Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Збірно-розбірна споруда, що містить основу, стінові панелі, розміщені між ними наличники, засоби кріплення наличників до стінових панелей та панель покриття, яка відрізняється тим, що стінові панелі з внутрішньої сторони оснащені ребрами жорсткості, що мають в поперечному перерізі Г-подібну форму, а засоби кріплення наличників до стінових панелей виконані у вигляді тяг, які установлені на наличниках, і скоб, що обхоплюють ребра жорсткості та кріпляться до ребер за допомогою гвинтових механізмів, розміщених на тягах.

2. Збірно-розбірна споруда по п. 1, яка відрізняється тим, що стінові панелі оснащені ребрами жорсткості, розміщеними з зовнішньої сторони панелей і які обхоплені наличниками.

Текст

1. Збірно-розбірна споруда, що містить основу, стінові панелі, розміщені між ними наличники, засоби кріплення наличників до стінових панелей та панель покриття, яка відрізняється тим, що стінові панелі з внутрішньої сторони оснащені 3 1232 4 засоби кріплення наличників до стінових панеНа Фіг.3 зображено розміщення наличників та лей виконанні у вигляді тяг, які установленні на засобів кріплення в кутовій частині збірно - розбірналичниках, і скоб, що охоплюють ребра жорстконої споруди. Для більш надійної фіксації наличнисті та кріпляться до ребер за допомогою гвинтових ків 4 на зовнішній частині панелей можуть бути механізмів, розміщених на тягах. розміщенні ребра жорсткості 9 (Фіг.4). Ребра у Суть корисної моделі полягає в наступному. охоплюються наличниками 4. Внаслідок оснащення стінових панелей ребрами Монтаж збірно - розбірної споруди здійснюєтьжорсткості Γ - подібної форми, а також удосконася наступним чином. лення засобів кріплення наличників до стінових Спочатку на основу 1 установлюють та закріппанелей - виконання їх у вигляді тяг, розміщених люють стінові панелі 2. Закріплення стінових пана наличниках, і скоб, що охоплюють ребра жорстнелей 2 між собою здійснюється шляхом установкості та кріпляться до ребер за допомогою гвинтолення між панелями і кріплення до них наличників вих механізмів - значно спростився процес монта4. Кріплення наличників 4 здійснюється за допоможу та демонтажу споруди. гою гвинтови х механізмів 8, які притискують налиОпис корисної моделі ілюструють креслення чники до зовнішньої частини стінових панелей 2. на яких зображено: Можливість зміщення стінових панелей в гориФіг.1 - загальний вигляд збірно - розбірної спозонтальному напрямку виключається завдяки торуди, му, що панелі мають Г - подібні ребра жорсткості Фіг.2 - переріз по А - А на Фіг.1; 5, які охоплюються при монтажі скобами /Скоби/ Фіг.3 - переріз по В - В на фіг.1; притискуються до ребер жорсткості 5 гвинтовим Фіг.4 - варіант виконання споруди з ребрами механізмом 8. Більш надійна фіксація наличників 4 жорсткості, розміщеними з зовнішньої сторони з зовнішньої сторони панелей 2 досягається за панелей. рахунок ребер жорсткості 9, розміщених на зовніЗбірно - розбірна споруда містить основу 1, шній стороні панелей 2. В цьому варіанті при монстінові панелі 2, установленні та закріпленні на тажі ребра у охоплюються наличниками 4. основі, панель покриття 3. Між стіновими панеляЗапропонована збірно - розбірна споруда зами 2 розміщенні наличники 4. Стінові панелі 2 вдяки своїм конструктивним особливостям збира(Фіг.2) оснащенні з внутрішньої сторони ребрами ється та розбирається з меншими витратами часу. жорсткості 5, які в поперечному перерізі мають Γ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО подібну форму. Кріплення наличників 4 до стінових УВАГИ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ панелей 2 здійснюється за допомогою тяг 6, роз1. Авторське свідоцтво СРСР по кл. ЕОЧН1/12, міщених на наличниках 4, та скоб 7, які охоплюють заяв. 14.06.76, опубл. 15.12.77. ребра жорсткості 5 і притискуються до ребер за 2. Патент російської Федерації №2126877 по кл. допомогою гвинтових механізмів 8, розміщених на ЕОЧН1/12, заяв. 21.01.97, опубл. 27.02.97. тягах 6. 5 1232 6 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Сім’ї Хо хлових, 15, м. Київ, 04119, Україна (044) 456 – 20 – 90 ТОВ “Міжнародний науковий комітет” вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна (044) 216 – 32 – 71

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tolkachov Viktor Mykhailovych

Автори російською

Толкачов Виктор Михайлович

МПК / Мітки

МПК: E04H 1/12

Мітки: споруда, розбірна, збірної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-1232-zbirno-rozbirna-sporuda.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірно – розбірна споруда</a>

Подібні патенти