Спосіб отримання лікувального засобу на основі фітоекстракту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання лікувального засобу на основі фітоекстракту, який включає одержання екстракту з рослинної сировини та змішування з допоміжними речовинами, який відрізняється тим, що для отримання екстракту компоненти рослинної сировини змішують між собою та проводять ступеневу екстракцію, отримані екстракти змішують, відстоюють, фільтрують та проводять вакуум-випарювання, отримують густий екстракт з сухим залишком щонайменше 70%, який консервують, окремо готують агаровий та гліцериновий гелі, отримані гелі та екстракт добре перемішують, охолоджують, вводять ефірні олії та отримують суміш у вигляді пасти.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отримані після ступеневої екстракції екстракти відстоюють протягом 4-6 годин.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вакуум-випарювання проводять при температурі 78-85 °С.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отриманий густий екстракт консервують ніпагіном.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гелі та екстракт перемішують при температурі 60-65 °С.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ефірні олії вводять при температурі 35-40 °С.

Текст

1. Спосіб отримання лікувального засобу на основі фітоекстракту, який включає одержання екстракту з рослинної сировини та змішування з допоміжними речовинами, який відрізняється тим, що для отримання екстракту компоненти рослинної сировини змішують між собою та проводять ступеневу екстракцію, отримані екстракти змішують, відстоюють, фільтрують та проводять вакуумвипарювання, отримують густий екстракт з сухим 3 11919 4 дять вакуум-випарку при температурі 78-85°С, шенні сировина-екстрагент 1:6-1:8 протягом 4-6 отримують густий екстракт з сухим залишком щогодин, отриманим екстрактом заповнюють наступнайменше 70%, який консервують ніпагіном, окрений перколятор, а перший новою порцією екстрамо готують агаровий та гліцериновий гелі, отримагента, всі шість отриманих екстрактів об'єднують ні гелі та екстракт добре перемішують при між собою, відстоюють протягом 4-6 годин, фільттемпературі 60-65°С, вистуджують, вводять ефірні рують та проводять вакуум-випарку при темпераолії при температурі 35-40°С та отримують суміш у турі 78-85°С, отримують густий екстракт з сухим вигляді пасти. залишком щонайменше 70%, який консервують Завдяки здійсненню у способі процесу вакуумніпагіном. випарки отримують густий екстракт з сухим залиОкремо готують гель на основі агару (вода, нішком щонайменше 70%, який можна зберігати погін) та гліцериновий гель (вода, гліцерин, пшепротягом року та використовувати для виробництничний крохмаль, ванілін). ва ліків м'якої форми, типу гелів, паст. ВикорисГелі та густий фітоекстракт змішують при темтання 40-45% спирту в якості екстрагента забезпепературі 60-65°С, добре перемішують, вистуджучує отримання екстрактів з мінімальною кількістю ють до температури 35-40°С, при постійному побаластних речовин, а скорочення кількості стадій мішуванні вводять ефірні олії (апельсинову, технологічного процесу робить спосіб більш екошавлії, м'яти перцевої, соснової). Отримують суномічним. міш у вигляді пасти, витримують протягом 6 годин Лікувальний засіб, отриманий на основі запрота фасують в туби по 100грн. понованого фітоекстракту має форму пасти (гідПриклад рофільного гелю). При розчиненні одної чайної Отримання густого фітоекстракту. ложки пасти у 50-100мл води утворюється одноріРослинну сировину змішали між собою та задна емульсія. вантажили у рівних пропорціях у шість перколятоВ якості гелеутворювача використовують агаррів, перший перколятор залили 42% етанолом при агар, який є найбільш сильним желеутворюючим співвідношенні сировина-екстрагент 1:6 протягом агентом, це 100% структуроутворювач з темпера5 годин, отриманим екстрактом заповнили наступтурою плавлення біля 85-95°С. Такий гель в залений перколятор, а перший новою порцією екстражності від добавок має різну структуру - еластичну гента, всі шість отриманих екстрактів об'єднали або крихку. Агар є вологопоглинаючим колоїдом, між собою, відстояли протягом 4 годин, профільтякий добувають з водоростей сімейства рували та провели вакуум-випарку при температу«Rhodopphyceae». Це полімерна речовина, яка рі 82°С. Отримали густий екстракт з сухим залишскладається з дисахаридів: чистої агарози і агароком 70%. пектину. Агар є нейтральним з точки зору органоОтримання агарового гелю. лептики - без кольору, без смаку і без запаху. Агар В реактор з обігрівом та мішалкою завантаживолодіє властивостями утворювати термічно стали 35,2л. води очищеної, ввели в реактор 0,2кг більний гель. В гарячому стані полімер утворює нипагіну (наважку розрахували у відповідності з незв'язані з'єднання молекул, при охолодженні вмістом нипагіну у фітоекстракту), 1,4кг агар-агару розчину молекулярні ланцюги скручуються і при (наважку розрахували з врахуванням вологості) і з'єднанні один до другого попарно водневими ланнагрівали суміш при перемішуванні до температуками. При цьому формуються трьохпарні сітки ри 95°С. Після досягнення прозорості (плавлення подвійних спіральних зв'язків молекул і підвищугелю) нагрівання припинили і при температурі 75ється твердість полімеру завдяки великій кількості 78°С та постійному перемішуванні ввели 12кг фіводневих ланок. тоекстракту. Отриманий гель охолодили до