Спосіб визначення плодючості американського білого метелика

Номер патенту: 13206

Опубліковано: 15.03.2006

Автори: Фокін Андрій Володимирович, Кривошеєв Сергій Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення плодючості американського білого метелика, що включає підрахунок яєць шкідника в яйцекладках, який відрізняється тим, що кількість яєць встановлюють шляхом встановлення площі яйцекладки та кількості яєць в 1 cм2.

Текст

Спосіб визначення плодючості американського білого метелика, що включає підрахунок яєць шкідника в яйцекладках, який відрізняється тим, що кількість яєць встановлюють шляхом встановлення площі яйцекладки та кількості яєць в 1cм2. (19) (21) u200509460 (22) 10.10.2005 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Фокін Андрій Володимирович, Кривошеєв Сергій Петрович 3 13206 4 способу це використання такого показника, як кільрезультати трирічних досліджень, які обґрунтовукість яєць на одиницю площі, зокрема 1см2, що у ють визначальні позиції запропонованого способу. поєднанні з тим, що у яйцекладках американського Встановлено, що відсоток наявності яйцекладок білого метелика яйця розташовані в один шар пісрізної форми істотно різниться. Найбільш часто ля визначення площі яйцекладки дозволяє зробизустрічаються - у 25% випадків, кладки прямокут2 ти чіткий висновок про щільність у ній яєць, а відної форми з середньою площею 0,77см . Рідше так і висновок про плодючість тієї чи іншої трикутні, паралелограмо- та еліпсовидні кладки популяції шкідника. (по 16,7% кожної форми), їх площа становить 0,49, Спосіб реалізується при вирощуванні та захи0,78 та 1,06см2 відповідно. Комбіновані яйцекладсті лісопаркових та лісозахисних насаджень. Його ки зустрічаються досить часто - загалом у 25% реалізація забезпечує оцінку плодючості конкретвипадків, але найбільш часті комбінації (по 8,3%): них популяцій американського білого метелика, що прямокутно-трикутна, прямокутно-прямокутна та є основою для організації знищувальних заходів. трапецієвидно-прямокутна. Середні площі яйцекРозроблені оригінальні елементи способу, а саме ладок становлять 1,0, 0,84 та 0,94см2 відповідно. визначені відсотки наявності яйцекладок різної Середня кількість яєць в 1см2 становить 380, але геометричної форми, визначена середня кількість вона різниться залежно від форми кладки. Так, яєць притаманна тій чи іншій формі кладок, відсонаприклад, для прямокутних цей показник станоток наявності яких є суттєвим (більше 15%), вивить 384, трикутних - 380, а для яйцекладок у фозначені площі яйцекладок з формами, відсоток рмі паралелограму – 396. Розбіжність між загальнаявності яких є високим. ним середнім значенням і найменшим значенням Об'єктом досліджень був небезпечний каранкількості яєць у кладці (366) становить 3,7%. Оцінтинний шкідник - американський білий метелик. ка похибки у розрахунковому способі визначення Дослідження по обґрунтуванню способу проводикількості яєць відносно їх реальної кількості станолися в лісостеповій зоні України - 2003-2005 роках вить 1,6-13,4%, що є цілком сприйнятливим показ- Київська область, у лісопаркових насадженнях ником. При чому він коливається залежно від фоКиєво-Святошинського, Бориспільського та Мирорми яйцекладки і може слугувати поправочним нівського районів. Оскільки визначення основних коефіцієнтом при розрахунках. Так, наприклад, характеристик яйцекладок американського білого для яйцекладки прямокутної форми такий коефіціметелика є вирішальним для оцінки плодючості єнт складе 6,9%, тобто реальна кількість яєць на цього карантинного об'єкту то у таблиці 1 наведені 6,9% більша за розрахункову. Таблиця 1 Обґрунтування параметрів яйцекладок американського білого метелика Кількість Наявність Середня 2 яєць під% площа, cм рах., шт. 1 прямокутна 25,0 0,77 318 2 трикутна 16,7 0,49 216 3 паралелограмовидна 16,7 0,78 277 4 еліпсовидна 16,7 1,06 408 5 комбінована 25,0 -прямокутно8,3 1,0 374 трикутна -прямокутно8,3 0,84 327 прямокугна -прямокутно8,3 0,94 319 трапецевидна № п/п Форма Саме ці параметри способу в кінцевому результаті виявилися найбільш технологічними і Кількість яєць розрах., шт. 296 187 286 420 Кількість яєць на 1см2, шт. 384 380 366 396 Середня похибка розрахункового методу, %. 6,9 13,4 -3,2 -2,8 380 380 -1,6 316 376 3,4 358 380 -10,9 сприйнятливими для використання на практиці (табл.2) Таблиця 2 Характеристика суттєвих ознак найближчий аналогу та корисної моделі Визначення плодючості Найближчий аналог Корисна модель спрощення технологічних прийомів, кількість Суттєві ознаки ефективність праці, яйцек- вартість матеріа- помилка меладок / 8 годин лів, грн. тоду, % 10 100 12,5 2-7 2 300 1,0 1,6-13,4 5 13206 Позитивний результат у підсумку складається із таких показників: Високий рівень інформативності моніторингу - середня помилка методу знаходиться на рівні найближчого аналогу, а в окремих випадках (1,6%) навіть менше. Запропонований спосіб дозволяє значно (в 3 рази) підвищити ефективність праці при визначені плодючості окремих популяцій шкідника. Зменшення кількості технологічних прийомів Комп’ютерна верстка В. Мацело 6 для визначення плодючості комах у 5 разів. Використання запропонованого способу дозволяє суттєво (у 12,5 раз) зменшити матеріальні витрати на проведення оцінки плодючості американського білого метелика. Як позитивний кінцевий результат - раціоналізація та спрощення механізму прийняття рішення стосовно заходів боротьби з карантинним шкідником. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of determining the fertility of the american white moth

Автори англійською

Fokin Andrii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ определения плодовитости американского белого мотылька

Автори російською

Фокин Андрей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01M 3/00

Мітки: визначення, білого, плодючості, спосіб, американського, метелика

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13206-sposib-viznachennya-plodyuchosti-amerikanskogo-bilogo-metelika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення плодючості американського білого метелика</a>

Подібні патенти