Помадна цукерка “беліссімо” ромова вишня”

Номер патенту: 14025

Опубліковано: 17.04.2006

Автор: ЛОГВІНОВ Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Помадна цукерка, що містить корпус, покритий шоколадною або кондитерською глазур’ю, який складається з оболонки - цукеркової маси крем-брюле, до складу якої входить помада крем-брюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, причому кількість оболонки становить 70-80 мас. %, а начинки - 20-30 мас. %, яка відрізняється тим, що склад цукеркової маси крем-брюле додатково містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароматизатор “Ромовий” при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

помада крем-брюле

86,8-88,8

коньяк

0,5-1,5

жир рослинний

6,0-8,0

какао терте

4,0-6,0

підварка вишнева

0,1

ароматизатор “Ромовий”

0,13

ром

0,01,

а як начинку використано цукеркову масу типу молочного ірису, причому кількісне співвідношення корпусу та шоколадної або кондитерської глазурі наступне, мас. %:

корпус

75-79

глазур

21-25.

2. Помадна цукерка за п. 1, яка відрізняється тим, що помада крем-брюле містить цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

цукор-пісок

60,3-62,3

патока

7,9-9,9

молоко згущене з цукром

28,7-30,7.

3. Помадна цукерка за п. 1, яка відрізняється тим, що цукеркова маса типу молочний ірис містить цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром, жир рослинний, лецитин, спирт, ароматизатор “Вишня”, барвник червоний при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

цукор-пісок

21,1-23,1

молоко згущене з цукром

33,1-35,1

жир рослинний

1,9-3,9

лецитин

0,1-0,3

спирт

3,0-5,0

ароматизатор “Вишня”

0,23

барвник червоний

0,003

патока

решта.