темФункціональні властивості агар-агар: гелеутператури 60-65°С. ворювач, згусник, стабілізатор, вологоутворюючий Отримання гліцеринового гелю. агент. В реактор з обігрівом і мішалкою завантажили Пшеничний крохмаль - натуральний інгредієнт, 20л води очищеної, 26,25кг гліцерину, 2,3кг крохякий використовується в пасті в якості жироемульмалю пшеничного. При постійному перемішуванні гуючого агента. Крім того функціональними власнагріли до температури 90°С для утворення гліцетивостями пшеничного крохмалю є водозв'язуюча ринового гелю. Після заварювання крохмалю властивість, гідратація, жирозв'язуюча властивключили нагрів та при постійному перемішуванні вість. Пшеничний крохмаль утворює клейстери охолодили масу до температури 63°С. невисокої в'язкості, які після охолодження утвоОтримані агаровий та гліцериновий гелі перерюють еластичний гель. мішували протягом 35хв. Отриману суміш охолоНіпагін - консервант. Рекомендоване дозувандили до температури 35°С. Після чого завантажиня для пероральних лікарських форм 0,2%мас. ли масла, повільно перемішали пасту протягом 1 Гліцерин є неводним гідрофільним розчиннигодини, витримали протягом 6 годин та розком, ванілін і апельсинова олія є ароматизаторафасували. ми, а олії шавлії, сосни, м'яти забезпечують протиЛікувальний засіб - паста отримана запропозапальну дію препарату. нованим способом має протизапальну, діуретичну, Лікувальний засіб на основі фітоекстракту госпазмолітичну дії, не викликає загальнотоксичних тують таким чином. ефектів. Для отримання екстракту рослинну сировину Протизапальну дію пасти вивчали на моделі змішують між собою та завантажують у рівних каррагенінового набряку стопи щурів. Каррагеніпропорціях у шість перколяторів, перший перколяновий набряк стопи викликали субплантарним тор заливають 40-45% етанолом при співвідновведенням 0,08мл. 1% розчину каррагеніну. В гру 5 11919 6 пі контролю патології спостерігався достовірний добовій дозі 2г/кг і внутрім'язово ефедрин в дозі приріст об'єму стопи на 37% вже через 1 годину 100млг/кг. Результати досліджень занесені в Табпісля ін'єкції каррагеніну, через 3 години приріст лицю 2. складав 74%, а до 6 години - незначно зменшуваЗ Таблиці видно, що при застосуванні пасти вся і складав 70%. При введенні пасти приріст тваринами у добовій дозі спостерігається збільоб'єму стопи щурів складав 25%, відповідно прошення об'єму сечі на 53%, при цьому рН сечі змітизапальна активність складала 40%. Через 3 гощується в кислу сторону до 6,0 питома густина не дини об'єм стопи збільшувався на 55%, що на 2% змінюється. Паста проявляє діуретичну дію збільменше ніж в контролі патології. При цьому протишуючи спонтанний діурез у щурів на фоні водного запальна активність складала 33%. Через 6 годин навантаження, а також зміщує в кислу сторону рН об'єм стопи щурів практично досягав інтактних сечі. значень, його збільшення складало всього 15%, а Дані про оцінку впливу запропонованої пасти протизапальна активність відповідно 81%. Резульна об'єм сечі, яка виділилася у щурів протягом 4г, тати досліджень занесені в Таблицю 1. в умовах затрудненого сечовиділення, викликаноДіуретичну дію пасти вивчали на моделі заго ефедрином подані у Таблиці 3. Як видно з датрудненого сечовиділення викликаного внутрім'яних таблиці після разового введення пасти об'єм зовим введенням ефедрину. Вивчали по інтенсивсечі, яка виділилася збільшувався у порівнянні з ності приросту сечовиділення у щурів. Тварини контролем патології в 10 разів за одну годину спобули розділені на три групи по 6 голів у кожній, стереження. У подальшому об'єм сечі, яка виділиперша група - інтактний контроль, тваринам вволася за 2, 3, 4 години збільшувався в групі тварин, дили водне навантаження в об'ємі 5мл; друга груякі отримували пасту в 1, 7, 3, 6, 2, 25 раз. Таким па - тваринам вводили аналогічне водне навантачином можна зробити висновок, що паста має виження і одночасно внутрім'язово вводили ефедрин ражену спазмолітичну дію в умовах затримки сев добовій дозі 100млг/кг (яка викликає утруднення човиділення, викликаного внутрім'язовим введенсечовипускання), 3-ї групи - на фоні водного наваням ефедрину. нтаження вводили одноразово внутрішньо пасту у Таблиця 1 Зміна об'єму стопи щурів (мл) у динаміці на ...... год Вихідний 1 3 1,48±0,14 2,03±0,06* 2,57±0,08* 1,32±0,15 1,65±0,11*** 2,05±0,11*** Протизапальна активність (ПА, 100%) 40 33 Умови досліду Патологія Патологія+запропонована паста Паста 6 2,52±0,19* 1,52±0,12** 80,8 *- достовірність відмінностей по відношенню до вихідних значень (Р0,05); **- достовірність відмінностей по відношенню до контролю патології (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technology for producing pharmaceutical composition based on herbal extract

Автори англійською

Zhebrovska Filia Ivanivna, Borschevska Maryna Illivna, Kostiuk Hryhorii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ получения лекарственного средства на основе фитоэкстракта

Автори російською

Жебровская Филя Ивановна, Борщевская Марина Ильинична, Костюк Григорий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61K 36/00

Мітки: лікувального, засобу, отримання, основі, спосіб, фітоекстракту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-11919-sposib-otrimannya-likuvalnogo-zasobu-na-osnovi-fitoekstraktu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання лікувального засобу на основі фітоекстракту</a>

Подібні патенти