Спосіб випробування самофіксовних ендопротезів кровоносних судин людини на стійкість до руйнування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб випробування самофіксовних ендопротезів кровоносних судин людини на стійкість до руйнування, що полягає у багаторазовому стискуванні і розширенні ендопротеза поперемінно в радіальному напрямку і наступному визначенні пошкоджень ендопротеза, а також його складових частин шляхом візуального огляду їх, який відрізняється тим, що одночасно зі стискуванням ендопротеза його додатково протягують крізь криволінійну скляну або полімерну трубку, внутрішній діаметр якої складає 0,25...0,4 зовнішнього діаметра ендопротеза, а довжина її перевищує довжину ендопротеза більше ніж в 3 рази.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при протягуванні ендопротеза здійснюють його поворот в діаметральній площині трубки на кут 5-30° від первинного його розташування в зазначеній трубці.

Текст

1. Спосіб випробування самофіксовних ендопротезів кровоносних судин людини на стійкість до руйнування, що полягає у багаторазовому стискуванні і розширенні ендопротеза поперемінно в радіальному напрямку і наступному визначенні 3 13072 4 протезів і знижує точність їх оцінки на стійкість до інформаційного пошуку не виявлено. Це свідчить руйнування. про те, що запропоноване технічне рішення є ноЗавдання даної корисної моделі полягає у вим, промислово та клінічно придатним. створенні способу випробування самофіксуючих Спосіб випробування самофіксуючих ендопроендопротезів кровоносних судин людини на стійтезів кровоносних судин людини на стійкість до кість до руйнування, який підвищує точність вируйнування, що пропонується, пояснюється креспробування шляхом наближення умов випробуленнями, де на Фіг.1 зображена принципова схема вання цих виробів до реальних умов їх пристрою для виконання даного способу випробувикористання. вання; на Фіг.2 - вузол з'єднання напрямного конуПоставлене завдання вирішується тим, що в са з трубкою; на Фіг.3 - переріз АА на Фіг.2; на способі випробування самофіксуючих ендопротеФіг.4 - самофіксуючий ендопротез кровоносної зів кровоносних судин людини на стійкість до руйсудини. нування, заснованому на багаторазовому стискуПристрій для виконання способу випробуванванні і розширенні ендопротеза поперемінно в ня ендопротезів містить криволінійну скляну або радіальному напрямку і наступному визначенні полімерну трубку 1, закріплену на основі 2, гнучкий пошкоджень ендопротеза, а також його складових стержень 3, напрямний конус 4 і з'єднувальні нитчастин шляхом візуального огляду їх відповідно до ки 5. корисної моделі, одночасно зі стискуванням ендоСамофіксуючий ендопротез складається із протеза його додатково протягують скрізь криволікровонепроникної циліндричної оболонки 6, що нійну скляну або полімерну трубку, внутрішній діавиготовлена із тканого матеріалу, в порожнині якої метр якої складає 0,25...0,4 від зовнішнього встановлені і зв'язані з нею за допомогою кріпильдіаметра ендопротеза, а довжина її перевищує них ниток 7 декілька, розташованих на відстані "а" довжину ендопротеза більш ніж в 3,0 рази. Крім один від одного, пружних фіксуючих елементів 8, того, при протягуванні ендопротеза здійснюють які мають змогу розширюватись або стискуватись його поворот в діаметральній площині трубки на в радіальному напрямку. кут 5-30° від первинного його розташування в заВнутрішній діаметр dm трубки 1 складає значеній трубці. 0,25...0,4 від зовнішнього діаметра de ендопротеза, Порівняння запропонованого технічного ріа довжина L трубки перевищує довжину " " ендошення з відомим (прототипом) показує, що новими протеза більш ніж в 3,0 рази. ознаками тут є такі: Спосіб випробування ендопротезів виконуєть1. Виконання протягування ендопротеза однося наступним чином. часно зі стискуванням його скрізь криволінійну Гнучкий стержень 3 за допомогою ниток 5 скляну або полімерну трубку, внутрішній діаметр з'єднують із згинами проксимального фіксуючого якої складає 0,25...0,4 від зовнішнього діаметра елемента 8 і просовують скрізь порожнину напряендопротеза, а довжина трубки перевищує довжимного конуса 4 і криволінійну трубку 1. При прохону ендопротеза більш ніж в 3,0 рази. дженні кожної ділянки ендопротеза з розташова2. Здійснення одночасно з протягуванням енним на ній відповідним фіксуючим елементом 8 допротеза скрізь трубку поворот його в діаметраскрізь напрямний конус 4 і трубку 1 дана ділянка льній площині трубки на кут в 5-30° від первинного ендопротеза стискується в радіальному і осьовому його