Спосіб лікування трофічної виразки гомілки на тлі хронічної венозної недостатності

Номер патенту: 13851

Опубліковано: 17.04.2006

Автор: Сергеєв Олег Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування трофічної виразки гомілки на тлі хронічної венозної недостатності, що включає розтин шкіри, разом із підшкірною клітковиною та глибокою фасцією, над неспроможною перфоративною веною, її перев'язку та пошарове ушивання розтину, який відрізняється тим, що додатково перед здійсненням розтину неспроможну перфоративну вену маркують у проекції на поверхню шкіри за допомогою ультразвукового дуплексного ангіосканера та графічних позначок, розтин проводять упоперек гомілки по траєкторії позначок, а перев'язку перфоративної вени виконують під фасцією.

Текст

Спосіб лікування трофічної виразки гомілки на тлі хронічної венозної недостатності, що включає розтин шкіри, разом із підшкірною клітковиною та глибокою фасцією, над неспроможною перфора 3 13851 4 цьому розтин шкіри повздовж гомілки погіршує заявляється, та відповідає критерію «новизна», загоєння раней, а надфасціальна перев'язка вени оскільки явним чином не випливає з рівня техніки, стає причиною тромбоутворення і також призвощо був досліджений заявником. дить до травматизації м'яких тканин гомілки. Для підвищення ефективності лікування троВ основу корисної моделі поставлено задачу фічної виразки гомілки на тлі хронічної венозної розробити такий спосіб лікування трофічної виразнедостатності шляхом маркірування неспроможки гомілки на тлі хронічної венозної недостатності, них перфоративних вен і відтворення перев'язних який шляхом маркірування неспроможних перфоманіпуляцій з поперечного доступу спочатку викоративних вен і відтворення перев'язних маніпулянують сканування неспроможних перфоративних цій з поперечного доступу забезпечує підвищення вен за допомогою УЗ дуплексного ангіосканера ефективності при використанні. «Sonos-1000» (США) чи іншого апарату, здатного Вищезазначений технічний результат досягадо моніторингу венозного кровопостачання, та ється тим, що при використанні у відомому способі раркують їх проекцію на поверхню шкіри графічлікування трофічної виразки гомілки на тлі хронічними позначками у діагностичному кабінеті. В ході ної венозної недостатності, що містить розтин шкіоперації розтин шкіри, підшкірної клітковини та ри, разом із підшкірною клітковиною та глибокою глибокої фасції проводять упоперек гомілки по фасцією, над неспроможною перфоративною ветраєкторії позначок (над неспроможною перфораною, її перев'язку та пошарове ушивання гіозтину, тивною веною). Після отримання доступу до аноу відповідності з корисною моделлю, додатково мальних судин, визначених УЗ скануванням, їх перед здійсненням розтину неспроможну перфоперев'язку виконують підфасціально, без зайвої ративну вену раркують у проекції на поверхню травматизації навколишніх тканин гомілки. шкіри за допомогою ультразвукового дуплексного Приклад. Хворий Б. 45 років потрапив до відангіосканера та графічних позначок, розтин проділення судинної хірургії обласної клінічної лікарні водять упоперек гомілки по траєкторії позначок, а ім.Мєчнікова м.Дніпропетровська зі скаргами на перев'язку перфоративної вени виконують під фабіль у лівій гомілці при фізичному навантаженні і з сцією. проявами симптомів трофічної виразки. Застосування сукупності пропонованих прийоПісля ангіоскопічного УЗ дуплексного сканумів сприяє покращенню заявленого технічного вання, з урахуванням загальних ознак була встарезультату завдяки тому, що неспроможну перфоновлена трофічна виразка лівої гомілки на фоні ративну вену перед здійсненням розтину раркують посттромботичної авольвуляції поверхневої стегу проекції на поверхню шкіри за допомогою ультнової вени з функціональною неспроможністю развукового дуплексного ангіосканера та графічдвох перфорантних. Перед оперативним втручанних позначок, що виключає вимушену травматизаням були встановлені та маркіровані на поверхні цію м'яких тканин гомілки під час визначення шкірі графічними позначками напрям залягання та локалізації аномальних судин у ході операції. Сислокалізація