Спосіб прогнозування ризику розвитку рогівкових ускладнень при хірургічному лікуванні катаракти

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування ризику розвитку рогівкових ускладнень при хірургічному лікуванні катаракти, який включає аналіз слізної рідини, який відрізняється тим, що проводять кристалографічний аналіз нативного препарату фації слізної рідини і при наявності чіткого розподілу морфологічної структури фації на крайову і центральну зони, наявності радіальних аркадних тріщин у крайовій зоні й структур у вигляді папороті в центральній зоні, що орієнтуються від периферії до центра краплі у вигляді прямих або зігнутих променів першого галуження, від яких під прямим кутом відходять промені другого і третього порядків, - прогнозують мінімальний ризик розвитку рогівкових ускладнень, а при відсутності розподілу морфологічної структури фацій на зони або відсутності тріщин в крайовій зоні і структур у вигляді папороті в центральній зоні, або при наявності одиничних структур папороті з галуженням першого порядку - прогнозують високий ризик розвитку рогівкових ускладнень.

Текст

Спосіб прогнозування ризику розвитку рогівкових ускладнень при хірургічному лікуванні катаракти, який включає аналіз слізної рідини, який відрізняється тим, що проводять кристалографічний аналіз нативного препарату фації слізної рідини і при наявності чіткого розподілу морфологіч 3 11809 4 катаракти, в якому за рахунок дослідження нативекстракапсулярна екстракція катаракти з імпланних препаратів слізної рідини забезпечується підтацією ІОЛ. В ході операції ускладнень не було. вищення точності прогнозування. При дослідженні сльози пацієнта у передопераційДля рішення поставленої задачі у способі проному періоді спостерігався розподіл фацій на дві гнозування ризику розвитку рогівкових ускладнень зони: крайову аморфну (білкову) і центральну (сопри хірургічному лікуванні катаракти, який включає ляну). Крайова аморфна зона мала чіткі кордони і аналіз слізної рідини, згідно корисній моделі аналібула наведена у вигляді кільця, поділеного безлічзують нативний препарат фації слізної рідини і за чю радіальних аркадних тріщин. Центральна зона морфологією кристалографії роблять висновок у формі кола займала основну частину фації і бупро ризик рогівкових ускладнень. ла заповнена дендритними структурами типу паСпосіб здійснюється наступним чином: пацієнпороті. Ця структура мала основу у вигляді прямих там з катарактою до операції поряд з загальнокліабо зогнутих променів першого галуження, від нічними обстеженнями проводять аналіз слізної яких під прямим кутом відходили промені другого, рідини кристалографічним методом. Сльозу забитретього і т.д. порядку, різноманітні за довжиною і рають з допомогою мікрокапіляра в обсязі 10мкл з діаметром. Структури у вигляді папороті орієнтонижнього кон'юнктивального зведення без стимувані від периферії до центру краплі. Між ними, з ляції слізопродукції і відразу переносять на предпереважною локалізацією в центрі зони, розташуметне скло. Фації (сухі плівки), що утворилися пісвались масивні кристали трьох-, чотирьох-, п'яти-, ля випаровування водянистої середи, вивчають за шестикутової форми. Післяопераційний період допомогою мікроскопу, оцінюючи їхню форму, ропротікав без особливостей, відзначалися мінімазміри, взаємнорозташування. Кристалізація нативльні зміни переднього відрізка ока у вигляді легкої ного препарату слізної рідини (СР) відбувається на перикорнеальної ін'єкції, помірного набряку рогівоснові фундаментальних фізико-хімічних законоки, що на тлі призначеної протизапальної терапії мірностей процесу кристалоутворення у замкнутій зник на 3-5 добу. системі. В процесі кристалізації краплі СР відбуваПриклад 2 ється радіальний розподіл речовин за молекулярХвора М., 68 років, історія хвороби №5413, ною масою і осмотичною активністю, що виявлянадійшла в очне відділення з діагнозом незріла ється по завершенню у вигляді поясів або зон катаракта обох очей. Виконана екстракапсулярна кристалізації, по морфологічній картині яких можна екстракція катаракти з імплантацією ІОЛ ліворуч. В судити про стан окислювально-відновних процесів ході операції ускладнень не спостерігалося. При і стан місцевої антиоксидантної системи. Аналіз мікроскопії нативної фації СР до операції, передуморфологічної структури отриманих фацій СР до сім, звертало на себе увагу зникнення тріщин у операції і клінічного стану рогівки (від повної прокрайовій білковій зоні, що свідчить про збільшення зорості до вираженого набряку з наступним форчисла аномальних зв'язків в білково-мінеральних муванням кератопатії, вторинної ендотеліальнокомпонентах сльози. Водночас з цим в центральстромальної дистрофії), після проведення ЕЕК з ній зоні фації були відсутні структури солей типу ІОЛ показує певну закономірність. Прогностично папороті або спостерігались одиничні фігури папосприятливими в оцінці розвитку рогівкових ускладроті з дихотомічним діленням (галуження першого нень в післяопераційному періоді є кристалограми порядку), що свідчить також про формування анослізної рідини, в яких спостерігається чіткий розмальних зв'язків молекул білка з аніонами і катіоподіл морфологічної структури фації на крайову, нами солей, що призводять до зміни структурної аморфну (білкову) зону центральну (соляну), наяорганізації слізної рідини у вигляді утворення дисвність радіальних аркадних тріщин в крайовій зоні і гармонійної системи. структур у вигляді папороті в центральній зоні, що У післяопераційному періоді відзначався виорієнтувалися від периферії до центру краплі у словлений набряк епітелію та ендотелію рогівки. вигляді прямих або зогнутих променів першого Незважаючи на проведену масивну протинабрякогалуження, від яких під прямим кутом відходять ву, кератопластичну, протизапальну терапію, пропромені 2-го, 3-го та інших порядків. При відсутноцес перейшов в бульозну кератопатію. сті тріщин у крайовій аморфній зоні і структур соВиявлені особливості кристалографії СР долей типу папороті з дихотомічним діленням (галузволяють хірургу спрогнозувати розвиток рогівкоження 1-го порядку) в кристалограмі слізної рідини вої патології в післяопераційному періоді незалежпрогнозують рогівкові ускладнення в післяоперано від вибору способу екстракції катаракти і ційному періоді. вчасно внести коригування у лікування. Водночас Спосіб був випробуваний на 56 хворих (73 ока) з цим, слід підкреслити, що засіб кристалографії в умовах стаціонару. СР достатньо простий, відрізняється високою інПриклад 1 формативністю і вірогідністю результатів (відсоток Хворий Ч., 58 років, історія хвороби №3456 вірогідності склав 93%), не вимагає коштовного і проходив курс лікування в офтальмологічному громіздкого обладнання і може бути застосований відділенні з діагнозом незріла катаракта правого в умовах будь-якої лікувально-діагностичної устаока, початкова катаракта лівого ока. Проведена нови. 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 11809 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting risk of corneal complications in surgical treatment of cataract

Автори англійською

Zavhorodnia Nataliia Hryhorivna, Isakova Oksana Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования риска развития осложнений роговицы при хирургическом лечении катаракты

Автори російською

Завгородняя Наталия Григорьевна, Исакова Оксана Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/01

Мітки: спосіб, ускладнень, рогівкових, хірургічному, розвитку, ризику, прогнозування, лікуванні, катаракти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-11809-sposib-prognozuvannya-riziku-rozvitku-rogivkovikh-uskladnen-pri-khirurgichnomu-likuvanni-katarakti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ризику розвитку рогівкових ускладнень при хірургічному лікуванні катаракти</a>

Подібні патенти