розташування в зазначеній трубці. напрямку до діаметра, що дорівнює (0,25...0,4) Виконання протягування ендопротеза одночазовнішнього його діаметра de, а також згинається у сно зі стискуванням його скрізь криволінійну скляфронтальній площині, тобто ендопротез при цьому ну або полімерну трубку, внутрішній діаметр якої має навантаження, які мають місце в реальних складає 0,25...0,4 від зовнішнього діаметра ендопумовах дистанційного ендопротезування судини. ротеза, а довжина трубки перевищує довжину енЦе наближує умови випробування ендопротеза до допротеза більш ніж в 3,0 рази, створює умови для реальних умов функціонування його в організмі додаткових навантажень на ендопротез на стискулюдини. Виконання внутрішнього діаметра dm трування його в осьовому напрямку, а також на згин в бки як (0,25...0,4) зовнішнього діаметра de ендопфронтальній площині, що виникають в реальних ротеза, а також довжини L трубки більш ніж в 3,0 умовах дистанційного ендопротезування судини, а рази довжини ендопротеза  сприяє дозованому тому зближує умови випробування цього виробу і навантаженню ендопротеза в процесі його випрореальні умови доставки його і функціонування в бування, яке має місце в реальних умовах роботи організмі людини, що підвищує точність іспиту. ендопротеза. Крім того, протягування ендопротеза Здійснення одночасно з протягуванням ендопскрізь трубку 1 створює імітацію такого ж руху йоротеза поворот його в діаметральній площині труго, що здійснюється в реальних умовах в процесі бки на кут 5-30° від первинного його розташування доставки ендопротеза до сегмента судини, що в зазначеній трубці створює умови для додатковореконструюється. го навантаження ендопротеза на крутність, що В процесі протягування ендопротеза скрізь сприяє зближенню умов випробування ендопротетрубку 1 здійснюється поворот ендопротеза за зів до реальних умов його використання у випадку допомогою стержня 3 в діаметральній площині доставки ендопротеза через звивисте судинне трубки на кут, що дорівнює 5-30° від первинного русло, а тому гарантує більш велику точність оцінрозташування його в зазначеній трубці. При цьому ки ендопротеза при його випробуванні на стійкість створюються умови для додаткового навантажендо руйнування. ня за рахунок крутіння ендопротеза, що приближує Аналогічних технічних рішень з подібними умови випробування його до реальних умов досознаками в процесі проведення патентнотавки ендопротеза через звивисті ділянки судин 5 13072 6 ного русла, коли це явище (звивистість) має місце. d  . Протягування ендопротеза виконують декільЗдійснення повороту ендопротеза при протягуванка (3-5) разів, після чого візуальним оглядом вині його скрізь трубку 1 на кут , що дорівнює 5-30°, значають пошкодження ендопротеза, а також його забезпечує належну величину навантаження енскладових частин - розрив ниток 7, фіксуючих допротеза при скручуванні, що має місце в реальелементів 8, порив оболонки 6. При відсутності них умовах ендопротезування судини. Це також зазначених пошкоджень декларується висновок підвищує точність випробування ендопротеза. про придатність ендопротеза до роботи. По завершенню протягування крізь трубку 1 Клінічні дослідження ендопротезів свідчать, ендопротеза останній виходить із порожнини защо точність іспитів їх підвищується в 1,55-1,7 рази значеної трубки, і за рахунок пружної дії фіксуючих і досягає 98,2....99,5%. елементів 8 відбувається їх розширення в радіальному напрямку до зовнішнього його діаметра Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for testing self-fixing endoprosthesises for breaking resistance

Автори англійською

Volodos Mykola Leontiovych, Volodos Mykola Leontiiovych, Aksenko Oleksandr Oleksandrovych, Kalashnykova Yuliia Valentynivna, Shekhanin Vasyl Yehorovych

Назва патенту російською

Способ испытаний самофиксирующихся эндопротезов кровеносных сосудов на стойкость к разрушению

Автори російською

Володось Николай Леонтиевич, Володось Николай Леонтьевич, Аксенко Александр Александрович, Калашникова Юлия Валентиновна, Шеханин Василий Егорович

МПК / Мітки

МПК: A61F 2/06, G01N 3/08, A61F 2/82

Мітки: людини, судин, самофіксовних, спосіб, випробування, стійкість, кровоносних, ендопротезів, руйнування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13072-sposib-viprobuvannya-samofiksovnikh-endoproteziv-krovonosnikh-sudin-lyudini-na-stijjkist-do-rujjnuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб випробування самофіксовних ендопротезів кровоносних судин людини на стійкість до руйнування</a>

Подібні патенти