неспроможних вен. Під час операції в тема графічних позначок на поверхні шкіри, що асептичних умовах здійснювали поперечний розвибудована за даними ангіоскопії, виключає можтин шкіри, підшкірної клітковини і глибокої фасції ливість відхилення розтину від проекції вени, чим гомілки довжиною 3-4см, по внутрішній поверхні у сприяє зменшенню травматизації шкіри та підшкінижній третині гомілки, а саме, у проекції неспрорної клітковини. Доцільність поперечного розтину можних судин на поверхню шкіри (по траєкторіям гомілки зумовлена спромогою скорочення термінів позначок). Для отримання доступу ікроножний м'яз загоєння тканин за рахунок нормалізації трофіки відводили донизу. Перев'язні маніпуляції здійснютканин, крово- та лімфообігу на тлі порушення вали під фасцією з поперечного доступу, під візуавенозного відтоку, що зумовлений варикозним льним контролем. Після промивання рани антисерозширенням. Розтин фасції у пропоновані проекптичними розчинами здійснювали ушивання ції суттєво знижує внутрішньотканинний тиск м'ярозтину без ушиття фасції. На 8 добу після операких тканин гомілки, поліпшує сукупність процесів ції на поверхнях раней спостерігали утворення клітинного живлення, що забезпечують відновленпервинних натягів, відмічали відсутність скарг на ня структури і збереження функції тканин гомілки. самопочуття у хворого. На 3 неділю трофічна виПідфасціальна перев'язка перфоративної вени разка загоїлась, хворого перевели на амбулатортакож знижує травматизацію, рівень інфікування ний режим лікування. Через 1 і 2 роки констатувата ризик тромбоутворення у підшкірній частині ли відсутність рецидивуючих і побічних проявів. неспроможної перфоративної вени. В тім, сукупОтже, маркірування неспроможних перфораність пропонованих відмінностей дозволяє підвитивних вен і відтворення перев'язних маніпуляцій з щити ефективність лікування трофічної виразки поперечного доступу забезпечило підвищення гомілки на тлі хронічної венозної недостатності, ефективності лікувального процесу, що втілюється що у порівнянні з прототипом підтверджується у скорочення терміну госпіталізації та непрацездаскороченням термінів госпіталізації та непрацетності (на 40-50 %), виключення розвитку рецидиздатності хворих на 40-50%. вуючих проявів і постопераційних ускладнень. При цьому, кожна з відмітних ознак об'єкта є Таким чином, приклад конкретного викорисістотною, бо сприяє перетворенню технічного ретання моделі лікування трофічних виразок на тлі зультату, а вилучення будь якої з них із запропохронічної венозної недостатності гомілки доводить нованої сукупності стримує можливість реалізації можливість її реалізації в клінічних умовах ангіохівикладених властивостей. Від того, сукупність рургічних відділень з пере вершенням технічного ознак корисної моделі є суттєвою, бо має логічний результату. Корисні властивості об'єкта допомазв'язок з отриманням технічного результату, що гають поліпшити клітинне живлення, відновити 5 13851 6 структуру і зберегти функції м'яких тканин гомілки 2. Дж.Дж.Берган / Достижения в диагностике и за допомогою звичайних засобів, що за сукупністю лечении хронической венозной недостаточности // умов відповідає критерію «промислова придатАнгиология и сосудистая хирургия. - 1995. - №3. ність». С.59-77. Джерела інформації: 3. В.Я.Васютков / Трофические язвы стопы и 1. А.А.Шалімов. Хірургія вен // К.:3доров'я, голени. М. Медицина, 1992. - С.128-131. 1984. - С.118-166. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating neurepathic eschar of shin in setting of chronic venous insufficiency

Назва патенту російською

Способ лечения трофической язвы голени на фоне хронической венозной недостаточности

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61B 8/06

Мітки: гомілки, недостатності, трофічної, хронічної, лікування, спосіб, венозної, тлі, виразки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13851-sposib-likuvannya-trofichno-virazki-gomilki-na-tli-khronichno-venozno-nedostatnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування трофічної виразки гомілки на тлі хронічної венозної недостатності</a>

Подібні патенти