Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики, встановлені на рамі, зубчасту передачу, за допомогою якої відтяжні валики з'єднані між собою, і привід, який відрізняється тим, що привід включає лобовий фрикційний варіатор з диском та роликом, вертикальний привідний вал та ланцюгову передачу, причому диск встановлено на ведучому відтяжному валику з можливістю осьового переміщення, ролик жорстко закріплено на верхньому кінці вертикального привідного вала, а ланцюгова передача містить ведучу, закріплену нерухомо, та ведену, жорстко закріплену на нижньому кінці вертикального привідного вала, зірочки.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики, встановлені на рамі, зубчасту передачу, за допомогою якої відтяжні валики з'єднані між 3 13445 4 передача містить ведучу, закріплену нерухомо, та никають в результаті притиску пружиною стиску 15 ведену, жорстко закріплену на нижньому кінці вердиска 9 до ролика 10 лобового фрикційного варіатикального приводного вала, зірочки, дозволяє тора, обертальний рух ролика 10 передається забезпечити стабілізацію процесу відтяжки полотдиску 9 і ведучому відтяжному валику 1, на якому на, що призводить до підвищення якості полотна він закріплений. Обертальний рух ведучого відтята довговічності роботи механізму відтяжки полотжного валика 1 за допомогою зубчастого зачепна круглов'язальної машини. лення циліндричних шестерень 4-5 та 4-6 передаНа Фіг.1 представлена кінематична схема меється веденим відтяжним валикам 2, 3, ханізму відтяжки полотна круглов'язальної машини здійснюючи процес відтяжки полотна 18, заправ(рама умовно не показана). На Фіг.2 представлено леного між відтяжними валиками. В разі, коли лівид А механізму відтяжки полотна круглов'язальнійна швидкість відтяжних валиків буде меншою ної машини. На Фіг.3 представлено вид Б механізніж швидкість в'язання (відтяжки) полотна 18, рама му відтяжки полотна круглов'язальної машини 7 разом з відтяжними валиками 1, 2, 3 опускаєть(пристрій роз'єднання кінематичного зв'язку ведуся, повертаючись навколо нерухомої осі 8 за гочого та ведених відтяжних валиків, що необхідно динниковою стрілкою (згідно з Фіг.2). При цьому для заправки полотна, не показано). диск 9 лобового фрикційного варіатора опускаєтьМеханізм відтяжки полотна круглов'язальної ся відносно ролика 10, зменшуючи таким чином машини містить ведучий 1 та два ведені 2, 3 відробочий радіус диска. Передаточне число лобовотяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, го фрикційного варіатора зменшується, збільшующо містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, кінематичи при цьому частоту обертання диска 9 і, відповічно зв'язані між собою. Ведучий 1 та ведені 2, 3 дно, відтяжних валиків 1, 2, 3. Відтяжні валики, відтяжні валики розміщені в рамі 7, що встановлемаючи при цьому більшу лінійну швидкість, підніна шарнірно на нерухомій осі 8. Механізм відтяжки маються разом з рамою 7 по полотну (рама 7 пополотна містить також привід ведучого відтяжного вертається навколо нерухомої осі 8 проти годинвалики, який включає лобовий фрикційний варіаникової стрілки). При цьому робочий радіус диска тор з диском 9 та роликом 10, вертикальний привізбільшується, що призводить до збільшення передний вал 11 та ланцюгову передачу 12. Диск 9 даточного числа лобового фрикційного варіатора і, встановлено на ведучому відтяжному валику 1 з таким чином, зменшення лінійної швидкості відтяможливістю осьового переміщення, а ролик 10 жних роликів. Далі процес зміни положень диска 9 жорстко закріплено на верхньому кінці вертикальвідносно ролика 10 лобового фрикційного варіатоного приводного вала 11. Ланцюгова передача 12 ра повторюється до тих пір, поки не зрівняється містить ведучу 13, закріплену нерухомо, та ведену лінійна швидкість відтяжних валиків зі швидкістю 14, жорстко закріплену на нижньому кінці вертикав'язання полотна. В подальшому процес відтяжки льного приводного вала 11, зірочки. На валу ведуполотна здійснюється стабільно. Цей процес, як чого відтяжного валика 1 встановлено пружину бачимо, встановлюється автоматично. Величина стиску 15. До рами 7 жорстко прикріплена направзусилля відтяжки полотна регулюється за допомоляюча 16 з встановленим на ній вантажем 17. Між гою положення вантажу 17 на направляючій 16. ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валиками Використання запропонованої конструкції мезаправлено полотно 18. ханізму відтяжки полотна круглов'язальної машини Принцип роботи механізму відтяжки полотна дозволяє: такий. При вмиканні круглов'язальної машини ме- розширити асортимент механізмів відтяжки ханізм відтяжки полотна починає обертатися наполотна круглов'язальних машин; вколо осі машини. Ланцюг ланцюгової передачі 12 - підвищити довговічність роботи механізму віпочинає обертатися навколо нерухомої ведучої дтяжки полотна і круглов'язальної машини в цілозірочки 13 і приводить в обертальний рух ведену му за рахунок стабільності процесу відтяжки полозірочку 14, жорстко закріплену на вертикальному тна; приводному валу 11, приводячи його в обертання. - підвищити продуктивність круглов'язальної Обертальний рух вертикального приводного вала машини за рахунок підвищення довговічності ро11 приводить в обертальний рух ролик 10, жорстко боти механізму відтяжки полотна. закріплений на ньому. Завдяки сил тертя, що ви 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 13445 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fabric takedown installation of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Fedorov Yurii Dmytrovych

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязяльной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Федоров Юрий Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, круглов'язальної, відтяжки, машини, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13445-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти