Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з опорами і системи перехресних балок з різними жорсткісними характеристиками, який відрізняється тим, що балки мають жорстке або шарнірне з'єднання.

Текст

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з опорами і системи перехресних балок з різними жорсткісними характеристиками, який відрізняється тим, що балки мають жорстке або шарнірне з'єднання. (19) (21) u200510214 (22) 31.10.2005 (24) 17.04.2006 (46) 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. (72) Тімченко Радомир Олексійович (73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 перехресних балок з різними жорсткостними характеристиками. Поставлене завдання вирішується за рахунок того, що фундамент будинку, споруди містить у собі плиту з опорами і системою перехресних балок з різними жорсткостними характеристиками. Відповідно до корисної моделі балки мають жорстке або шарнірне з'єднання в залежності від умов роботи і забезпечують сприймання виникаючих радіусообразних деформацій. Заявлена корисна модель ілюструється малюнками, де: на фіг.1 зображений фундаменту будинку, споруди ; на фіг.2 - фрагмент 1 з фіг.1. Запропонований фундамент будинку, споруди складається з плити 1 з окремо стоячими опорами 2 та системи перехресних балок 3 (металевих або залізобетонних), які мають жорстке або шарнірне з'єднання з цими опорами 2 в залежності від умов роботи. Плита 1 має опорні саморегульовані елементи 4. Ґрунт 5 впроваджений у пірамідальні порожнини 6 на глибину h і контактує з опорними призматичними ділянками 7 бічних граней 8 пірамідальних порожнин 6. Опорні саморегульовані елементи 4 містять порожнини 6, що мають повну глибину Н и виконані у вигляді пірамід з бічними гранями 8 і основами 9. Грані 8 утворять ребра 10 у площині основ 9, що і складають огинаючу поверхню опорних саморегульованих елементів 4. Заявлена корисна модель реалізує себе таким чином. При виникненні нерівномірних осідань плита 1 з окремо стоячими опорами 2 і системою перехресних балок 3, які мають жорстке або шарнірне з'єднання, працює на вигін, забезпечуючи рівномірне осідання будинку, що особливо важливо для каркасно-панельних і великопанельних будинків підвищеної поверховості. Робота даної конструкції полягає в обмеженні (запобіганні) абсолютних і (чи) відносних переміщень фундаменту і надфундаментної конструкції такими межами, при яких гарантується нормальна експлуатація споруди і не знижується його довговічність. Впливу від нерівномірних осад фундаменту, викликаних природною неоднорідністю ґрунту, не сумуються з впливами від скривлення основи, викликаного підробітком, вследствии того, що підробіток відбувається під час експлуатації будинків після стабілізації будівельних осідань. На площадках, складених просадними ґрунтами, конструкції будинків і споруджень повинні проектуватися з обліком можливого спільного впливу на них деформацій від підробітку й осідань. Балки різної жорсткості розташовують в подовжньому і поперечному напрямі і виконані можуть бути виконані із залізобетону або металу. Товщина плити і урахування жорсткостей балок буде залежить від роботи в режимі саморегулювання. Причому залежно від очікуваного виду деформаційних дій (радіусообразні викривлення земної поверхні або уступи) залежить варіантність застосування балок жорсткості. 13794 4 Розрахунок конструкцій будівель на дії нерівномірних деформацій основи при тому, що просідання ґрунтів слід виконувати з урахуванням одночасної дії постійних, тимчасових тривалих і короткочасних навантажень (особливе поєднання навантажень). При розрахунку конструкцій, їх вузлів і сполучень (як по несучій здатності, так і по придатності до нормальної експлуатації) необхідно враховувати можливі найсприятливіші деформаційні дії основи. Каркасні будівлі - просторові конструктивні системи, тому зусилля і переміщення в конструкціях несучого каркаса від дій просадки основи при строгій постановці задачі визначають розрахунком з умови спільної роботи каркаса, фундаменту і основи з урахуванням непружніх деформацій елементів каркасу, бетону і арматури фундаменту і ґрунту. У процесі прояву нерівномірних вертикальних переміщень над будівлею, спорудою, на його окремих опорних саморегульованих елементах 4 навантаження зростає, але контактний тиск вище граничного вирости не може і, в наслідок цього, на цих ділянках йде інтенсивне врізання опорних саморегулюємих елементів 4 у ґрунт 5 основи. При цьому силове навантаження знову перерозподіляється: на ділянках з великими значеннями і підвищеними переміщеннями опорних саморегулюємих елементів 4 зменшується; на ділянках з меншими значеннями і незначними переміщеннями опорних саморегулюємих елементів 4 збільшується. У такий спосіб здійснюється процес саморегулювання контактних тисків по ребрах 10 опорних саморегулюємих елементів 4. Усе це дозволяє: згладити на конструкціях нерівномірності деформацій ґрунтів 5 основи, згладжувати піки концентрацій зусиль у підземних конструкціях і знизити величини зусиль у надземних конструкціях. Причому в остаточному підсумку, коли дія нерівномірних вертикальних переміщень закінчується, всі опорні саморегулюємі елементи 4 фундаменту займають по висотних оцінках новий стійкий стан статичної рівноваги, а розподіл силового навантаження по будівлі, споруді і контактних тисків на опорних призматичних ділянках 7 бічних граней 8 тяжіє до початкового стану з урахуванням виправлень на ущільнення ґрунту і зміна фактичних площ опорних призматичних ділянок 7. При повторному прояві нерівномірних вертикальних переміщень під будівлею, спорудою картина роботи окремих опорних саморегулюємих елементів 4 повторюється відповідно до конкретної нової схеми перерозподілу навантажень. При цьому з кожним процесом у порожнині 6 вирівнюючі процеси саморегулювання можливі доти поки в порожнинах 6 мається вільні від ґрунту 5 об'єми. Конструкцію доцільно застосовувати для будівель, споруд каркасного та безкаркасного типів, великопанельних та крупноблочних будівель, споруд в складних інженерногеологічних умовах, при нерівномірних деформаціях основи, техногенному навантаженні. 5 13794 Ця конструкція фундаменту виключає устрій штучних основ, у тому числі паль і т.п., що знижує вартість будівництва. Крім того, скорочуються час будівництва об'єктів, а також в подальшому Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 експлуатаційні витрати. Запропонований фундамент відрізняється високою ефективністю роботи, підвищеною надійністю експлуатації будівлі, споруди. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basement of building, construction

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Фундамент здания, сооружения

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 27/00

Мітки: будівлі, споруди, фундамент

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13794-fundament-budivli-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фундамент будівлі, споруди</a>

Подібні патенти