масу типу молочного ірису, причому кількісне співвідношення U 2 (19) 1 3 14025 4 тів, з високими органолептичними властивостями асортимент кондитерської продукції. та розширити асортимент кондитерських виробів, Склад для виготовлення помадних цукерок підвищуючи їх купівельний попит. „Беліссімо” ромова вишня готують з напівфабриПоставлену задачу вирішують тим, що у складі катів: окремо готують корпус з оболонки - цукеркодля виготовлення помадних цукерок, який містить вої маси крем-брюле та начинки - цукеркової маси корпус, покритий шоколадною або кондитерською типу молочного ірису і кондитерську або шоколадглазур’ю, що складається з оболонки - цукеркової ну глазур для покриття цукерок куполоподібної маси крем-брюле, до складу якої входить помада форми. крем-брюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, Спочатку готують помаду крем-брюле. причому кількість оболонки становить 70-80мас.%, Згідно з рецептурою дозують молоко згущене а начинки - 20-30мас.%, згідно з корисною моделз цукром та патоку, перемішують і нагрівають до лю, склад цукеркової маси крем-брюле додатково температури 105-108 С. Потім у суміш додають містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароводу та цукор-пісок і нагрівають до температури матизатор „Ромовий” при наступному співвідно94-97 С. Рецептурна суміш піддається томлінню. шенні компонентів, мас.%: Приготований цукрово-патоково-молочний сироп помада крем-брюле 86,8-88,8 подають до плівкових варильних установок роторжир рослинний 6,0-8,0 ного типу, де його остаточно уварюють до вмісту какао терте 4,0-6,0 сухих речовин 89-90%. Далі в помадозбивальній коньяк 0,5-1,5 машині цукрово-патоково-молочний сироп збивапідварка вишнева 0,1 ють у помаду крем-брюле - в’язку, густу рідину ароматизатор „Ромовий” 0,13 темно-коричневого кольору. На виході з помадозром 0,01, бивальної машини додають рослинний жир та каа як начинку використано цукеркову масу типу као терте, а потім - коньяк, ром, підварку вишневу, молочного ірису, причому кількісне співвідношення ароматизатор „Ромовий”, отримуючи цукеркову корпусу та шоколадної або кондитерської глазурі масу крем-брюле. наступне, мас.%: Для приготування начинки - цукеркової маси корпус 75-79 типу молочного ірису згідно з рецептурою змішуглазур 21-25 ють воду, цукор-пісок, патоку, молоко згущене з Помада крем-брюле містить цукор-пісок, патоцукром, жир рослинний та лецетин і нагрівають до ку, молоко згущене з цукром при наступному співтемператури 65-70 С. Готову суміш подають до відношенні компонентів, мас.%: вакуум-апарату та уварюють до вмісту сухих речоцукор-пісок 60,3-62,3 вин 85-86%. У зварену масу додають спирт, барвпатока 7,9-9,9 ник червоний та ароматизатор „Вишня”, отримуюмолоко згущене з цукром 28,7-30,7 чи цукеркову масу типу молочного ірису. Цукеркова маса типу молочного ірису містить Цукеркову масу крем-брюле та цукеркову масу цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром, жир типу молочного ірису подають на відливальну рослинний, лецетин, спирт, ароматизатор „Вишдвосекційну головку, де здійснюють відливання ня”, барвник червоний при наступному співвіднокорпусів помадних цукерок з оболонкою (цукеркошенні компонентів, мас.%: ва маса крем-брюле) та начинкою (цукеркова маса цукор-пісок 21,1-23,1 типу молочного ірису) у вигляді купола. молоко згущене з цукром 33,1-35,1 Окремо за традиційною технологією готують жир рослинний 1,9-3,9 шоколадну або кондитерську глазур, якою покрилецитин 0,1-0,3 вають корпуса помадних цукерок у заданому співспирт 3,0-5,0 відношенні. ароматизатор „Вишня” 0,23 Помадні цукерки, отримані з використанням барвник червоний 0,003 даного складу, мають такі органолептичні показнипатока решта. ки: Створення корпусу з оболонки - цукеркової смак шоколадно-вершково-ромовомаси крем-брюле та начинки - цукеркової маси вишневий; типу молочного ірису дозволяє організувати виаромат шоколадно-вершково-ромовопуск помадних цукерок з високими органолептичвишневий; ними властивостями на основі недефіцитної сироколір - глазуровані цукерки; оболонка корпусу вини. Помадні цукерки мають оригінальний – коричнева; начинка корпусу -насичено-рожевий. комплексний смаковий і ароматний букет, відмінКорисна модель пояснюється прикладами. ний від існуючих сортів. Приклад 1 Вибір компонентів складу та їх кількісне співСклад для виготовлення помадних цукерок відношення забезпечують одержання помадних „Беліссімо” ромова вишня. цукерок із заданими властивостями. Інтервал кільСклад цукеркової маси крем-брюле, мас.%: кісного вмісту кожного компоненту заявленої репомада крем-брюле 86,7 цептури є оптимальним для досягнення технічного жир рослинний 7,0 результату. Діапазони граничних значень за кількікакао терте 5,56 сним вмістом кожного компоненту рецептури коньяк 0,5 складу, що заявляється, знаходяться в досить підварка вишнева 0,1 вузьких інтервалах і обумовлені специфікою рецеароматизатор „Ромовий” 0,13 птурних вимог у кондитерському виробництві. ром 0,01. Склад, що заявляється, дозволяє розширити Склад помади крем-брюле, мас. %. 5 14025 6 цукор-пісок 61,0 какао терте 4,0 патока 9,0 коньяк 0,96 молоко згущене з цукром 30,0. підварка вишнева 0,1 Склад цукеркової маси типу молочного ірису, ароматизатор „Ромовий” 0,13 мас.%: ром 0,01. цукор-пісок 23,0 Склад помада крем-брюле, мас. %: молоко згущене з цукром 34,0 цукор-пісок 62,0 жир рослинний 2,0 патока 8,0 лецитин 0,1 молоко згущене з цукром 30,0. спирт 4,0 Склад цукеркової маси типу молочного ірису, ароматизатор „Вишня” 0,23 мас.%: барвник червоний 0,003 цукор-пісок 21,1 патока решта. молоко згущене з цукром 34,1 Цукерки, виготовлені з використанням зазнажир рослинний 2,9 ченого складу, мають шоколадно-вершковолецитин 0,1 ромово-вишневий смак і аромат. Оболонка корпуспирт 5,0 су - коричнева, цукерки покрито шоколадною глаароматизатор „Вишня” 0,23 зур’ю. Начинка корпусу - насичено-рожева. барвник червоний 0,003 Приклад 2 патока решта. Склад для виготовлення помадних цукерок Цукерки, виготовлені з використанням зазна„Беліссімо” ромова вишня. ченого складу, мають шоколадно-вершковоСклад цукеркової маси крем-брюле, мас.%: ромово-вишневий смак і аромат. Оболонка корпупомада крем-брюле 88,8 су - коричнева, цукерки покрито шоколадною глажир рослинний 6,0 зур’ю. Начинка корпусу - насичено-рожева. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fondant sweet “belissimo” rum cherry”

Автори англійською

Lohvinov Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Помадная конфета "белиссимо" ромовая вишня"

Автори російською

Логвинов Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/00

Мітки: вишня, помадна, цукерка, беліссімо, ромова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14025-pomadna-cukerka-belissimo-romova-vishnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Помадна цукерка “беліссімо” ромова вишня”</a>

Подібні патенти