Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Відцентрова дробарка, що містить корпус, завантажувальну і розвантажувальну горловини, відбійні плити та ротор з лопатями, яка відрізняється тим, що лопаті виконані за формою дуги ексцентричного кола і встановлені випуклою стороною назустріч обертанню ротора.

Текст

Реферат: Відцентрова дробарка містить корпус, завантажувальну і розвантажувальну горловини, відбійні плити та ротор з лопатями. При цьому лопаті виконані за формою дуги ексцентричного кола і встановлені випуклою стороною назустріч обертанню ротора. UA 118602 U (54) ВІДЦЕНТРОВА ДРОБАРКА UA 118602 U UA 118602 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до засобів подрібнення крихких матеріалів і може бути використана в різних галузях промисловості та сільськогосподарського виробництва. Відома відцентрова дробарка ударної дії [патент на корисну модель UA № 36930, В02С13/00, 2008], яка складається з корпусу, завантажувальної і розвантажувальної горловин, відбійних плит, ротора з лопатями. Найближчим аналогом є відцентрова дробарка [патент на корисну модель UA № 46116, В02С13/00, 2009], що містить корпус, завантажувальну і розвантажувальну горловини, відбійні плити та ротор з лопатями, які встановлені під кутом α до напрямку руху матеріалу. Недоліком відомої дробарки є те, що при роботі машин відбувається інтенсивне стирання деталей ротора, в першу чергу, лопатей. Крім цього, зростають енергозатрати на подолання сил тертя. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності технологічного процесу шляхом зменшення стирання елементів дробарки та зниження енергозатрат на переробку матеріалів. Поставлена задача вирішується тим, що в відцентровій дробарці, що містить корпус, завантажувальну і розвантажувальну горловини, відбійні плити та ротор з лопатями, згідно з корисною моделлю, останні виконані за формою дуги ексцентричного кола і встановлені випуклою стороною назустріч обертанню ротора. На фіг. 1 зображено розріз відцентрової дробарки, на фіг. 2 - вигляд ротора зверху з розміщеними на ньому лопатями. Відцентрова дробарка містить корпус 1, всередині якого розташований ротор 2. Зверху корпусу 1 розташовані завантажувальна 3, а знизу розвантажувальна 4 горловини. В корпусі вертикально на рівні ротора встановлені відбійні плити 5. На роторі 2 встановлені лопаті 6, виконані за формою дуги ексцентричного кола і розміщені випуклою стороною назустріч обертанню ротора. Дробарка працює таким чином. Вихідний матеріал потрапляє у ротор 2 через завантажувальну горловину 3. Під дією сил тертя між матеріалом і ротором 2 частки матеріалу здійснюють обертальний рух, внаслідок чого виникає відцентрова сила, яка відкидає на відбійні плити 5. В результаті ударів матеріалу об плити 5 частки руйнуються, а продукти подрібнення осипаються в розвантажувальну горловину 4. Форма лопатей згідно з заявленим технічним рішенням дозволяє підвищити довговічність елементів ротора в результаті зменшення сили притискання матеріалу до лопатей та знизити енергоємність технологічного процесу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Відцентрова дробарка, що містить корпус, завантажувальну і розвантажувальну горловини, відбійні плити та ротор з лопатями, яка відрізняється тим, що лопаті виконані за формою дуги ексцентричного кола і встановлені випуклою стороною назустріч обертанню ротора. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B02C 13/00

Мітки: відцентрова, дробарка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-118602-vidcentrova-drobarka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентрова дробарка</a>

Подібні патенти