Текст

Дивитися

1. Помадна цукерка, що містить корпус, покритий шоколадною або кондитерською глазур’ю, який складається з оболонки - цукеркової маси крем-брюле, до складу якої входить помада крембрюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, причому кількість оболонки становить 70-80мас. %, а начинки - 20-30мас. %, яка відрізняється тим, що склад цукеркової маси крем-брюле додатково містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароматизатор “Ромовий” при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: помада крем-брюле 86,8-88,8 коньяк 0,5-1,5 жир рослинний 6,0-8,0 какао терте 4,0-6,0 підварка вишнева 0,1 ароматизатор “Ромовий” 0,13 ром 0,01, а як начинку використано цукеркову масу типу молочного ірису, причому кількісне співвідношення U 2 (19) 1 3 14025 4 тів, з високими органолептичними властивостями асортимент кондитерської продукції. та розширити асортимент кондитерських виробів, Склад для виготовлення помадних цукерок підвищуючи їх купівельний попит. „Беліссімо” ромова вишня готують з напівфабриПоставлену задачу вирішують тим, що у складі катів: окремо готують корпус з оболонки - цукеркодля виготовлення помадних цукерок, який містить вої маси крем-брюле та начинки - цукеркової маси корпус, покритий шоколадною або кондитерською типу молочного ірису і кондитерську або шоколадглазур’ю, що складається з оболонки - цукеркової ну глазур для покриття цукерок куполоподібної маси крем-брюле, до складу якої входить помада форми. крем-брюле, жир рослинний, коньяк, та начинки, Спочатку готують помаду крем-брюле. причому кількість оболонки становить 70-80мас.%, Згідно з рецептурою дозують молоко згущене а начинки - 20-30мас.%, згідно з корисною моделз цукром та патоку, перемішують і нагрівають до лю, склад цукеркової маси крем-брюле додатково температури 105-108 С. Потім у суміш додають містить какао терте, підварку вишневу, ром і ароводу та цукор-пісок і нагрівають до температури матизатор „Ромовий” при наступному співвідно94-97 С. Рецептурна суміш піддається томлінню. шенні компонентів, мас.%: Приготований цукрово-патоково-молочний сироп помада крем-брюле 86,8-88,8 подають до плівкових варильних установок роторжир рослинний 6,0-8,0 ного типу, де його остаточно уварюють до вмісту какао терте 4,0-6,0 сухих речовин 89-90%. Далі в помадозбивальній коньяк 0,5-1,5 машині цукрово-патоково-молочний сироп збивапідварка вишнева 0,1 ють у помаду крем-брюле - в’язку, густу рідину ароматизатор „Ромовий” 0,13 темно-коричневого кольору. На виході з помадозром 0,01, бивальної машини додають рослинний жир та каа як начинку використано цукеркову масу типу као терте, а потім - коньяк, ром, підварку вишневу, молочного ірису, причому кількісне співвідношення ароматизатор „Ромовий”, отримуючи цукеркову корпусу та шоколадної або кондитерської глазурі масу крем-брюле. наступне, мас.%: Для приготування начинки - цукеркової маси корпус 75-79 типу молочного ірису згідно з рецептурою змішуглазур 21-25 ють воду, цукор-пісок, патоку, молоко згущене з Помада крем-брюле містить цукор-пісок, патоцукром, жир рослинний та лецетин і нагрівають до ку, молоко згущене з цукром при наступному співтемператури 65-70 С. Готову суміш подають до відношенні компонентів, мас.%: вакуум-апарату та уварюють до вмісту сухих речоцукор-пісок 60,3-62,3 вин 85-86%. У зварену масу додають спирт, барвпатока 7,9-9,9 ник червоний та ароматизатор „Вишня”, отримуюмолоко згущене з цукром 28,7-30,7 чи цукеркову масу типу молочного ірису. Цукеркова маса типу молочного ірису містить Цукеркову масу крем-брюле та цукеркову масу цукор-пісок, патоку, молоко згущене з цукром, жир типу молочного ірису подають на відливальну рослинний, лецетин, спирт, ароматизатор „Вишдвосекційну головку, де здійснюють відливання ня”, барвник червоний при наступному співвіднокорпусів помадних цукерок з оболонкою (цукеркошенні компонентів, мас.%: ва маса крем-брюле) та начинкою (цукеркова маса цукор-пісок 21,1-23,1 типу молочного ірису) у вигляді купола. молоко згущене з цукром 33,1-35,1 Окремо за традиційною технологією готують жир рослинний 1,9-3,9 шоколадну або кондитерську глазур, якою покрилецитин 0,1-0,3 вають корпуса помадних цукерок у заданому співспирт 3,0-5,0 відношенні. ароматизатор „Вишня” 0,23 Помадні цукерки, отримані з використанням барвник червоний 0,003 даного складу, мають такі органолептичні показнипатока решта. ки: Створення корпусу з оболонки - цукеркової смак шоколадно-вершково-ромовомаси крем-брюле та начинки - цукеркової маси вишневий; типу молочного ірису дозволяє організувати виаромат шоколадно-вершково-ромовопуск помадних цукерок з високими органолептичвишневий; ними властивостями на основі недефіцитної сироколір - глазуровані цукерки; оболонка корпусу вини. Помадні цукерки мають оригінальний – коричнева; начинка корпусу -насичено-рожевий. комплексний смаковий і ароматний букет, відмінКорисна модель пояснюється прикладами. ний від існуючих сортів. Приклад 1 Вибір компонентів складу та їх кількісне співСклад для виготовлення помадних цукерок відношення забезпечують одержання помадних „Беліссімо” ромова вишня. цукерок із заданими властивостями. Інтервал кільСклад цукеркової маси крем-брюле, мас.%: кісного вмісту кожного компоненту заявленої репомада крем-брюле 86,7 цептури є оптимальним для досягнення технічного жир рослинний 7,0 результату. Діапазони граничних значень за кількікакао терте 5,56 сним вмістом кожного компоненту рецептури коньяк 0,5 складу, що заявляється, знаходяться в досить підварка вишнева 0,1 вузьких інтервалах і обумовлені специфікою рецеароматизатор „Ромовий” 0,13 птурних вимог у кондитерському виробництві. ром 0,01. Склад, що заявляється, дозволяє розширити Склад помади крем-брюле, мас. %. 5 14025 6 цукор-пісок 61,0 какао терте 4,0 патока 9,0 коньяк 0,96 молоко згущене з цукром 30,0. підварка вишнева 0,1 Склад цукеркової маси типу молочного ірису, ароматизатор „Ромовий” 0,13 мас.%: ром 0,01. цукор-пісок 23,0 Склад помада крем-брюле, мас. %: молоко згущене з цукром 34,0 цукор-пісок 62,0 жир рослинний 2,0 патока 8,0 лецитин 0,1 молоко згущене з цукром 30,0. спирт 4,0 Склад цукеркової маси типу молочного ірису, ароматизатор „Вишня” 0,23 мас.%: барвник червоний 0,003 цукор-пісок 21,1 патока решта. молоко згущене з цукром 34,1 Цукерки, виготовлені з використанням зазнажир рослинний 2,9 ченого складу, мають шоколадно-вершковолецитин 0,1 ромово-вишневий смак і аромат. Оболонка корпуспирт 5,0 су - коричнева, цукерки покрито шоколадною глаароматизатор „Вишня” 0,23 зур’ю. Начинка корпусу - насичено-рожева. барвник червоний 0,003 Приклад 2 патока решта. Склад для виготовлення помадних цукерок Цукерки, виготовлені з використанням зазна„Беліссімо” ромова вишня. ченого складу, мають шоколадно-вершковоСклад цукеркової маси крем-брюле, мас.%: ромово-вишневий смак і аромат. Оболонка корпупомада крем-брюле 88,8 су - коричнева, цукерки покрито шоколадною глажир рослинний 6,0 зур’ю. Начинка корпусу - насичено-рожева. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fondant sweet “belissimo” rum cherry”

Автори англійською

Lohvinov Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Помадная конфета "белиссимо" ромовая вишня"

Автори російською

Логвинов Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/00

Мітки: ромова, беліссімо, вишня, помадна, цукерка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14025-pomadna-cukerka-belissimo-romova-vishnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Помадна цукерка “беліссімо” ромова вишня”</a>

Подібні патенти