Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Верстат штрипсовий для різання природного каменю, що складається з основного приводу, кривошипно-шатунного механізму, пиляльної рами та корпусу, який відрізняється тим, що зворотно-поступальний рух на пиляльну раму від кривошипно-шатунного механізму передається через коромисло, вісь якого перпендикулярна повздовжній осі верстата, та додатковий шатун, який з'єднує коромисло та пиляльну раму, причому точка закріплення на коромислі шатуна кривошипно-шатунного механізму рухається по колу, радіус якого у півтора рази більший радіуса кривошипа, а радіус точки закріплення на коромислі додаткового шатуна визначається за формулою:

,

де R2 - радіус точки закріплення додаткового шатуна на коромислі,

R1 - радіус точки закріплення шатуна кривошипно-шатунного механізму на коромислі,

* - довжина ходу пиляльної рами,

r - радіус кривошипа.

Текст

Верстат штрипсовий для різання природного каменю, що складається з основного приводу, кривошипно-шатунного механізму, пиляльної рами та корпусу, який відрізняється тим, що зворотнопоступальний рух на пиляльну раму від кривошипно-шатунного механізму передається через коромисло, вісь якого перпендикулярна повздовжній осі верстата, та додатковий шатун, який з'єднує коромисло та пиляльну раму, причому точка закрі 3 з'єднує коромисло та пиляльну раму, причому точка закріплення на коромислі шатуна кривошипношатунного механізму рухається по колу, радіус якого не менше, як у півтора рази більший радіуса кривошипа, а радіус точки закріплення на коромислі додаткового шатуна визначається за формулою: R1l , R2 2r де R - радіус точки закріплення додаткового шатуна на коромислі; R1 - радіус точки закріплення шатуна кривошипно-шатунного механізму на коромислі; l - довжина ходу пильної рами; r - радіус кривошипа. Запропонована конструкція пояснюється рисунком: 1 - основний привід; 2 - кривошип; 3 - шатун кривошипно-шатунного механізму; 4 - коромисло; 5 - додатковий шатун; 6 - пиляльна рама; 7 - корпус верстату; 8 - розпилюємий блок; r - радіус кривошипа; l - довжина ходу пильної рами; - амплітуда коливань точки закріплення додаткового шатуна на коромислі; R1 - радіус точки закріплення на коромислі шатуна кривошипно-шатунного механізму; R2 - радіус точки закріплення на коромислі додаткового шатуна. Як відомо, найбільші нормальні напруження в шатуні прямопропорційні [3]: ~ l2 2 де l - довжина шатуна; - кутова швидкість. Отже, зменшуючи в певне число разів довжину першого шатуна можна у стільки ж разів збільшити кутову швидкість, а отже і швидкість різання не зменшуючи міцність елементів конструкції верстата. Амплітуда коливань точки закріплення другого шатуна на коромислі у вертикальній площині визначається за формулою: max 11928 4 R1 1 l 2R 2 , де l - величина ходу рами; R - радіус точки закріплення шатуна на коромислі. При величині хода рами l=0,4м і радіусі точки закріплення шатуна на коромислі R=1м, амплітуда коливання точки закріплення шатуна на коромислі буде рівна: 11 1 0,4 2·1 2 0,02 (м). Таким чином, використання запропонованої конструкції верстата приводить до зменшення амплітуди коливань у 20 разів. Отже, другий шатун буде зазнавати лише осьового навантаження. Як відомо, стержневі елементи конструкції краще чинять опір осьовому навантаженню ніж навантаженню, перпендикулярному до осі. Крім підвищення швидкості різання за рахунок збільшення кутової швидкості (кількості ходів) запропонована конструкція дозволяє збільшити швидкість різання за рахунок збільшення довжини ходу рами. Довжина ходу рами визначається: R l 2r· 2 . R1 З цієї залежності випливає, що довжина ходу рами прямопропорційна відношенню радіусів точок закріплення шатунів на коромислі. Отже запропонована конструкція верстата дозволяє збільшити швидкість різання та надійність роботи верстата. Джерела інформації. 1. Добыча и обработка природного камня: Справочник / Под общ. ред. А.Г.Смирного - М.: Недра, 1990. - 445с. 2. Сычев Ю.И., Бернин Ю.Я. Распиловка камня. - М.: Стройиздат, 1989-320с. 3. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. - 2-е изд.-Киев: Наукова думка, 1988. - 730с. 5 Комп’ютерна верстка А. Попік 11928 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Strip machine tool

Автори англійською

Kondratiuk Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Станок штрипсовый

Автори російською

Кондратюк Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: B28D 1/00

Мітки: верстат, штрипсовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-11928-verstat-shtripsovijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Верстат штрипсовий</a>

Подібні патенти